Hallituksen kokous 2.10.2012

Hallituksen kokous 2.10.2012

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfros, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohta 8. Sitsit ja hyväksytään esityslista muutoksen kera.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Nina Koivula ja Anna Kolehmainen ilmaisivat halukkuutensa toimia pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina. Valitaan tytöt edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Nina Koivula kertoi, että kaikki Kauppakadun Appro -liput on saatu myytyä.

Emma Lindfors ilmoitti IT-Päivän olevan kutakuinkin valmis. Viimeisetkin valmistelut on nyt saatu valmiiksi.

Useat hallituksen jäsenet olivat havainneet puutteita ainejärjestön jäsenkunnan kyvyssä käyttää ja täyttää nettisivuilla olevaa syysristeilyilmoittautumiskantaa oikein. Puutteellisiin ilmoittautumisiin on tapahtuman luonteesta johtuen pakko puuttua ja kokousväki olikin huvittuneen närkästynyt.

Rahastonhoitaja Kalle Häkkänen ja yritysvastaava Matti Ahinko tiedottivat puutteista eräiden yhteistyöyritysten toiminnassa ainejärjestöä kohtaan. Tapauksista keskusteltiin tovi.

6. Talousasiat

Kalle Häkkäsen mukaan ainejärjestöllä on rahaa ja lisääkin on tuloillaan. Viimeinkin saapuneen Voionmaan lukion Instanssi -tilavuokralaskun kanssa oli ilmennyt jotain hämminkiä. Asiaa selvitellään viime vuoden Instanssi työryhmän johdolla.

7. ATK-YTP

ATK-YTP tapahtuman bussikyytejä oli suunniteltu Dumppi ry:n kanssa. Tätä suunnittelua käytiin tarkemmin lävitse myös kokouksessa. Tapahtuman osallistujien pitää ilmoittautua viimeistään ensi keskiviikkoon mennessä, joten pyritään saamaan ilmoittautumiskanta ja tapahtuman mainostus mahdollisimman pian auki. Tapahtumavastaavat jatkanevat järjestelyjen hoitamista.

8. Sitsit

Lööppi ry oli lähettänyt ainejärjestöllemme sitsikutsun niinsanottuihin teinisitseihin. Hallitus keskusteli viimehetken sitsikutsusta. Ainejärjestönä ei tällä kertaa sitouduta minkäänlaisiin järjestelyihin. Päätetään silti mainostaa sitsejä jäsenistölle, jos joku yksinäinen sankari kenties haluaisikin lähteä kreisibailaan.

Syrinx ry:n kanssa järjestettäviä sitsejä on ajettu eteenpäin. Ajankohdan ja tarjoiltavan ruuan kanssa oli kuitenkin ilmennyt ylimääräistä päänvaivaa. Hallitus keskusteli sitseistä tapahtumavastaavien kanssa, mutta erityistoimenpiteitä ei katsota tarvittavan. Syrinx sitsien järjestäminen jatkuu.

9. META

Puheenjohtaja Simo Haatainen huomasi kauhukseen, ettei kukaan mennyt JYY:n aamupalakokoukseen.

Keskusteltiin Tiedon Hackathonista eli ’hakkapeliitasta’. Simo Haatainen yllättäen innostui koodaamisesta ja sanoi osallistuvansa tapahtumaan.

Anna Kolehmainen ilmaisi vaihtareiden saunovan Majakosken saunalla viikolla 44.

Kalle Häkkänen mainosti kokousväelle Kaapelitehtaalla pidettävää Wärk Festiä.

10. Seuraava kokous

Päätetään seuraava kokous pidettäväksi torstaina 11.10. kello 14.00 Agoran neuvottelutilassa C226.1.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09.15.

Vastaa