Hyvinvointi

Sivulle on koostettu hyvinvointiin liittyvää tietoa. Muista, että ongelmia kohdatessasi voit aina ottaa yhteyttä Linkin sosiaalipoliittiseen vastaavaan Jere Luomaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sopo@old.linkkijkl.fi. Kaikki käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Terveys

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö eli YTHS vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta. Olet oikeutettu käyttämään edullisia YTHS:n palveluita, kunhan vain olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Jokaisella opiskelijalla on myös oikeus käyttää kotikuntansa terveyskeskuspalveluita, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa kiinni.

Hyvinvointi

Hyvinvointi ei ole vain terveydenhoitoa!

Linkin tapahtumien, ainejärjestötila Kattilassa hengailun, liikuntatarjonnan ym. tarkoituksena on tarjota vastapainoa opiskelulle, antaa mahdollisuuksia tutustua toisiin ihmisiin ja lisätä täten hyvinvointia. Mikäli et koe Linkin tarjontaa riittäväksi, voit etsiä muita ryhmiä Korkeakoululiikunnan sivuilta tai JYYn piirissä toimivien järjestöjen listalta.

Ohjausta hyvinvointiisi voit saada Hyviksiltä. Hyvikset ovat Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa, jotka ovat tehtäväänsä koulutettuja matalan kynnyksen tukihenkilöitä. Heidän toimintaansa ohjaavat opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Hyvisten tehtävänä on ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tarvittaessa Hyvikset voivat ohjata sinut Student Lifen palveluiden pariin. Suositeltavaa on myös tutustua Opiskelijan Kompassiin!

Ylioppilaskunnassa toimii kaksi henkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan sukupuolista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi opiskeluun liittyvää kiusaamista. Jos koet joutuneesi häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen, syrjinnän tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, voit ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja sekä apua asian selvittämiseen. Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

  • Juulia Saukkonen – hairinta.nainen@jyy.fi
  • Teemu Rahikka – hairinta.mies@jyy.fi
  • Yleinen (saavuttaa molemmat häirintäyhdyshenkilöt) – hairinta@jyy.fi

Halutessasi voit kääntyä myös tiedekuntasi dekaanin, hallintoviraston henkilöstöpäällikön tai YTHS:n puoleen.

Linkki Jyväskylä ry noudattaa toiminnassaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa. Voit lukea sen täältä.

Asuminen

Opiskelijat voivat saada asunnon vapaiden markkinoiden lisäksi Kortepohjan ylioppilaskylästä ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiöltä tai löytää sopivan vuokra-asunnon JYYn asuntopalstan kautta. JYY järjestää joka syksy tilapäismajoitusta opiskelijoille, jotka eivät ole vielä saaneet asuntoa.

Toimeentulo

Suomessa opiskelijoiden toimeentulon turvaa Kelan maksama opintotuki. Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan takauksesta. Opintolaina on valtion takaamaa lainaa, josta määräajassa valmistuneet voivat saada opintolainahyvityksen. Muista myös hakea yleinen asumistuki, sillä se on haettava erikseen!

Mikäli olet menettänyt oikeuden opintotukeen (esim. katkaistu hitaan edistymisen vuoksi) etkä tiedä mitä tehdä, voit ottaa yhteyttä JYYn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan (sopo-asiantuntija@jyy.fi) ja kysyä apua. Usein olet tällöin oikeutettu toimeentulotukeen sekä Kelan yleiseen asumistukeen.

Moni yliopisto-opiskelija työskentelee opintojen ohessa. Ole tällöin kuitenkin erityisen tarkka Kelan tulorajoista! Pidä myös huolta omasta jaksamisestasi, eli ole tarvittaessa yhteydessä opintoneuvojaan tai Hyvikseen.

JYYllä on myös vippikassa, josta JYYn jäsen voi saada pienen lainan korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

Linkkejä

JYYn sosiaalivaliokunta on terveyteen, hyvinvointiin, tasa-arvoon, asumiseen ja toimentuloon vaikuttavista asioista kiinnostuneiden opiskelijoiden kokoontumispaikka.

Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus ja nettipalvelu, joka edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintakykyä.

Oppilaitospapin kanssa voit keskustella kaikista mieltäsi painavista asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Palvelu on tarkoitettu kaikille opiskelijoille – kuuluit sitten kirkkoon tai et.

Ohjeistus sisäilmaongelmien raportointiin ja käsittelyyn.

Opiskelijan oikeudet listattuna JYYn kotisivulla. Tiedä oikeutesi!

Vastaa