Hallituksen kokous 11.9.2012

Hallituksen kokous 11.9.2012

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja, saapui kohdassa 7.
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Jarkko Vilhunen, poistui kohdassa 13.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohdaksi 12. Lanit. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Puheenjohtaja Simo Haatainen ehdotti Kalle Häkkästä ja Anna Kolehmaista pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Hyväksytään Häkkänen ja Kolehmainen edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Matti Ahinko kertoi kokoukselle eilen pidetystä IT-päivä kokouksesta. Osallistuminen oli ollut kovin heikonlaista. Seuraava kokous on tarkoitus pitää ensiviikon torstaina 20.9. kello 17 anniskeluravintola Showissa. Toivottavasti paikalle silloin saadaan enemmän väkeä.

Simo Haatainen muistutti tänään pidettävästä tiedekunnan Puutarhajuhlasta.

Nina Koivula ilmoitti, että Syrinxin kanssa oltaisiin pitämässä sitsejä noin loka-marraskuussa. Sitsit pyritään järjestämään eri viikolla kuin syysristeily, jota on suunniteltu pidettäväksi viikolla 45.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi talouden voivan hyvin. Instanssi -tapahtuman laskuja on edelleen saapumatta, mutta myös tulopuolella on liikennettä tiedossa.

Talouskatsauksen lopuksi Häkkänen myös ehdottaa budjetoitavaksi 50 euroa nyt meneillään olevan aamupalakokouksen aamupalatarjouluja varten. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan 50 euroa.

7. Kauppakadun approbatur (lipunmyynnin järjestäminen)

Linkki Jyväskylä ry oli ostanut 80 kappaletta Kauppakadun Approlippuja. Loppubilepaikaksi valikoitui tänä vuonna Escape. Linkin lippujen lähtökellonaika on 16.45 ja lunastushinta ainejärjestölle oli 12 euroa per lippu. Keskusteltiin lipunmyynnin järjestämisestä. Varapuheenjohtaja kertoi, että juttu on ihan selvä ja avataan ilmoittautumiskanta mahdollisimman pian. Annetaan Linkin jäsenille reilusti aikaa varata lippuja, jonka jälkeen lipuista tulee ns. vapaata riistaa. Ainejärjestön jäseniltä lipuista pyydetään 10 euroa ja muilta, sekä jäsenten ostamista ylimääräisistä lipuista, peritään täysi 12 euron hinta.

8. Jäsen (hyväksytään yksi jäsen)

Tiedottajalle oli tullut viime viikkoisten jäsenhakemusten lisäksi vielä yksi hakemus. Jani Viherväs haluaisi liittyä ainejärjestöön. Artur Kreisberg ehdottaa hänen hyväksymistään, Kalle Häkkänen ilmaisee kannatuksensa ehdotukselle. Hyväksytään Viherväs yhdistyksen jäseneksi.

Päätetään pitää kokoustauko ajassa 08.25.

Jatketaan kokousta ajassa 08.39.

9. Haalarit (tilaamisesta)

Hallitus keskusteli haalareista ja niiden tilaamisesta. Päätetään avata ilmoittautumiskanta myös haalareille. Kokouksessa todettiin, että noin kaksi viikkoa on riittävä aika fukseille haalareiden tilaamiseen, joten suljetaan ilmoittautumiskanta ensi viikon perjantaina 21.9. Haalareita tilattaessa otetaan muutama ylimääräinen kappale yleisimpiä kokoja kevään fukseja varten. Velvoitetaan Matti Ahinko hoitamaan haalaritilauskantaa.

10. Kv-vastaavan nimittäminen

Nykyinen KV-vastaava Sini Kuhmonen on jättänyt hallitukselle eropyyntönsä. Koska uutta KV-vastaavaehdokasta ei vielä ole löytynyt, laitetaan KV-vastaavan virka jäsenistön avoimeen hakuun. Keskusteltiin KV-vastaavuudesta. Anna Kolehmainen hoitaa KV-vastaavan keskenjääneet toimet kunnes uusi vastaava löytyy.

11. Fuksiaiset

Ynnä ry:ltä oli tullut tiedusteluviesti fuksiaisten Linkin rasteja koskien. Hallitus keskusteli rastien pitäjistä, pitopaikoista ja sisällöstä. Hyviä ideoita tuli useita. Ensi perjantaina on seuraava fuksiaiskokous ja tapahtumavastaavat vievät sinne hallituksen mietintöjä.

12. Lanit

Simo Haatainen kysyi, josko Jarkko Vilhunen haluaisi alkaa järjestää Linkin laneja. Vilhunen kertoi suostuvansa, kunhan lanien järjestämisperiaatteet ovat samat kuin aina ennenkin. Hallitus myöntyy antamaan Vilhuselle lanidiktaattorin valtuudet ja valitaan siis Jarkko Vilhunen lanivastuutehtävään. Hän kutsukoon työryhmän koolle. Vilhunen tarttui toimeen ja ehdotti samantien lanien ajankohdaksi viikonloppua 9.-11.11. Viikonloppu näyttäisi sopivan ainejärjestön kalenteriin, joten sovitaan lanit pidettäväksi silloin.

13. META

Kokouksessa keskusteltiin tulevan syksyn sitsien teemoista.

Lopuksi keskusteltiin IT-tyttöjen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

14. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous perjantaina 21.9. kello 14.00. projektihuoneessa Ag C226.1.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09.23.

Vastaa