Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan (eli kopon) tehtäviä

  • Vastaa oman ainejärjestön opiskelijoiden opinto- ja koulutusasioiden edistämisestä sekä edunvalvonnasta.
  • Oman ainejärjestön opiskelijoiden edustaminen tiedekunnan hallinnon kokouksissa.
  • Kannan ottaminen opinto- ja koulutusasioihin, sekä oman ainejärjestön hallituksen ja opiskelijoiden tiedottaminen niistä ja niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia koskien.
  • Osallistuu JYY:n (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta) järjestämiin kopovaliokunnan kokouksiin ja osallistuu siellä kopotoiminnan kehittämiseen yhdessä muiden ainejärjestöjen kopojen kanssa. Välittää myös tietoa oman ainejärjestön suunnalta valiokunnalle, sekä valiokunnalta omalle ainejärjestölle.
  • Osaa neuvoa, mistä on mahdollista saada apua jos opiskelija kohtaa haasteita omissa opinnoissaan, sekä välittää viestiä ylemmille tahoille jos opiskelija kokee tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti opinnoissaan.
  • Järjestää Kopokaljat-tapahtumaa yhdessä Dumppi RY:n kopon sekä oman tiedekunnan hallopedien (opiskelijaedustajien) kanssa.