Hallituksen kokous 8.1.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 8.1.2013

Aika: 8.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, saapui kohdassa 3.
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Emma Lindfors, entinen varapuheenjohtaja, saapui kohdassa 5.
 • Jussi Hakanen, tietotekniikan laitoksen hyvis, saapui kohdassa 2, poistui kohdan 7 käsittelyn jälkeen.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.01

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Jussi Hakanen saapui.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 7. Jussi Hakanen kertoo Hyvis-toiminnasta. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anton Laurilaa ja Jari-Matti Kankaanpäätä. Laurila ja Kankaanpää valittiin tehtävään.

Siirrytään esityslistan kohtaan 7. Jussi Hakanen kertoo Hyvis-toiminnasta

Tietotekniikan laitoksen Hyviksenä toimiva Jussi Hakanen kertoi Hyvis-toiminnasta. Toiminta on ollut vuodesta 2011 kokeilussa tietotekniikan laitoksella ja se on nyt laajennettu muihinkin yliopiston laitoksiin. Koska tiedotusta toiminnasta on tähän asti annettu lähinnä fuksien ITKY100 kurssin yhteydessä, Hakanen tiedusteli voisiko Linkin kautta pyrkiä saamaan tietoa myös vanhemmille opiskelijoille. SOPO-vastaavana toimiva Samuel Uusi-Mäkelä totesi, että hänen ja Hyviksen toimialueet menevät jotakuinkin päällekkäin ja ehdotti, jos SOPO-vastaava ja Hyvis tapaisivat ja keskustelisivat toiminnastaan. Uusi-Mäkelä ja Hakanen sopivat keskinäisestä tapaamisesta.

Hakanen poistui.

Siirrytään esityslistan kohtaan 5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi keskustelleensa hallintoamanuenssin kanssa vaihto-opiskelijoista. Vaihto-opiskelijat kutsutaan fuksisaunalle kunhan heille saadaan tieto perille. Lisäksi Kolehmainen kertoi että lyhtyilta järjestetään 13.2.2013.

Milena Sjöblom kertoi Dumpin ehdottaneen yhteisiä haalarinkorkkaus-sitsejä. Sitsit järjestetään keskiviikkona 30. päivä tammikuuta, paikkana Escape ja teemana eläintarha. Ehdotettiin, että Dumppi hoitaa ilmoittautumiseen liittyvät asiat. Todettiin että ehdotus on hyvä, mutta Dumpilta kysytään että miten mahdolliset voitot/tappiot jaetaan.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, että onko fuksisaunalle kutsuttu laitoksen henkilökuntaa. Keskustelun päätteeksi todettiin, että mahdollisille osallistujille lähetetään kutsu henkilökohtaisesti, sillä potentiaalista osallistujalistaa pidettiin pienenä.

Emma Lindfors saapui.

Kalle Häkkänen kertoi olleensa eilen koulutuksessa ja hän kysyi, olivatko kaikki hallituslaiset lukeneet Linkin säännöt. Hiljaisen myöntymisen vallitessa Häkkänen kehotti kaikkia vielä kertaamaan järjestön säännöt sekä opiskelijan oikeudet. Häkkänen myös tiedusteli, joko kaikki hallituslaiset ovat liittyneet hallituksen wikiin ja IRC-kanavalle. Kaikkien todettiin olevan IRC-kanavalla ja ne jotka eivät vielä olleet wikiin rekisteröityneet, hoitavat sen ensi tilassa.

Kalle Häkkänen kertasi miten käteiskassaa käytetään asioiden myynnin yhteydessä.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että fukseilla on yksi tutor. Emma Lindfors painotti, että nyt kun fukseilla on vain yksi tutor niin hallituksen pitäisi olla aktiivinen fuksien toimintaan mukaan ottamisessa.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen ilmiotti, ettei Arthur Kreisbergille ole vielä siirretty verkkopankkitunnuksia, koska käytännön asioita on vielä hoitamatta. Siirto tehdään kun asiat on saatu kuntoon.

Ehdotettiin, että fuksisaunaa varten budjetoidaan 50€. Ehdotus hyväksyttiin ja fuksisaunaa varten budjetoitiin 50€. Kalle Häkkänen ja Anna Kolehmainen hoitavat kaupassa käynnin.

8. Uusia toimihenkilöitä

Kalle Häkkänen ilmoitti, että seuraavat toimihenkilönimitykset on tehty:

Alumni-vastaavaksi on nimetty Anna-Maria Laattala
Graafikkona jatkaa Jyri Leinonen
Web-masteriksi on nimetty Simo Haatainen

Liikunta-, toimisto- ja liitto-vastaava vielä uupuvat. Etsinnät jatkuvat kiivaasti.

9. Fuksi-infoa

Anton Laurila kysyi onko kenelläkään lisätietoa nykyisestä tutorista, sillä kukaan nykyisessä hallituksessa ei tunne tätä. Kalle Häkkänen ehdotti, että tutoreina jo toimineet hallituslaiset ottaisivat nykyiseen tutoriin yhteyttä ja sovittaisiin sitä kautta toiminnasta. Jari-Matti Kankaanpää ja Anton Laurila asetettiin tähän tehtävään. Keskusteltiin erilaisista keinoista fuksien mukaansaamisesta ainejärjestön toimintaan.

10. META
-JYY järjestöseminaari

Anna Kolehmainen kertoi, että JYY järjestää järjestöseminaarin 1. – 2.2. Kalle Häkkänen totesi, että olisi hyvä jos mahdollisimman moni pääsisi mukaan seminaariin.

Emma Lindfors toivoi, että hallinnon opiskelijaedustuksesta pidettäisiin hallitukselle pieni koulutus. Sopivan ajankohdan löytyminen tuotti kuitenkin hankaluuksia. Päätettiin, että asiasta sovitaan tarkemmin myöhemmin.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi olleensa yhteydessä YK:n tapahtumavastaavaan. He olivat sopineet, että YK:n tapahtumavastaava kysyy ainejärjestönsä jäseniltä osallistuvatko nämä MM-kyykkä bussikyydityksiin. Epäiliin ettei osallistujia olisi montaa, sillä aikaisemmin humanistien keskuudesta ei ole montaa osallistujaa tullut.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.1.2013, paikkana neuvotteluhuone Ag 226.1

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.19.

Vastaa