Hallituksen kokous 11.10.2012

Hallituksen kokous 11.10.2012

Aika: 14.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Emma Lindfros, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Emma Lindfors avasi kokouksen kello 14.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Poistetaan esityslistalta muutama kohta ja hyväksytään karsittu esityslista.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ja Artur Kreisberg ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Häkkänen ja Kreisberg edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi kokoukselle Synrinx ry:n kanssa pidetystä sitsitapaamisesta. Sitsit oli päätetty pidettäväksi torstaina 15.11. anniskeluravintola Freetimessä. Juhlien teema on James Bond. Tapahtumavastaavat olivat luvanneet tapaamisessa, että Linkki Jyväskylä ry tekee sitsien lauluvihot.

Emma Lindfors mainosti IT-Tyttöjen käyneen katsomassa elokuvia. Osallistuminen oli ollut toivottua pienempi.

Lauri Marttala ilmoitti lisänneensä kaikki tämän vuoden pöytäkirjat ainejärjestön nettisivuille. Sihteeri moitti hallituksen jäseniä pöytäkirjantarkastusten laiminlyömisestä.

Emma Lindfors ja Anna Kolehmainen sanoivat saaneensa ainejärjestölle kaksi vapaaehtoista toiminnantarkastajaa. Vapaaehtoisten nimet ovat Annika Juvonen ja Kati Kivisaari.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen avasi Linkki Jyväskylä ry:n taloudellista tilaa. Rahastonhoitaja oli tehnyt loppuvuoden tuloista ja menoista oman arvionsa. Näyttäisi, että talousarvion tavoitteeseen oltaisiin hyvin pääsemässä.

Matti Ahinko kertoi Tieto Finland Oy:n järjestämästä kurssista ja Hackathon-tapahtumasta. Näitä ja muita tulevia tapauksia varten olisi hyvä, että ainejärjestöllä olisi erilaisia sovellusten julkaisuun tarkoitettuja tilejä. Ahinko oli pohtinut, jos Linkki yhdessä Dumppi ry:n ja/tai Microsoft olisivat halukkaita osallistumaan julkaisutilien hankkimiseen. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Ahinko oli myös puhunut hallituksen puheenjohtaja Simo Haataisen kanssa myymättä jääneistä haalarimainospaikoista. Ahinko ja Haatainen olivat todenneet, että tyhjät haalaripaikat voidaan myydä niin sanotulla nollatulolla pois, jos halukkaita sponsoroijia vain löytyisi. Hallitus piti ideaa hyvänä. Matti Ahinko ilmoitti heti olevansa halukas itse ostamaan yhden ylijäämäpaikan Ahinko Solutions Oy:lle.

Syksyn Kumiveneristeilylle ei loppujen lopuksi näyttänyt tulevan aivan täyttä 40 hengen osallistujamäärää. Tästä syystä osallistuvien henkilöiden maksuosuus on vaarassa nousta kohtuuttomasti. Hallitus keskusteli matkan hintakustannuksista ja päätti sponsoroida puuttuvat paikat ainejärjestön kassasta, varmistaakseen tapahtuman onnistumisen. Nopean laskuopin mukaan Kumivene budjetoitavaa tulisi 264 euroa. Budjetoidaan kyseinen summa.

ATK-YTP tapahtuman minimilähtijämäärästä puuttuu Dumppi ry:n mukaan kolme linkkiläistä. Hallitus keskusteli myös ATK-YTP:n hintakustannuksista ja ilmoittautumisesta. Kokouksessa todettiin, että tapahtumaa ei kannata perua vain kolmen henkilön takia. Päätetään budjetoida kyytejä varten 600 euroa ja katsotaan sitten myöhemmin montako osallistujapaikkaa, jos yhtään, jää ainejärjestön maksettavaksi.

7. Syyskokous

Lauri Marttala ilmoitti varaneensa Metalli74-saunan. Sauna on varattu 5.11. maanantaiksi, kuten edellisissä kokouksissa oli sovittu. Seuraavaksi kokouksessa katseltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmaluonnosta. Toimintasuunnitelman uusista kohdista keskusteltiin ja luonnosta pidettiin varsin onnistuneena. Päätettiin tarkastella seuraavassa kokouksessa toimintasuunnitelman lopullista muotoa.

8. IT-päivä 18.10.

Emma Lindfors aloitti keskustelun IT-Päivästä. Tapahtuma on tasan viikon päästä torstaina. Työryhmän työskentelyssä oli ilmennyt aivan viime metreillä pari ongelmaa. Yritysyhteistyö on ns. sulanut käsiin. Iltapäivän yrityspaneeliin tarvittaisiin vielä lisää osallistuvia yrityksiä ja koko paneelin vetäminen on täysin auki. Myös paneelin kysymykset ovat vielä täysin vaiheessa. Lindfors ilmoittikin tarvitsevansa jonkun henkilön vetämään yrityspaneelia ja olemaan vielä yhteydessä yhteistyöyrityksiin. Kokousväki oli vaitonainen eikä halukkaita löytynyt. Lindfors sanoi kyselevänsä vielä vapaaehtoisia muista lähteistä, jotta yrityspaneeli saataisiin edes jotenkin tehtyä.

IT-Päivää varten pitäisi myöskin budjetoida. Ainejärjestön hoidettavaksi oli valikoitunut backstagen eväät, julisteiden painatus sekä iltapäiväkahvitusten tilaaminen Piatosta. Hallitus pohti tapahtuman kustannusarvioita. Viimein päätetiin budjetoida yhteensä 230 euroa erilaisiin pieniin kuluihin.

Lopuksi Lindfors totesi, että koko ainejärjestön hallitusta tarvitaan IT-Päivänä avuksi järjestelyihin. Keskiviikkoiltana on tiedossa kalusteiden siirtelyä ja torstaipäivänä toiminnan ohjaamista tapahtumaväen seassa. Vain erityisen hyvästä syystä saa jättäytyä tästä nakista luistaa pois.

9. Hyvä opettaja 2012

Mikko Punkarilta oli tullut muistutusviestiä tämän vuoden JYY:n Opinto- ja Tiedevaliokunnan Hyvä Opettaja -kisasta. Ainejärjestö voisi Punkarin kautta ’ilmiantaa’ hyviä opettajia osallisiksi JYY:n kisaan. Kokouksessa nousi esiin monia kurssienpitäjiä, mutta lopulta Punkarille päätettiin ehdottaa Ville Tirrosta.

10. META

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

11. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous tiistaina 16.10. kello 8.30 tutussa Ag C226.1:ssa.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.54.

Vastaa