Hallituksen kokous 21.9.2012

Hallituksen kokous 21.9.2012

Aika: 14.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava, saapui kohdassa 4.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohta 13. Uusien Jäsenten Hyväksyminen. Lisäksi muutetaan muutamien kohtien nimityksiä. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Matti Ahinkoa ja Martti Hyvöstä. Valittiin Ahinko ja Hyvönen edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Peter Vesterbacka oli tänään Agoralla pitämässä luentoa. Vesterbacka ajeli hienolla valkoisella Porschella.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen ehdotti budjetoitavaksi 141,70 euroa Keskisuomalaisen tilausmaksua varten. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan mainittu summa. Häkkänen myös muistutti, että Approlippujen maksu ei ole vielä lähtenyt ainejärjestön tililtä, joten käteisvaroissa on hetkellisesti hieman ilmaa. Hätää ei kuitenkaan ole sillä tulopuolen laskutuksia on lähetetty uusille sponsoreille.

Talousasioiden lopuksi keskusteltiin myös syksyn haalaritilauksesta. Haalariasioita pohditaan lisää ja tarkemmin tulevissa hallituksen kokoontumisissa, kun ilmoittautumiskanta on saatu suljettua.

7. Uusi tiskiharja ja astianpesuaine

Ainejärjestön tiskiharja ja astianpesuaine ovat kadonneet naisten WC-tiloista. Hallituksen salapoliisit ovat selvittäneet mysteeriä, mutta loppuratkaisua ei ole vielä saatu paljastettua. Päätetään siis ostaa uudet siivoustuotteet kadonneiden tilalle. Budjetoidaan tätä varten kuusi euroa. Kalle Häkkänen käynee ostamassa budjetoidut tavarat.

8. Ikuisuusjäsenkysymys

Artur Kreisberg kertoi keskustelleensa tiistaina 18.9. JYY:n järjestövastaavan Antti Väisäsen ja jäsenpalvelusihteeri Maija Valkeapään kanssa ikuisuusjäsenkysymyksestä. Kreisberg toi tuon tapaamisen keskeisiä ideoita hallituksen tietoon. Kokouksessa keskusteltiin jäsenongelmasta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista. Osaan ratkaisuehdotuksista liittyi yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, jonka valmisteluun istuvalla hallituksella ei ole tarpeeksi aikaa. Keskustelun tuloksena Kreisberg ehdotti, että ongelman ratkaiseminen jätetään seuraavan vuoden hallituksen mietittäväksi ja tämä kirjattaisiin toimintasuunnitelmaan. Hyväksytään ehdotus ja otetaan päätös huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

9. Jäsenaloitteet

Aloite 1 (liite 1)
Aloitteessa ehdotettiin HDMI-kaapelin ostoa Kattilaan. Kaapelin ostosta on kuitenkin jo päätetty ja budjetointikin on tehty. Kaapelin osto on niinsanotusti jäänyt roikkumaan, mutta hallitus lupaa hoitaa asian.

Aloite 2 (liite 2)
Todetaan ettei ainejärjestön hallitus pysty vaikuttamaan ilmaston lämpenemiseen.

Aloite 3 (liite 3)
Hallitus on parantanut Kattilan valaistusta aivan viimeaikoina mm. korjauttamalla tilan kattovalot. Lisätoimenpiteiden ei katsota olevan tarpeellisia tällä kertaa.

Aloite 4 (liite 4)
Lol, merkitään aloite käsitellyksi.

Aloitteet 5-6 (liitteet 5 ja 6)
Keskusteltiin Ahref aloitteista. Hallitus pohti ainejärjestölehteä ja sen painokustannuksia sekä jakelulevikkiä. Todettiin, että aloitteista pitää informoida myös lehden päätoimittajaa. Päätetään palata asiaan, kun päätoimittajan kanssa on keskusteltu asiasta ja tiedetään hänen mielipiteensä.

Aloite 7 (liite 7)
ATK-pelialoitteen innoittamana päätetään pitää sähköinen jäsenäänestys kahdesta Kattilaan hankittavasta pelistä. Äänestykseen otetaan mukaan aloitteissa esille tulleet pelit sekä annetaan mahdollisuus nimetä omia ehdokkaita niinsanottuun vapaakenttään.

10. Approlippujen myynnistä sopiminen

Anna Kolehmainen kertoi tapahtumavastaavien laatimista lipunmyyntijärjestelyistä. Nina Koivula myy lippuja Kattilassa ensi maanantaina 24.9. kello 12.00 – 14.00 ja Anna Kolehmainen tiistaina 25.9. kello 12.00 – 14.00. Jos näiden myyntiaikojen jälkeen on lippuja vielä jäljellä, järjestetään loppuviikosta lisämyyntejä. Kokouksessa keskusteltiin Approlippumyynnistä ja siitä tiedottamisesta.

Lopuksi Martti Hyvönen ehdotti, että VIP-liput annetaan lippuja myyville tapahtumavastaaville. Koska vastaehdotuksia ei ole, hyväksytään Hyvösen ehdotus.

11. Risteily

Risteily on nyt alustavasti varattu ajalle 7.-8.11. Puheenjohtaja Simo Haatainen luki kokoukselle risteilyn tarkempia tietoja. Hallitus toteaa matkan kuulostavan samansuuntaiselta kuin aikaisempinakin vuosina. Risteily pitää maksaa lokakuun ensimmäisellä puoliskolla, joten ilmottautumiskannalla on jo kiire. Simo Haatainen lupaa pistää ilmoittautumiskannan pystyyn ja Nina Koivula saa hoitaakseen risteilyn mainostuksen ja yhteydenpidon eri osapuoliin.

12. Sitsit

Nina Koivula on ollut yhteydessä Lööppi ry:hyn. Koivula oli kysellyt, josko Lööppi olisi innokas järjestämään yhteiset sitsit Linkki Jyväskylä ry:n kanssa. Kyselyn vastapallona Koivula oli saanut ehdotuksen osallistua jo tekeillä oleviin Poikkarisitseihin Lööppi ry:n, Parku ry:n ja Imago ry:n kanssa. Lööppi oli luvannut 20:n linkkarin mahtuvan mukaan 17.10. Jyväshovissa ja Bar Brassa järjestettäviin sitseihin. Hallitus päättää osallistua juhliin ja velvoitetaan tapahtumavastaavat hoitamaan käytännön järjestelyt sitä mukaan, kun niitä ilmenee.

Toisena sitsiasiana käsiteltiin viikolle 46 suunniteltuja James Bond sitsejä. Hallituksen paikalla olevat jäsenet eivät kuitenkaan tienneet näistä sitseistä muuta, kuin että ne järjestetään yhdessä Syrinx ry:n kanssa. Tiedon puutteesta johtuen, ei hallitus voinut käsitellä asiaa enempää ja siirryttiin seuraavaan kohtaan.

13. Uusien Jäsenten Hyväksyminen

Tiedottaja Artur Kreisbergin mukaan ainejärjestölle on tullut jälleen kaksi uutta jäsenhakemusta. Kreisberg ehdottaa, että molemmat, Jarkko Hulkko ja Santtu Salmi, hyväksytään Linkki Jyväskylä ry:n jäseniksi. Hyväksytään ehdotus.

14. META

Puheenjohtaja Simo Haatainen tiedotti ainejärjestön ja laitoksen henkilökunnan tämän vuotisista pikkujouluista. Näillä näkymin juhla pidetään 23.11. ja paikkana on kuuleman mukaan Peurungan kylpylä. Pikkujoulujen ohjelmaakin oli jo hieman suunniteltu. Hallitus keskusteli joulusta.

Kokouksessa todettiin, että syyskokouksen aika alkaa jälleen lähestyä. Puheenjohtaja Simo Haatainen muistutti hallitusta syyskokouksen velvoitteista. Kokousta varten tulee laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valita toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat. Lisäksi syyskokouksessa valitaan koko ensi vuoden hallitus. Tämän vuoden syyskokouksessa tullaan myös puimaan kohdassa 8. käsiteltyä sääntömuutoksen merkitsemistä toimintasuunnitelmaan, jota varten kannattaa henkisesti varautua.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 25.9. kello 08.00 huoneessa Ag C226.1. Martti Hyvönen ilmoitti tuovansa kokoukseen pullaa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.29.

Vastaa