Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi

Linkki Jyväskylä ry.

Yhteystiedot

Agora, Ag C233.2
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Minna Kangaspuoskari

Yhteystiedot

Sihteeri Minna Kangaspuoskari
sihteeri@old.linkkijkl.fi

Linkki Jyväskylä ry.
Agora, Ag C233.2
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri sisältää tiedot jokaisesta yhdistykseen kuuluvasta jäsenestä. Rekisteriin kuuluvien henkilötietoja käytetään jäsenten tavoittamiseen, sähköpostitiedotukseen ja tapahtumiin ilmoittautumiseen sekä muilla tavoilla, jotka jäsen on sallinut.

Rekisterin tietosisältö

nimi *
sukupuoli *
tunnus *
sähköposti *
salasanan hash
asuinpaikka *
opiskelun aloitusvuosi
tarra
pääaine
JYY:n jäsenyys
opiskelun vaihe
käyttöoikeudet

Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia, muut vapaaehtoisia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten itsestään ilmoittamansa tiedot. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenrekisteri.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ko. alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen luovutukset ulkopuolisille

Tietoja voidaan luovuttaa Jyväskylän yliopistolle tai Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle opiskelijastatuksen selvittämistä varten. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Jäsenrekisterin tulosteita säilytetään tarvittaessa yhdistyksen hallituksen lukitussa kaapissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Jäsentietokanta sijaitsee palveluntarjoajan tietokantapalvelimella, jonne on käyttöoikeus yhdistyksen hallituksella sekä verkkovastaavalla (webmaster).