Linkki opettaa

Linkki on pitkään järjestänyt fukseille ja fuksinmielisille IRC-koulutusta, jotta uusien ja vanhempien opiskelijoiden välistä kommunikointiverhoa on saatu raotettua. Keväällä 2016 on tarkoitus aloittaa jotain uutta ja mullistavaa, nimittäin Linkki alkaa enemmänkin opettamaan!

Kupletin juoni on seuraava: Linkki järjestää tai järjestyttää tietotekniikan opintoihin, työelämään ja harrasteisiin liittyvää opastusta/opetusta/koulutusta. Opastuksen/opetuksen/koulutuksen on tarkoitus lisätä yhteisöllisyyttä opintojen aikana ja nostaa markkina-arvoamme esimerkiksi työelämässä. Työelämä arvostaa alallamme todella paljon verkostoitumista, harrastuneisuutta ja omatoimista asioiden opettelemista.

Opastus/opetus/koulutus tulee olemaan kurssien ulkopuolista toimintaa, joten siitä ei todennäköisesti tule saamaan opintopisteitä ja se vaatii vähän ekstra-innokkuutta osallistujilta. Mahdollisuuksien mukaan materiaalia näistä tilaisuuksista jaellaan sitten erinäiseen käyttöön, mutta se pitää luonnollisesti katsoa sitten aina tapauskohtaisesti. Allekirjoittaneen haaveissa olisi tulevaisuudelle koulutuksia ainakin editoreista (esim. Vim ja Emacs), versionhallinnasta (esim. Git), ohjelmointikielistä (näitä nyt ei kannata edes yrittää luetella, potentiaalisia kieliä on monia) ja vaikka ja mistä.

Prototyypitys siis tapahtuu kevään ja syksyn 2016 aikana. Katsotaan, saadaanko tästä jotain suurta vielä aikaiseksi. Se jääköön nähtäväksi…