Hallituksen 3. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 3

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 29.01.2018, klo 16:15

 

Osallistujat:

 

Otto Jahnukainen, puheenjohtaja

Niko Muukkonen, varapuheenjohtaja

Salla Takkinen, sihteeri

Tinja Vaskelainen, rahastonhoitaja

Minna Kangaspuoskari, sopo/fuksivastaava(poissa)

Riina Kokkonen, kopovastaava

Nuutti Rantanen, tiedottaja/päätoimittaja

Toni Keskinen, tapahtumavastaava

Saija Niemelä, tapahtumavastaava (16.23)

Julia Sippola, yritysvastaava

Leo Toiminen, yritysvastaava

Sara Afflekt-Lazar, toimihenkilö

Leevi Leppälä, jäsen

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.20.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Valittiin Toiminen pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänenlaskijaksi.

Niemelä saapui kokoukseen.

 

 1. Ilmoitusasiat

Käytiin läpi Trellossa olleet tehtävät puheenjohtajan johdolla. Työt ovat edistyneet.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että laulukirjan tekeminen edistyy, mutta budjettia joudutaan mahdollisesti nostamaan korkean sivumäärän vuoksi.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että 30.1. hallitus käy Ynnän kanssa saunassa.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että jokainen hallituksen jäsen käy 1 on 1 -keskustelun puheenjohtajan kanssa itselleen sopivaan aikaan.

 

Toiminen kertoi, että TiliKuupassa käytiin läpi aikatauluja ja soposumppeihin ja Instanssiin liittyviä asioita. Koodamo on myös alkanut. Seuraavan kerran TiliKuuppa järjestetään 6.2.

 

Leppälä kertoi, että JM-kyykkä meni hyvin. Sää vaikutti negatiivisella tavalla. Hallituksen jäseniä olisi toivottu enemmän paikalle.

 

Leppälä mainitsi myös, että hallituksen kannattaisi pitää kirjaa vuoden 2018 tapahtumista.

 

 1. Vuosijuhlat

Afflekt-Lazar ilmoitti vujujen budjettiarvioksi 8000€. Afflekt-Lazar totesi myös, että silliaamiaiselle tarvitaan ihmisiä tekemään aamiainen tai tilataan aamiainen pitopalvelusta.

Afflekt-Lazar kyselee tarjouksia pitopalvelusta.

 

Todettiin, että silliaamiaiselle tarvitaan paljun lämmittäjää.

 

Käytiin läpi vujuviikon ohjelmaa ja todettiin, että tanssia ei pidetä. Vujuviikolla 21.2. järjestetään kakkukahvit.

 

Jahnukainen ehdotti vujujen budjetiksi 9000€. Keskinen kannatti.

 

 1. Talousasiat

Talousasioista ei voida kertoa mitään.

 

 1. Tapahtumat

Kokkonen ehdotti, että Dumpin ja Linkin yhteinen Sopo&Kopo viihdyttää budjetoitaisiin 50 €.

Sippola kannatti.

Kokkonen kertoi, että Dumpin ja Linkin yhteinen Sopo&Kopo viihdyttää (13.2) järjestetään Harjulla. Tapahtumaan odotetaan 30-40 osallistujaa. Kokkonen kertoi myös, että paikalle viedään 5 pulkkaa per ainejärjestö. On sovittu, että Linkki vie grillin ja grillaamiseen liittyvät tarpeet.

 

 

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 30.1. pidettäviin soposumppeihin 50€.

Keskinen kannatti.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan Ynnän saunaan (30.1.) 150€.

Toiminen kannatti.

 

Puheenjohtaja ilmoitti käyttäneensä 300€ Jm-kyykkään.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että oluttastingiin budjetoidaan 250€.

 

 1. Uudet jäsenet

Puheenjohtaja ehdotti, että lisätään liitteenä 1 olevat henkilöt yhdistyksen jäseniksi.

Ei esiintynyt vastustusta. Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. Toimihenkilö haku

Puheenjohtaja ehdotti Mico Niemeä yritystoimihenkilöksi (liite 7), Santeri Saarista graafikoksi (liite 2), Arimo Lemettistä höyläksi (liite 4), Juuso Koistista somepäälliköksi (liite 5), Marina Mustosta ympäristövastaavaksi (liite 6) ja Maria Zudinaa graafikoksi/kuvaajaksi (liite 3).

Toiminen kannatti.

Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. ATK-YTN

Käytiin läpi ATK-YTN lähtijät.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan osallistumiseen 75€.

Niemelä kannatti.

 

 1. MM-kyykkä

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan MM-kyykkää bussiin 1000€.

Keskinen kannatti.

 

 1.  Instanssi

Puheenjohtaja ilmoitti, että tiedekunnalta ei ole tulossa rahallista panostusta Instanssiin. Tilannetta koetetaan korvata yritysyhteistyöllä.

 

 1. aHref

Käytiin läpi aHrefin edistyminen. aHrefin tulee painosta 19.2.

Leppälä poistui 17.58.

Tekstien deadline on 7.2. kaiken muun paitsi MM kyykän osalta.

 

 1. Adobe creative cloud lisenssi

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan Adobe creative cloud lisenssiin 300€.

Toiminen kannatti.

 

 1. META

Muukkonen ehdotti, että vappuradion tekoon muodostettaisiin tiimi. Vappuradio tarvitsee myös mainostusta. Afflekt-Lazar ja Toiminen ottaa päävastuun ohjelmasta.

 

Sovittiin, että Kokkonen ja Toiminen merkkimarkkinoille myyjiksi.

 

Niemelä mainitsi, että tarvittaisiin kolmas tapahtumavastaava.

 

Rantanen kertoi, että Linkillä on seitsemän sähköpostilistaa ja neljä on niistä käyttämätöntä.

 

 1. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään puheenjohtajan kutsusta

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.15