Hallituksen kokous 29.8.2012

Hallituksen kokous 29.8.2012

Aika: 16.00

Paikka: Kattila Ag C233.2

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Samppa Hynninen, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Mikko Punkari, liikuntavastaava, poistui kohdassa 9.
  • Jari-Matti Kankaanpää, poistui kohdassa 17.
  • Jarkko Vilhunen, poistui kohdassa 2.
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja, saapui kohdassa 7.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Lauri Marttala ehdotti Matti Ahinkoa ja Samppa Hynnistä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Ahinko ja Hynninen edellä mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Simo Haatainen ilmoitti käyneensä laitoksen henkilökunnan Opetuksenkehityspäivillä pitkällisiä keskusteluja opetuksen uudistamisen suhteen.

6. Talousasiat

Koska rahastonhoitaja Kalle Häkkänen ei ole vielä saapunut kokoukseen, siirrytään seuraavaan kohtaan 7. Liikunta, kunnes Häkkäseen saadaan yhteys.

Kalle Häkkänen kertoi ainejärjestön talouden voivan hyvin. Tilillä on oikein mukavasti rahaa, vaikka pari laskua on vielä tulematta. Kesämiitin mökkivuokraa varten pitäisi jälkibudjetoida 50 euroa. Päätetään budjetoida puuttuvat 50 euroa.

Ilmoitetaan vielä, että viime vuoden veroilmoituksen täyttö oli onnistunut hyvin. Verottajan mielestä olemme yhä yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Taloudellinen toiminta jatkuu siis ennallaan.

7. Liikunta

Mikko Punkari kertoi syksyn jalkapallopuulaakista. Jos ainejärjestön tai IT-tyttöjen piiristä löytyisi muutama innokas naispuolinen jalkapallonpelaaja, voisi Punkari ilmoittaa Linkiltä joukkueen turnauksen sekasarjaan. Kilpasarjaan ei Punkarin tai hallituksen mielestä ole järkeä lähteä. Sekasarjan ilmoittautumismaksu tulisi olemaan 35 euroa ja puulaaki pidetään 18.-26.9. yliopiston kampuksen kentällä. Alkusarjat pelataan 18.-19.9. samaisessa paikassa. Päätetään osallistua jalkapallopuulaakiin ja budjetoidaan 35 euroa ilmottautumismaksua varten. Velvoitetaan Nina Koivula tiedottamaan ja kyselemään halukkaita osallistujia IT-tyttöjen suunnalta. Mikko Punkari hoitaa muut järjestelyt ja tiedotukset.

Toisena liikunta-asiana Mikko Punkari kertoi ideoimastaan Linkki Jyväskylä ry:n Heittokarnevaaleista. Punkari oli keksinyt tapahtumaan hauskoja heittolajeja, ja esimerkiksi Opinkiven saunan voisi varata jälkilöylyjä varten. Saunan todettiin myös houkuttelevan enemmän osallistujia itse liikuntatapahtumaan. Kalentereita tutkittuaan hallitus sopi karnevaalipäiväksi 19.10. Punkari alkaa järjestämään tapahtumaa ja hän myös varaa tapahtumaan sopivan urheilukentän sekä edellämainitun Opinkiven saunan. Hallitus laskee kokonaisbudjetin nousevan 220 euroon. Tämä summa sisältää saunan vuokran, saunan tarjoilut sekä heittovälineostokset. Budjetoidaan kyseinen 220 euroa.

Lopuksi Punkari ilmoitti varaavansa ainejärjestölle talven salibandyvuoron yliopiston liikuntasalista. Keskusteltiin mahdollisista sisäurheiluvuoroista ja -mahdollisuuksista.

Kalle Häkkänen on saapunut kokoukseen liikunta-asioiden käsittelyn aikana, joten palataan takaisin kohtaan 6. Talousasiat.

8. Hallopedi kuulumisia

Mikko Punkari kertoi tiedekuntaneuvoston kuulumisia hallitukselle. Tiedekunnassa oli suunniteltu uutta yleistä toimintastrategiaa ja keinoja tämän strategian saavuttamiseen. Punkari kertoi hallitukselle uusista linjauksista joita neuvoston Talous- ja Toimintasuunnitelmaan ja muihin päätöksiin oli tehty. Neuvostossa oli myös käyty lävitse viime vuoden fuksien opiskelutuloksia. Tiedekunnan opetuksessa ja opiskelussa näyttäisi tapahtuneen edistystä.

9. MAL kuulumisia

Samppa Hynninen oli viime viikonloppuna osallistunut Helsingissä MAL:in opiskelijavaliokunnan kesäseminaariin. Tietojenkäsittelijät olivat olleet vahvasti edustettuna myös tässä tapahtumassa. Seminaarissa oli käsitelty ainejärjestö- ja yhteistyösopimuksien sisältöä sekä eri osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Hynninen purki hallitukselle seminaarin loppumietintöjä. Myös mahdolliset yhteiset tapahtumat ja saunaillat nousivat esille. MAL:in yhteistyösopimuspaperit tulevat syksyn kuluessa postista ja niitä voidaan sitten katsella tarkemmin.

10. Fuksit

Fuksisauna on varattu ja sovittu pidettäväksi 5.9. kello 18.00 Opinkivellä. Sauna tilataan lämpimäksi kello 19.00 eteenpäin. Valitaan fuksisaunan vastuuhenkilöiksi molemmat tapahtumavastaavat. Lisäksi päätetään budjetoida vuokraa ja tarjoiluja varten 200 euroa. Simo Haatainen välittää fuksisaunakutsun myös laitoksen henkilökunnan suuntaan.

3.9. on uusien fuksien ensimmäinen koulupäivä. Perinteisesti ainejärjestöllä on ollut ns. Fuksiständi ja ainejärjestön esittelytilaisuus. Viime vuoden järjestely, missä esittely pidettiin tulevaisuuden oppimistilassa ja ständi seisoi ainejärjestötila Kattilan edessä, tuntui toimivan hyvin. Siispä Simo Haatainen aikoo kysyä Leena Hiltuselta Agoran tulevaisuuden oppimistilaa ainejärjestöesittelyä varten ja sovitaan, että ständi pystytetään viime vuoden paikkaan Kattilan ikkunoiden alle. Budjetoidaan myös 30 euroa ständitarjoiluja varten.

Luonnontieteelliset fuksiaiset pidetään tänä vuonna 19.9. Linkin kiertävä tehtävänakki on tällä kertaa lipunmyynti jatkobileissä. Tapahtumavastaavat eivät ole vielä kerenneet olla Ynnä ry:n järjestäjiin kovin tiiviissä yhteydessä. Kokouksessa ei noussut esille paljoa uutta kerrottavaa fuksiaisten järjestelyyn liittyen. Sen sijaan Linkin fuksirastille on ilmottautunut jo yllättävän paljon vapaaehtoisia. Rastin varsinainen sisältö on vielä kuitenkin auki.

Simo Haatainen nosti jälleen esille opetuksenkehityspäivillä käydyt fukseihin liittyvät keskustelut. Henkilökunnan piirissä oli puhuttu paljon ryhmäyttämisestä ja tutorryhmistä. Nykyistä tutorryhmäjakojärjestelmää oltiin suunniteltu uudistettavan. Haatainen kertoi kokoukselle uusista ryhmäyttämisajatuksista ja niistä keskusteltiin muutama tovi. Hallituksen valtaosa tuntui suhtautuvan uusiin ideoihin epäilevästi ja pessimistisesti.

11. Haalarimuotinäytös

Hallitukselle oli lähetetty hyvin hämäräperäinen viesti JYY:n avajaismessujen haalarimuotinäytöksestä. Näytös on ilmeisesti tiistaina 4.9. kello 13.00. Hallituksella ei ole mitään muotinäytökseen osallistumista vastaan, joten päätetään etsiä mahdollisia halukkaita osallistujia.

12. Risteily (onko kuulunut mitään)

Tapahtumavastaavat ovat olleet yhteydessä Yhdistyneiden Kieltenlukijoiden vastaavien kanssa ja suunnitelleet syysristeilyä loka-marraskuulle. Kokouksessa virisi varsin innokas ja eläväinen keskustelu syksyn kumiveneristeilystä. Velvoitetaan tapahtumavastaavat jatkamaan tapahtuman suunnittelua ja palataan asiaan, kun lisää keskusteltavaa tulee.

13. Muuttohässäkkä

Kesälomien aikana Linkki Jyväskylä ry:lle sekä Dumppi ry:lle oli lähetetty tiedustelu mahdollisesta ainejärjestötilojen muutosta ja yhteensulauttamisesta. Simo Haatainen kertoi käyneensä laitoksen ja tiedekunnan henkilökunnan sekä Dumppi ry:n kanssa keskusteluja aiheesta ja näillä näkymin kaikki osapuolet ovat sitoutuneet vastustamaan yliopiston tilapalvelun ehdotusta. Pakkomuuttoa ei siis tällä hetkellä ole tulossa. Tilannetta seurataan.

14. IT-päivä

Kokouksessa todettiin, ettei paikalla olleilla hallituksen jäsenillä ollut juuri mitään uutta sanottavaa aiheeseen. Päätetään siirtää kohta 14. IT-päivä seuraavaan kokoukseen.

15. Opetustapahtuma viikoittain

Hallitukselle oli tullut alustava ehdotus, josko ainejärjestö voisi alkaa järjestämään viikottaista opiskelu-/demotehtävien tekemistapahtumaa. Hallitus keskusteli ehdotuksesta ja piti ideaa varsin hyvänä. Hallitus päättää järjestää viikottaisen opiskeluiltaman jossain Agoran tilassa. Puheenjohtaja tarkastelee ja harkitsee mahdollisia opiskelutiloja sekä ohjaajia.

16. META

Samppa Hynninen ilmoitti, että ATK-YTP pidetään tänä vuonna Helsingissä.

17. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous torstaina 6.9. kello 14.00 perinteisesti neuvottelutilassa Ag C226.1.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.01.

Vastaa