Yhdistyksen ylimääräinen kokous 24.1.2018

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään Paavo Niemisen hyväksymisestä Linkki Jyväskylä ry:n kunniajäseneksi
6. Käsitellään kunnianauha ohjesäännön muutos ehdotus
7. Käsitellään ansiomerkki ohjesäännö muutos ehdotus
8. Kokouksen päättäminen

Hallitus on saanut ehdotuksen jäsenistöltä että juhlanauhaohjesääntöjen 3§ muutettaisiin että hallituksen jäsenet saisivat elinikäisen juhlanauha käyttöoikeuden.

Hallitus on saanut ehdotuksen jäsenistöltä että ansiomerkkiohjesääntojen 4 ja 7 muutettaisiin siten että ansiomerkin voi luovuttaa myös muissa tilaisuuksissa jonka sopivuuden päättää hallitus