Hallituksen kokous 6.9.2012

Hallituksen kokous 6.9.2012

Aika: 14.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava, sihteeri
  • Matti Ahinko, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.20.
Valittiin Martti Hyvönen kokouksen sihteeriksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin Emma Lindfors ja Artur Kreisberg pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Emman mukaan eilisellä fuksisaunalla oli hyvä fiilis ja fukseja oli paikalla ilahduttavan paljon.

Nina kertoi olevansa menossa fuksiaiskokoukseen Annan kanssa myöhemmin samana päivänä. Aiotaan tiedustella mahdollisuutta saada Linkille kaksi rastia tuleviin fuksiaisiin aiemmin yhden sijaan. Tuotiin esille Linkin roolin kasvattaminen fuksiaisissa.

Fuksit saapuivat maanantaina 4.9. Simon mukaan fukseja oli kuutisenkymmentä. Fukseille pidettiin Linkin tiedotustilaisuus.

6. Talousasiat

Linkin kassassa ei eurokriisi näy. Pohdittiin mahdollisuutta budjetoida sämpylöihin IT-päivä palaveriin. Emma ehdotti budjetoitavaksi 20e. Päätettiin hyväksyä Emman ehdotus.
Simo kertoi, että jäsenet ovat ehdottaneet Linkin historiikin kirjoittamista. Todettiin, että Linkki tukee projektia mielellään. Mahdollisesta budjetoimisesta päätetään, kun se on ajankohtaista.
Fuksisaunan budjetista käytetiin vaan puolet, koska budjetoitiin kahdesti.

7. Kurssipalaute

Vastaajia on ollut todella vähän. Mietittiin keinoja vastausprosenttien nostamiseksi, mutta ei keksitty vielä mitään konkreettista. Palataan asiaan myöhemmin.

8. Jäsenet

43 henkilöä haluaa liittyä jäseneksi. Artur ehdottaa henkilöiden liittämistä Linkin jäseniksi. Päätettiin hyväksyä henkilöt Linkin jäseniksi.

Artur herätti keskustelua Linkin jäsenistä. Tällä hetkellä Linkistä ei ole mahdollista erottaa jäseniä esimerkiksi opintojen päättymisen johdosta. Kaikki jäsenet ovat siis Linkissä tällä hetkellä ”ikuisuusjäseniä”.

Pohdittiin mahdollisuutta seurata jäsenten aktiivisuutta ja erottelemalla jäsenet ”aktiivisiin” ja ”passiivisiin” jäseniin. Toimenpide vaatii sääntömuutosta ja Artur lupasi selvitellä asiaa. Myöhemmin mahdollisesti perustetaan työryhmä sääntöjen muuttamista ja uudelleen tarkastamista varten.

9. IT-päivä

Emma kertoi, että seuraava kokous on ensi viikon maanantaina. Suunnitelmat ja visiot on selvillä ja tapahtumaa on päätetty uudistaa. IT-päivän teemaksi on valittu ”Oman osaamisen tunnistaminen”. Tapahtuma vaikuttaa lupaavalta ja järjestäjät on innoissaan. IT-päivä järjestään torstaina 18.10.

10. Tiedon sponsoroiman Hackathlon-tapahtuma

Matti oli tutustunut Tiedon työntekijään, joka haluaisi sponsoroida Linkille muutaman viikonlopun tapahtuman, jossa toteutettaisiin sovellus tiimeissä sekä saunottaisiin ja juotaisiin. Tiedolla ei ollut vaatimuksia sovelluksesta, vaan tiimit saisivat vapaat kädet sovelluksen ideointiin ja toteuttamiseen. Tieto toimisi vaan tapahtuman sponsorina.

11. Accenture

Linkin vanha opiskelija Jesse Julkunen oli ottanut yhteyttä ja ehdotti visiittiä Jyväskylään, jossa hän voisi kertoa Accenturen toiminnasta ja suunnitella yhdessä yhteistä toimintaa. Ajatusta pidettiin hyvänä ja Matti lupasi viedä asiaa eteenpäin.

12. Kauppakadun approbatur

Päätettiin varata lippuja Escapeen, jos mahdollista. 80 tai 60 lippua, riippuen saadanko loppupaikaksi Espace vai ei. Päätettiin myydä lippuja 10e Linkin jäsenillä (1 per jäsen) ja 12e muille. Ehdotettiin myydä ekana päivänä vain Linkin jäsenille ja toisena myös muiden ainejärjestön jäsenille. Päätettiin pohtia asiaa.

13. META

Ynnän toimisto on liian pieni.

14. Seuraava kokous

Aamupalakokous: Tiistaina 8.00 11.9.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 15:31.

Vastaa