Hallituksen kokous 1.10.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 1.10.2013

Aika: 16.15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
Anton Laurila, yritysvastaava
Jouni Potila

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 8. Sääntömuutos. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Kolehmainen ja Anton Laurila.

5. Ilmoitusasiat

Kalle Häkkänen ilmoitti hoitavansa rikkinäisen touchcoverin Expertin kanssa. Hän odottaa soittoa Expertiltä huomenna asiaan liittyen.

Anna Kolehmainen ilmoitti että yksi musta touchcover on hukassa. Yksi aiemmin kadoksissa ollut touchcover on löytynyt.

Kalle Häkkänen ilmoitti saaneensa virallisen kutsun Blanko ry:ltä ATK-YTP tapahtumaan. Kyyditys Ouluun on vielä hakusessa, sillä Turun ja Helsingin tietojenkäsittelytieteilijöiden ainejärjestöt hoitavat oman kyytinsä ja Dumpilta ei ole saatu vastusta mahdolliseen yhteiskyyditykseen. Jari-Matti Kankaanpää jatkaa yhteydenottoa asiaan liittyen.

Häkkänen jatkoi kertomalla Jyväskylän osakuntien lähettäneen viestiä ainejärjestöjen pj-listalle, jossa he kartoittivat halukkuudesta yhteistyöhön.

Häkkänen kertoi myös, että JYY kerää yliopistoon ja sen opiskelijoihin liittyviä lauluja. Jari-Matti Kankaanpää valtuutettiin ilmoittamaan ”Linkin sitsit” nimisen kappaleen hankkeeseen.

Häkkänen kertoi listalle tulleesta sähköpostista, jossa mainostettiin mahdollisuutta lähteä Espooseen tapahtumaan, jonka tarkoituksena on ilmeisesti käydä läpi opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Hallitus piti asiasta tullutta sähköpostia hieman hämäränä. Anna Kolehmainen pohtii mahdollisuutta osallistua tapahtumaan.

Tomi Lundberg ilmoitti ottaneensa osaa JYY:n järjestöaamiaiseen. Lundberg referoi hallitukselle keskustelun pääkohdista.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti lähettäneensä laulun JYY:lle.

Anna Kolehmainen kertoi, että kv-ilta on kokenut useita peräkkäisiä takapakkeja, koska suunnitellut päivämäärät ovat olleet muiden tapahtumien kanssa päällekkäin. Kolehmainen jatkaa sopivan päivää etsimistä tapahtuman järjestämiseen.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että toinen surface-tilaus on maksettu. Lisäksi tiedekunta ja Magister Solutions ovat maksaneet sponsorisopimuksensa.

Anton Laurila kertoi, että haalarit maksavat 38,35 € ilman painatuksia ja painatusten kanssa n. 50 €. Hinta on siis suurin piirtein sama kuin viime tilauskerralla.

Kalle Häkkänen kysyi tarvitseeko IT-päivään budjetoida rahaa. Anna Kolehmainen kertoi, että taukotilaan tarvitaan evästä. Budjetointia asiasta ei kuitenkaan vielä tehdä, sillä vielä kartoitetaan eri vaihtoehtoja.

Artur Kreisberg kertoi saaneensa Ynnältä sähköpostiviestin luonnontieteellisiin fuksiaisiin liityen. Viestissä tiedusteltiin haalarimerkkeihin liittyviä raha-asioita. Kreisberg kysyi mitä asialle pitäisi tehdä. Kalle Häkkänen ehdotti Ynnälle vastattavan, että toimitaan merkkien suhteen kuten viimekin vuonna.

7. IRC-koulutukset

Kalle Häkkänen kysyi kuka on menossa ohjaajaksi fukseille järjestettävään IRC-koulutukseen. Asiasta keskusteltiin lyhyesti. Samuel Uusi-Mäkelä ja Kalle Häkkänen menevät keskiviikon koulutukseen, Riikka Vilavaara ja Anton Laurila menevät perjantain koulutukseen.

8. Sääntömuutos

Artur Kreisberg kertoi, ettei päässyt sairautensa vuoksi itse viime sääntömuutostyöryhmän kokoukseen paikalle, mutta keskustelun muistiinpanojen perusteella hän on tehnyt päivityksiä työryhmän esitykseen. Hän on asettanut muutosesityksen Linkin sivuille. Kreisberg kertoi työryhmän aikaansaannokset lyhyesti hallitukselle.

Sääntömuutostyöryhmä kokoontuu vielä kerran ennen yhdistyksen syyskokousta, tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.

9. META

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, että missä järjestetään Linkin lanit. Lillukka ja Opinkivi ovat täyteen varattuja. Kalle Häkkänen ehdotti, että mikäli muita sopivia tiloja löydy, niin Kortepohjan F123 kerhohuonetta voisi kysyä tarkoitukseen. Muita tiloja kysytään mm. laitokselta.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 10.10.2013 kello 16:15, paikkana tietotekniikan projektitila Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:14.

Vastaa