Hallituksen kokous 22.05.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 22.05.2014, numero 19

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Matias Laitinen.

5. Ilmoitusasiat
Laitinen ilmoitti, että kesä tulee.

Rantakangas ilmoitti suunnitelleensa syksyn aikataulua ja kertasi aikataulun kokousväelle.
Puheenjohtaja ehdotti, että aiheesta keskusteltaisiin lisää kohdassa META. Hallitus oli asiasta samalla mieltä

Hämäläinen ilmoitti jäävänsä syksyksi Jyväskylään ja olevansa kykenevä hoitamaan tapahtumavastaavan tehtäviä hallituskauden loppuun asti.

Tiedottaja ilmoitti, että toimihenkilöhakemuksia on tullut 2 kappaletta.

Varapuheenjohtaja ilmoitti puheenjohtajan pyytäneen pullaa.

Tiedottaja ilmoitti, että syksyn tutorit ovat selvillä ja laitos järjestää heille koulutuksen 29.8 kello 13.00 alkaen.

Rantakangas ilmoitti, että laitos ei osaa sanoa omasta fukseja koskevasta ohjelmastaan vielä mitään, mikä vaikuttanee tutoreiden ohjelman suunnitteluun.

Laitinen ilmoitti sihteerin naputelleen pöytään ehdottelevasti. Laitinen vastasi naputteluun ojentamalla sihteerille pullaa.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja päivitti hallituslaisille Linkin tilin rahatilanteen.

Rantakangas ilmoitti, että Kattilan seinälle on laitettu ilmoitus paitojen myynnistä. Rantakangas kertoi suunnitelleensa asiasta luonnoksen myös linkin sivuille, mutta toivoi joltain hallituslaiselta varmistuksen ajankohdasta, jotta ilmoitettuna ajankohtana olisi varmasti paikalla myös myyjä.

Rahastonhoitaja kysyi mitä paitoja ollaan myymässä ja millä hinnalla. Rantakangas vastasi kyseessä olevan Linkin mustat ja siniset paidat, joiden hinta on 10€ ja instanssipaidat, joita myydään 15€ hintaan.

Rantakangas kertoi voivansa olla myymässä paitoja maanantaina kello 14 alkaen. Puheenjohtaja lupasi avustaa asiassa.

7. Toimihenkilöt
Tiedottaja kertoi saaneensa kaksi hakemusta: yhden Jari-Matti Kankaanpäältä sekä toisen Linkin ympäristövastaavalta.

Laitinen ja Hämäläinen ehdottivat Kankaanpäätä uudeksi tapahtumatoimihenkilöksi.
Sjöblom kannatti tapahtumavastaavien ehdotusta.

Hallitus keskusteli asiasta.
Todettiin, että Kankaanpää on ilmoittautunut olevansa vapaa sitoutumaan täyspäiväisesti tapahtumatoimihenkilön tehtävään ja että hänellä on tehtävistä jo vuoden kokemus sekä tarvittava koulutus.

Valitaan Kankaanpää Linkin tapahtumatoimihenkilöksi.

Varapuheenjohtaja kysyi, onko liikuntavastaava tietoinen kesän sählyvuorosta. Puheenjohtaja vastasi, että häntä on tiedotettu asiasta, mutta lupasi vielä varmistaa, että liikuntavastaava on ajan tasalla kaikesta.

8. META
Rantakangas jatkoi syksyn suunnitelmista.
Hallitus keskusteli excursion ajankohdasta.
Puhuttiin, että yrityssauna järjestettäisiin mahdollisesti 18.11.
Hallitus keskusteli yleisesti syksyn tapahtumakaartista ja huolehdittavista asioista.

Hallitus keskusteli hallituswikistä ja eri hallituslaisten drive:ssä olevien tietojen sisällyttämisestä wikiin.

9. Seuraava kokous
Puheenjohtaja ilmoittaa seuraavan kokouksen päivämäärän, paikan ja ajankohdan myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:40.

Vastaa