Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtäviä

Kokoukset

Linkin hallitus on kymmenen hengen projekti, joten hallituksella on todella paljon resursseja yhdistyksen toiminnan edistämiseksi. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia että näitä resursseja ei tuhlata, eli kun kokouksessa on kymmenen jäsentä, on jokainen turhaan jutteluun käytetty viisiminuuttinen melkein tunnin verran tuhlattua työaikaa. Tämän takia on erinomaisen tärkeää että kokouksen puheenjohtaja käyttää valtaansa ja harkintakykyään ohjatessa kokouksien kulkua. Tämän roolin osuus korostuu erityisesti, kun asioista on useita mielipiteitä tai erimielisyyksiä.

Erimielisyydet ja ristiriidat ovat hyvin tavallisia kun kymmenen henkilöä tekee yhdessä, erityisesti kun eri sektoreilla (tapahtumavastaavat, yritysvastaavat, koulutusvastaava yms.) toimivat henkilöt eivät aina voi tietää tarkasti toisten sektoreiden toiminnasta. Puheenjohtajan yksi tärkeimmistä rooleista on osata ottaa etäisyyttä asioihin ja pystyä tarkastelemaan niitä tasapuolisesti riippumatta omista mielipiteistä, ja muistuttaa toisia halllituslaisia asiallisuudesta kun erimielisyydet uhkaavat mennä henkilökohtaisuuksiin.

Etäisyyden ottaminen ja tasapuolisuus ei missään nimessä tarkoita että puheenjohtajalla ei saisi olla omaa mielipidettä; päinvastoin, puheenjohtajalla on usein uniikki mahdollisuus rakentaa mielipiteensä erimielisyyksiin johtavista asioista toisten hallituslaisten keskustelun ja perusteluiden pohjalta ilman, että tarvitsee sotkeutua keskustelun tuomiin epäselvyyksiin.

Puheenjohtaja varmistaa että kokouksiin saadaan esityslistat, selvittää muilta hallituksen jäseniltä (elleivät he oma-aloitteisesti kerro), onko asioita mitä he tahtoisivat tuoda julki ja pyrkii sujuvoittamaan hallituksen toimintaa eri keinoin. Kokouksesta on syytä tiedottaa muuta hallitusta ajoissa, tosin jo muutaman vuoden ajan hallituksella on ollut tapana päättää seuraavan kokouksen ajankohta edellisen kokouksen lopussa.

Kaikenmoinen tekeminen

PJ koittaa pitää itsensä tietoisena mitä muut tekevät, ja auttaa heitä tarvittaessa kaikin tavoin. PJ hoitelee monia projekteja itsekin, mutta kannattaa huolehtia ettei ota hommia oman jaksamisensa ylitse.

Puheenjohtaja on usein se henkilö, johon yhdistyksen ulkopuoliset ottavat ensimmäisenä yhteyttä. Puheenjohtaja on yleisesti yhdistyksen ensisijainen edustaja monissa tapahtumissa. Monet kysyvät puheenjohtajan mielipidettä sekä neuvoa erilaisiin asioihin ja monet muut ovat muuten vain kiinnostuneita puheenjohtajan seurasta. Tästä syystä jonkinasteisten sosiaalisten taitojen omaaminen hommassa on hyödyksi, mutta ne myös kehittyvät toimen aikana hyvin.

Nakit!

Yhdistykseen (ja varsinkin sellaisen perustamiseen) liittyy paperihommia. Nämä lankeavat usein PJ:n, sihteerin, tai rahiksen kontolle. Erityisesti erilaisten sopimusten allekirjoittaminen on nimenkirjoitusoikeuden vuoksi nimenomaan (vara)puheenjohtajan heiniä. Paperihommissa auttavat kuitenkin vanhat hallituslaiset ja JYYn järjestösihteeri auttaa mielellään kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Hyvä olisi myös käydä valiokuntien kokouksissa/pitää yhteyttä toimihenkilöihin niin pysyy asioista kärryillä.

Suhteet laitokseen

Tietotekniikan laitoksen henkilökunta on todella mukavaa porukkaa joka ottaa osaa ja edistää mielellään ainejärjestön toimintaa. Puheenjohtajan työhön kuuluu yleensä suhteiden ylläpito ja parantaminen henkilökunnan ja ainejärjestön välillä, ja kannattaakin ottaa tavaksi käydä viikon/parin viikon välein vaikka vain juomassa kahvia henkilökunnan tiloissa; tällöin henkilökunta voi kysellä ja kertoa opiskelijoihin liittyvistä asioista, ja voit itsekin kertoa opiskelijoiden kuulumisia.

Opiskelijat ja henkilökunta ovat usein hyvin erilaisista maailmoista, ja usein tulee vastaan tilanne jossa opiskelija tai henkilökuntalainen on kokenut tulleensa huonosti kohdelluksi toisen toimesta. Tässä vaiheessa on hyvä mahdollisuus ottaa selvää asian taustoista, ja yrittää selvittää asia; pelkkä Kattilassa/illanvietoissa valittaminen harvemmin auttaa ketään ja saattaa pahimmillaan johtaa jonkun maineen mustaamiseen opiskelijoiden/henkilökunnan piirissä esimerkiksi väärinkäsityksen vuoksi. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä että jotkut voivat kokea yrityksesi selvittää asian taustat vähättelynä ja loukkaavana, ja tämän takia on syytä lähestyä hankalia asioita varovasti, osapuolia syyllistämättä, kunnes tilanne on selvä.

Henkilökunnan ja laitosjohdon puoleen kannattaa kääntyä aina kun joku, opiskelija tai työntekijä, kokee tulleensa kaltoinkohdelluksi. Kaltoinkohtelun, loukkaavien huhujen levittämisen, ja kiusaamisen kitkeminen on sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan, että koko yliopiston etu. Jos henkilökunta ei ota tärkeää asiaa vakavasti, tai et tiedä miten toimia, kannattaa kääntyä JYYn puoleen, järjestösihteeri ja muut auttavat mielellään ja antavat tukea.

Suhteita toisiin hallituslaisiin

VPJ.
Turha olla yksinvaltias kun hallituksessa on myös varapuheenjohtaja. Rehti hommien jakaminen kummankin ehtimisen ja muiden seikkojen mukaan edesauttaa tehokkaampaa yhdistyksen toimintaa. Kannattaa pysyä väleissä.

Sihteeri.
Sihteeri kirjoittaa sen mitä höpisette kokouksissa, joten puheenjohtajan rooli korostuu keskustelun pitämisessä siistinä. Sihteerin rooli on sitä mukavampi mitä siistimmin keskustelut sujuvat kokouksissa, ja siistimpi keskustelu myös välittää asiat paremmin hallitukselle. Sihteeri helpottaa suuresti hallituksen sujuvaa toimintaa, joten kannattaa ottaa sihteerin työn helpottaminen vakavasti.

Muut.
Puheenjohtaja ei nimikkeensä puolesta ota osaa eri sektoreiden toimintaan, mutta kannattaa ehdottomasti hoitaa oma osuutensa tapahtumista ja tiedotuksista kun on tarvetta, ja ottaa asioita hoitaakseen erityisesti kun huomaa että toisella hallituslaisella on hankalaa tai muita esteitä.

Joskus voi olla vaikea arvioida kuinka paljon toisten sektoreiden toimintaan kannattaa ottaa kantaa; yleisesti ottaen niskaan hengittäminen ei paranna työskentelyilmapiiriä, mutta jonkun laiminlyödessä velvollisuuksiaan on PJ:n hyvä ottaa asia tarvittaessa henkilökohtaisesti esiin ja selvittää miksi näin on.

Aiempien puheenjohtajien kommentteja hommasta:

Samuel(2014):
”Erinomaisen mukava homma kiitos aktiivisen ja mukavan hallituksen, uusille puheenjohtajille muistutukseksi että kokouksessa asiat väittelevät, ei ihmiset. Ei kannata antaa väittelyiden tai erimielisyyksien häiritä kaverisuhteita, ja kannattaa lähestyä tilanteita aina avoimesti, ja muistaa että kaikissa riidoissa on aina vähintään kaksi osapuolta.”

Puheenjohtajia

Nimi Toimikausi tai -kaudet
Jaakko Kaski 2006-2007
Mikko Punkari 2008-2009
Anna-Maria Laattala 2010
Ville Lappalainen 2011
Simo Haatainen 2012
Kalle Häkkänen 2013
Samuel Uusi-Mäkelä 2014
Tomi Lundberg 2015
Joonas Lattu 2016
Leevi Leppälä 2017
Otto Jahnukainen 2018
Juuso Koistinen 2019
Riina Kokkonen 2020