Hallituksen tehtävät ja toimeenkuvat

Tehtävät ja toimenkuvat

Hallituksen tehtävät ja toimenkuvat

HUOMIOITHAN, ETTÄ TÄMÄ SIVU SISÄLTÄÄ OSITTAIN VANHENTUNUTTA TIETOA JA TULLAAN PÄIVITTÄMÄÄN PIAKKOIN!

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 6 muuta jäsentä. Hallitus valitaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan ja syyskokouksessa ehdolle voi asettua jokainen Linkin jäsen.

Hallituksen jäsenet yhdessä toimihenkilöiden kanssa pyörittävät ainejärjestön toimintaa ja toteuttavat yhdistyksen tarkoitusta toimia Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden yhdyssiteenä tietotekniikan laitokseen ja informaatioteknologian tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan, harrastuksiaan ja yhteisiä etujaan, sekä huolehtia jäsentensä oikeuksista opiskelijoina. Ainejärjestön aktiivisuus riippuu hyvin paljon hallitukseen valittujen henkilöiden aktiivisuudesta.

Linkin hallitus kokoustaa keskimäärin kerran viikossa ja kokoukset ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Kokouspaikkana toimii yleensä tietotekniikan projektien kokoushuone, mutta vaihtelun vuoksi kokouksia pidetään muuallakin, kuten Sohwin kabinetissa, Ilokiven kokoustiloissa tai aamupalakokouksena Piatossa.

Toimenkuvaukset

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tapahtumavastaava
Yritysvastaava
Fuksivastaava
Sopovastaava
Tiedottaja
Koulutuspoliittinen vastaava