Yhdistyksen kevätkokous 6.3.2017

Arvoisat linkkarit
Linkki Jyväskylä ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 6.3.2017 Opinkiven saunalla, Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä. Kokous alkaa 17:00.

Saunan ovet aukeavat klo 16.30

Saunomaan pääsee kevätkokouksen jälkeen. Paikalla on pientä purtavaa. Osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista, oma pyyhe ja mahdolliset saunajuomat mukaan.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Käsitellään uusi tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

9. Käsitellään Linkki Jyväskylä ry:n sääntömuutosesitykset

10. Käsitellään hallituksen esitys ansiomerkki-, kunnianauha ja talousohjesäännöiksi.

11. Päätetään Linkki Jyväskylä ry:n strategian hyväksymisestä

12. Päätetään Pekka Neittaanmäen hyväksymisestä Linkki Jyväskylä ry:n kunniajäseneksi

13. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta hallituksen virkistäytymisbudjetin tarkistamisesta.

14. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta luomutuotteista luopumisesta

15. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta Reilun kaupan tuotteista luopumisesta

16. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta ulkomaanapuun sitoutumisesta

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen

Hallitus on saanut jäsenistöltä ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta. Muutosehdotuksen koskevat pykäliä 2, 6 ja 11. Ehdotusta käsiteltiin jo syyskokouksessa ja päätös lykättiin kevätkokoukselle.
Lisäksi hallituksella on esitys sääntömuutoksista joka koskee kaikkia pykäliä.

Sääntömuutokset, ohjessäännöt ja muut liitteet saa tarvittaessa puheenjohtajalta (pj@old.linkkijkl.fi)
Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ei ole toimitettu toiminnantarkastajalle ja hallitukselle sääntöjen määräämällä tavalla, joten niitä ei voida tuoda kevätkokouksen käsiteltäväksi.