Hallituksen kokous 25.9.2012

Hallituksen kokous 25.9.2012

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja, saapui kohdassa 4.
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Samppa Hynninen, yritysvastaava
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Ville Alanen, saapui kohdassa 5.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohta 7. Sitsit. Hyväksytään esityslista siihen tehdyn muutoksen kera.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Puheenjohtaja Simo Haatainen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Emma Lindforsia ja Samppa Hynnistä. Valitaan Lindfors ja Hynninen edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Samppa Hynninen oli nähnyt Peter Vesterbackan kaupungilla edellisenä perjantaina.

Tapahtumavastaavat kertoivat muulle hallitukselle kuluneen viikon uutisia. Luonnontieteelliset fuksiaiset olivat sujuneet oikein hyvin. Muutama asiaankuuluva kommellus oli asianomaisten elämänkokemuksiksi kirjattu, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

Tulevien tapahtumien osalta Linkki Jyväskylä ry:n ostamia Approlippuja on myyty eteenpäin varsin onnistuneesti ja syysristeilyn ilmoittautumiskanta on nyt avattu.

6. Talousasiat

Rahastonhoitaja Kalle Häkkänen kertoi, ettei ainejärjestön taloudellinen tilanne ole muuttunut sitten viime kokouksen.

7. Sitsit

Nina Koivula kertoi, että seuraavien sitsien suunnittelu on nyt aloitettu Syrinx ry:n kanssa. Alustavasti ainejärjestöjen tapahtumavastaavat olivat suunnitelleet sitsejä pidettäviksi anniskeluravintola Freetimessa marraskuussa viikolla 46. Kyseisenä ajankohtana ei hallituksen nykytietämyksen varjolla pitäisi olla muita meininkejä, joten merkitään sitsien ajankohta Linkki Jyväskylä ry:n puolesta lukkoon.

8. Haalarit

Yritysvastaavat olivat pohtineet, josko tämän syksyn haalaritilauskannan aukioloaikaa pitäisi pidentää. Yritysvastaavien mukaan läheskään kaikki fuksit eivät vielä ole saaneet lisättyä nimeään tilauskantaan. Päätetään jatkaa tilauskannan aukioloa ensi sunnuntaihin asti ja pyytää nykyisiä tutoreita tiedottamaan asiasta fuksiryhmilleen.

9. Tieto hackathon

Tieto-yritys on lähestynyt ainejärjestömme hallitusta ehdotuksella yhteisestä tapahtumasta. Tieto ideoi Hackathon tapahtumaksi nimettyä opiskelijoiden koodausviikonloppua. Tapahtuman ideana olisi opastaa ja innostaa opiskelijoita luomaan yhteistuumin jollekin kehitysalustalle ohjelma tai esimerkiksi peli, joka sitten voitaisiin pistää yleiseen jakoon tai jopa myyntiin erilaisten julkaisualustojen kautta. Tieto itse ei yrityksenä haluaisi olla mukana muuten kuin yhteisenä organisaattorina ja tapahtuman koordinoijana opiskelijoille. Tästä syystä he tarvitsevat IT-tiedekunnan ainejärjestöjen Linkki Jyväskylä ry:n ja Dumppi ry:n apua järjestelyissä. Tieto haluaisi järjestää ideoimissaunaillan ainejärjestön opiskelijoille, jota vastaan ainejärjestöt hankkisivat yliopistolta ns. koodaustilat varsinaista viikonlopputapahtumaa ja myöhempää yhden päivän jälkipuinti sekä viimeistelykokoontumista varten. Ainejärjestöjä pyydettiin myös harkitsemaan eri julkaisualustojen clienttihankintaa. Hallitus keskusteli Tiedon ehdotuksesta ja päätti alkaa hoitamaan tapahtuman järjestelyjä. Julkaisualustaclienteistä ei vielä tehty päätöksiä. Tieto oli ehdottanut tapahtuman päivämääriksi 3.-4.11. ja 24.11.

10. IT-Päivä

Emma Lindfors tiedotti eilisestä IT-päivä palaverista. Tapahtumalla on jo alustava aikataulu. Lisäksi IT-päivätyöryhmän jäsenien nakkitehtävät on nyt jaettu ja deadlinet ovat myöskin selvät. Tapahtumasuunnittelu alkaa siis olemaan loppusuoralla. Hallituksen kokouksessa puitiin IT-päivän ohjelmaa, aikataulua ja tämänvuotisia uudistuksia. Esiintyjille aiotaan järjestää tarjoilua, mihin joudutaan budjetoimaan myöhemmin. Lisäksi tapahtumalle on suunnitteilla haalarimerkki. Osallistujia aiotaan kannustaa vierailemaan standeilla järjestämällä arvonta. Tiedekunnalta tiedustellaan mahdollisia palkintoja. Lopuksi hallitus tutustui IT-päivän vielä keskeneräisiin uusiin nettisivuihin. Kaikenkaikkiaan IT-päivästä tuntuisi olevan tulossa hieno ja uudistunut tapahtuma.

11. ATK-YTP

Dumppi ry oli kuluneella viikolla tiedustellut olisimmeko halukkaita tekemään jälleen yhteistyötä ATK-YTP bussikyytien järjestämisessä. Kokouksessa keskusteltiin ATK-YTP-tapahtumasta ja aikaisempien vuosien kyytijärjestelyistä. Hallitus päätti lähteä jälleen Dumppi ry:n kanssa samaan bussiin, vaikka muitakin kyytimahdollisuuksia nousi esille. Velvoitetaan tapahtumavastaavat hoitamaan tarvittavat järjestelyt.

12. Syyskokous

Syyskokouksesta puhuttiin perusteellisesti edellisessä kokouksessa, joten tämän viikkoinen keskustelu aiheesta jäi yllättävänkin lyhyeksi. Sovittiin syyskokous pidettäväksi 5.11. klo 18.00. Lauri Marttala lupasi kysyä Metalli74 saunaa kokouksen pitopaikaksi.

13. META

Hallitus keskusteli vanhojen haalarimerkkien kohtaloista.

14. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous ensi tiistaina 2.10. kello 08.00 Agoran neuvotteluhuoneessa C226.1.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09.18.

Vastaa