Linkki Jyväskylä ry, eli puhekielessä LINKKI on vuonna 2006 perustettu Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa toimiva tietotekniikan ja koulutusteknologian pää- sekä sivuaineopiskeljoiden ainejärjestö. Linkki toimii JYY:n eli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan piirissä.

Yhdistyksen tarkoitusperänä on toimia opiskelijoiden yhdysväylänä tiedekuntaan, edistää jäseniensä ryhmäytymistä, tarjota erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja mahdollistaa vertaisoppimista sekä tukea jäseniensä opintojen edistymistä.

Arvojensa ja tarkoitusperänsä toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutus-, tiedotus-, ja julkaisutoimintaa, järjestää opintomatkoja, sekä urheilu- ja liikuntatilaisuuksia, välittää harjoittelupaikkoja, ja järjestää kulttuuritilaisuuksia.

Ainejärjestön jäseniä, tuttavallisesti linkkareita, voi tavata myös opiskelijatila Kattilassa, joka löytyy Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampukselta, Agora-rakennuksen C-siivestä (Ag C233.2).

Yhteistyökumppaneina yhdistyksen toiminnassa ovat monet alan organisaatiot, alan yritykset, tiedekunta ja useat eri ainejärjestöt niin Jyväskylän yliopistosta kuin myös muista yliopistoista valtakunnallisesti. Kontakteja vaalitaan ja uusia solmitaan jatkuvasti mahdollistaen ainejärjestön jäsenille oivan verkostoitumiskanavan muihin yliopistoihin sekä työelämään.

Hallituksen sekä muiden aktiivien yhteystiedot löydät täältä.

Erilaisista jäsenyyksistä, ja liittymislomakkeet löydät täältä.

LINKIN virallinen tiedotuskanava sijaitsee TELEGRAM:issa. tiedotuskanavan saat tilattua tästä linkistä.