Hallituksen kokous 18.2.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 18.2.2013

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
  • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
  • Tomi Lundberg, sihteeri
  • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poistui kohdassa 6
  • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
  • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
  • Riikka Vilavaara, tiedottaja, poissa
  • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
  • Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohdat 7. Inventaario, 8. IT-päivä ja 9. Ympäristöoppaan läpikäynti. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Anna Kolehmainen ja Samuel Uusi-Mäkelä ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Kolehmainen ja Uusi-Mäkelä ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi, että Kattilan hallituskaapin lukko on rikki. Sovittiin, että asiaa tutkitaan kokouksen jälkeen ja tarvittaviin toimenpiteisiin tartutaan asian tutkimisen jälkeen.

Anton Laurila kertoi, että IRC-koulutus on tulevana perjantaina kello 9 – 10. Fukseille on ilmoitettu asiasta. Laurila jatkoi kysymällä, että Accenturen 5.4. tapahtuvaan vierailuun liittyen pitäisikö Linkin sivuille asettaa kysely ilmoittautumishalukkuudesta tapahtumaan, jotta osataan varata sopivat tilat. Todettiin idean olevan hyvä.

Kalle Häkkänen kysyi, että mitä ”sitova ilmoittautuminen” Linkin tapahtumissa tarkoittaa. Hallituslaiset olivat sitä mieltä, että jos on ilmoittautunut ilmoittautumiskannan mennessä kiinni niin silloin on sitoutunut maksamaan tapahtumaan kuuluvat maksut.

Jari-Matti Kankaanpää ehdotti ilmoittautumisartikkeleissa painotettavan sitä, että jos ei saavu tapahtumaan niin ilmoittaa asiasta että saadaan halukkaita tilalle. Hän jatkoi, että (luonnontieteellisestä) laskiaisesta tulee voittoa.

Jari-Matti Kankaanpää ehdotti, että kesämiitin ajankohta voisi olla 19. – 21.7. Päätettiin, että varataan tilat ko. ajankohtana Jokimaan erätuvasta.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi, että sohvan hankinnan yhteydessä saatiin Linkille kierrätettyjä kestoastioita. Tämä tullaan merkitsemään ympäristökilpailuun ansioksi.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että on vienyt Instanssin-yhteistyösopimuslaskun laitokselle ja että kaksi kyykkäpelaajaa ei ole maksanut maksujaan. Muuten kaikki ovat maksunsa suorittaneet kuten kuuluukin.

Päätetään, että annetaan yksi lounaslipuke toimistovastaavalle Ricardo Santosille ja yksi lounaslipuke lautapelivastaavalle Hannu Viinikaiselle palkinnoksi hyvin hoidetusta työstä.

Artur Kreisberg poistui.

7. Inventaario

Tomi Lundberg ehdotti, että järjestetään inventaario Linkin omaisuudesta. Ehdotus sai kannatusta. Keskusteltiin eri tavoista hoitaa inventaarion järjestelyt.

Päätetään, että asiaa tarkastellaan tarkemmin ensi kokouksessa.

8. IT-päivä

Anton Laurila kertoi Emma Lindforsin ehdottaneen, että IT-päivän työryhmää pistettäisiin kasaan. Keskusteltiin tapahtuman järjestelyyn vaatimista toimenpiteistä.

Päätettiin, että Anna Kolehmainen johtaa IT-päivän työryhmän toimintaa. Valittiin Kolehmainen ko. tehtävään.

Kolehmainen päätti, että kokous IT-päivää koskien järjestetään 6.3. kello 16.

9. Ympäristöoppaan läpikäynti

Samuel Uusi-Mäkelä jakoi hallituksen tietoon ympäristömerkin kriteerit sekä ympäristöoppaan sisällön. Todettiin Linkin täyttävän monet kriteerit.

10. META

Jari-Matti Kankaanpää esitti ehdotuksen Jyväsmetron haalarimerkiksi. Merkki sai huomautuksia sen pienten yksityiskohtien suhteen, sillä merkkiin ei saa kovin pieniä kuvia mahdutettua laadun kärsimättä. Päätettiin, että kuva päästetään korjaten läpi.

Anton Laurila kertoi kuulleensa, että Luupilla on ikuisuusjäsen-ongelmaan omanlaisensa ratkaisu. Heillä jäsenet vahvistavat osoitteensa vuosittain, minkä avulla tiedetään ne ketkä toimintaan vielä kuuluvat. Vaihtoehtoiseksi tavaksi todettiin, että jäsenyys vain vahvistetaan ilman että asiaan kuuluu mitään henkilökohtaisia tietoja. Asiaa mietitään myöhemmin sääntömuutostyöryhmän keskuudessa.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.2.2013 kello 8.00 paikkana Ag 226.1.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45.

Vastaa