Yhdistyksen ylimääräinen kokous 14.10.

Linkki pitää ylimääräisen yhdistyksen kokouksen perjantaina 14.10. klo 14:00 Linkin ainejärjestötila Kattilassa AgC233.2, Agoralla. Kokouksen tarkoituksena on päivittää vuoden 2016 talousarviota. Hallitus totesi tämän aiheelliseksi ATK-YTP:n aiheuttaman merkittävän liikevaihdon vuoksi.

Kokouksen esityslista:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Hyväksytään uusi talousarvio vuodelle 2016
6) Kokouksen päättäminen