Yhdistyksen kevätkokous 26.3.2018

Tervetuloa Linkki Jyväskylä ry:n kevätkokoukseen Opinkivelle 26.3.2018

Kokous alkaa klo 18.00

Kokousen jälkeen on vapaata saunomista

 

Kokouksen esityslista on seuraava:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Käsitellään Linkki Jyväskylä ry:n sääntömuutosesitys
 9. Valitaan uusi hallituksen jäsen
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen