Sopovastaava

Sopo eli sosialipoliittinen vastaava.

Sopovastaavan tehtäviä

  • Huolehtii asioista, jotka eivät suoranaisesti liity opiskeluun, mutta joiden toteutuminen luo tarvittavat puitteet opiskelijan elämälle.
  • Toimenkuvaan kuuluvat siis mm. opiskelijan toimeentulo, asumisasiat, terveydenhuolto ja muu hyvinvointi.
  • Osaa neuvoa, mistä apua ja neuvontaa löytyy opiskelijoiden sosiaalisiin haasteisiin.
  • Perillä ajankohtaisista muutoksista opiskelijan sosiaaliasioissa valtakunnallisesti ja paikallisesti.
  • Ainejärjestön luottohenkilö.
  • Osallistuu sopovaliokunnan kokouksiin ja kehittää sopotoimintaa muiden sopojen kanssa.
  • Järjestää soposumppeja jotka ovat avoimia kaikille ainejärjestön jäsenille. Soposumpeilla voi puhua mistä tahansa mieltä askarruttavasta aiheesta. Paikalla yleensä myös joku tiedekunnan henkilökunnasta.

Linkki hyvinvointi sivulle josta löytyy ajankohtaisin tieto.

Sopovastaavia

Nimi Toimikausi tai -kaudet
Samuel Uusi-Mäkelä 2013
Riikka Vilavaara 2014
Tinja Vaskelainen 2017
Minna Kangaspuoskari 2018
Taavi Heinonen 2019