Hallituksen 1. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 1

Paikka: Ag C221.1

Aika: 7.1.2018, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Otto Jahnukainen, puheenjohtaja

Niko Muukkonen, varapuheenjohtaja

Salla Takkinen, sihteeri

Tinja Vaskelainen, rahastonhoitaja

Minna Kangaspuoskari, sopo/fuksivastaava

Riina Kokkonen, kopovastaava (saapui 16.19)

Nuutti Rantanen, tiedottaja/päätoimittaja

Toni Keskinen, tapahtumavastaava

Saija Niemelä, tapahtumavastaava

Julia Sippola, yritysvastaava

Leo Toiminen, yritysvastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.12.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Toiminen ehdotti itseään ja Julia Sippolaa ääntenlaskijoiksi.

Kukaan ei vastustanut. Toiminen ja Sippola valittiin ääntenlaskijoiksi.

Tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään ensi kokouksessa.

 

 1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että JYY:n järjestöseminaari on 19.1.-20.1. ja hallituksen jäsenet   menevät oman sektorinsa koulutukseen.

 

Toiminen poistui.

Puheenjohtaja ilmoitti, että merkkimarkkinoille, jotka järjestetään 30.1, tarvitaan myyjiä.

 

Toiminen palasi.

Kokkonen saapui kokoukseen myöhässä.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että FuksiManuaali ja FuksiPassi ovat viety painoon 4.1.

 

 1. Toimintasuunnitelman 2018 ja strategian läpikäynti

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja strategia käytiin läpi puheenjohtajan ohjaamana.

Toimintasuunnitelmassa nousi esiin, että olisi hyvä panostaa hallitushakuun ja sitä edeltävään informointiin. Todettiin myös, että nettisivujen visuaaliseen materiaaliin tulee panostaa.

 

 1. Yhteiset toimintatavat

Puheenjohtaja ehdotti, että kokoukset järjestetään kerran kahden viikon aikana ja ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan 3 päivän varoitusajalla.

Kukaan ei vastustanut.

Päätettiin esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että otetaan käyttöön pullasakko ellei ilmoita 24 tuntia ennen kokousta poissaolostaan tai myöhästyy kokouksesta.

Kukaan ei vastustanut.

Päätettiin esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että käytetään Trello-nimistä sovellusta hallitustehtävien seuraamiseen ja sen toteutumista seurataan tulevissa kokouksissa.

Kukaan ei vastustanut.

Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. Talousasiat

Puheenjohtaja ehdotti, että evätään tilinkäyttöoikeus Janne Mäyrälältä, sekä evätään käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin liittyvään Business Visa- korttiin Leevi Leppälältä ja Jami Laamaselta.

Rantanen ja Niemelä kannatti.

Päätettiin esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitaja Tinja Vaskelaiselle.

Kukaan ei vastustanut.

Päätettiin esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että hankitaan puheenjohtaja Otto Jahnukaiselle ja varapuheenjohtaja Niko Muukkoselle yhdistyksen pankkitiliin liittyvät Business Visa -kortit

Vastustusta ei esiintynyt. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

 

 1. Jäsenrekisterin ylläpito, nimenkirjoitusoikeudet

Rantanen esitti korjatun esityksen, jonka mukaan Laamaselta ja Leppälältä evätään nimikirjoitusoikeudet ja annetaan nimikirjoitusoikeudet Jahnukaiselle ja Muukkoselle.

Vaskelainen kannatti. Päätettiin korjatun esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että jäsenrekisterin ylläpito siirretään rahastonhoitaja Vaskelaiselle.

Muukkonen kannatti. Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. Tapahtumat

Puheenjohtaja ehdotti, että 8.1 järjestettävään fuksiesittelyn tarjoiluun budjetoidaan 50€.

Ei esiintynyt vastustusta. Budjetoitiin 50€ fuksiesittelyyn.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että 19.1 pidettävä fuksisaunaan budjetoidaan yhteensä 370€, joista 120€ menee saunaan, 50€ tarjoiluun ja 200€ paljuun.

Ei esiintynyt vastustusta. Budjetoitiin 370€ fuksisaunaan.

 

Toiminen esitti, että fuksiliikuntaan (keilaaminen) budjetoidaan 400€.

Rantanen kannatti. Budjetoitiin 400€ keilaamiseen.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että fuksitseihin budjetoidaan 1000€.

Kukaan ei vastustanut. Budjetoitiin fuksisitseihin 1000€

 

Toiminen esitti, että budjetoidaan lautapeli-iltaan 50€ ja fuksiorientaatioon 50€.

Rantanen kannatti. Budjetoitiin lautapeli-iltaan 50€ ja fuksiorientaatioon 50€.

 

 1. Fuksit 2018

Todettiin, että 8.1. aloittaa 60 kandifuksia ja 20 maisterifuksia. 7 kanditutoria ja 1 maisteritutoria.

Tuleville fukseille pidetään hallitusesittely 8.1. noin kello 15. Sen yhteydessä järjestetään haalarien sovitus.

 

Puheenjohtajan ilmoitti, että tiistainan 9.1 järjestetään Linkkiin liittyvää tapahtumaa.Toiminen lupautui Toiminen pitämään tunnin Linkkiä koskevan esittelyn.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että torstaina 11.1 järjestetään kolme tuntia Linkin järjestämää tapahtumaa välillä 14-17.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan fuksipassille ja fuksilehtiselle yhteensä 400€

Keskinen kannatti. Budjetoitiin fuksipassille ja fuksilehtiselle yhteensä 400€.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että haalareiden hinta on edelleen 30€.

Toiminen kannatti. Päätettiin ehdotuksen mukaan.

 

Kokoustauko 17:33-17:46.

 

 1. Laulukirjat

Puheenjohtaja ehdotti, että laulukirjoihin budjetoidaan 15 000€.

Toiminen kannatti. Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. Hallitushuppareiden ja -paitojen painatus budjetointi

Budjetointi siirrettiin ensi kokoukseen. Vaskelainen selvittää painatuksen kustannukset.

 

 1. Budjetoidaan iZettle maksupäätteeseen 100e

Jahnukainen ehdotti, että budjetoidaan iZettle maksupäätteeseen 100€ ja 500€ älylaitteen hankkimiseen. Muukkonen kannatti molempia. Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Palattiin kohtaan neljä ja lisättiin uusi kohta viisitoista.

 

 1. Kunniamaininnat ja kunniajäsenet

Jahnukainen esitti kunniajäsentä ja kunniamaininnan saavia henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä Linkin hyväksi.

Rantanen kannatti. Esitys hyväksyttiin.

 

 1. META

Puheenjohtaja kertoi, minkälainen käytös on toivottua hallituksen jäsenenä ja kuinka pitää huolta omasta toiminnastaan.

Puheenjohtaja näytti videokoosteen viime vuoden tapahtumista ja ilmoitti, että samanlaista materiaalia olisi tehtävä tulevan vuoden tapahtumista.

Todettiin, että fukseihin valmistautumiseen tarvitaan lisävoimia ja että tämä idea tarvitsee kehittelyä jatkossa.

Toiminen ilmoitti, että ATK-YTN järjestetään Tampereella 9.2. Heräsi keskustelu siitä, kuka pääsisi osallistumaan.

Toiminen kertoi, että Alba on varattu Linkin vuosijuhlia varten. Todettiin, että tarvitaan sponsoreita. Ongelmana esiintyi, missä sillis järjestetään. Niemelä ottaa Sara Afflekt-Lazariin yhteyttä. Seremoniasauva projekti saatetaan tänä vuonna päätökseen.

Toiminen kertoi, että Linkin tulisi kehittää tarjontaansa liikunnan parissa. Tähän todettiin, että liikuntavastaavan pesti on auki.

Todettiin, että toimihenkilöhakua on mainostettava.

Toiminen ehdotti, että hallituksen tulisi järjestää iltakouluja enemmän. Perusteluna oli lyhyemmät kokoukset, koska käsiteltäviin asioihin olisi perehdytty paremmin.

 

 1. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään puheenjohtajan kutsusta.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.02.