Hallituksen kokous 23.04.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 23.04.2014, numero 16

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, saapui kohdassa 6
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poistui kohdassa 9
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, Rantakangas saapui kohdassa 7
Simo Haatainen, webmaster, poistui kohdassa 8

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat
Varapuheenjohtaja ilmoitti, että ATK-YTP järjestetään 12.-15.10. Tapahtuma järjestetään Kuopiossa.

Varapuheenjohtaja ilmoitti myös, että TiTOL:ilta on tullut kevätkokouskutsu. TiTol:in kevätkokous järjestetään 27.4. eli samana päivänä kuin Jyväsmetro.
TiTOL on luvannut maksaa matka/osallistumiskulut. Hallituslaiset keskustelivat asiasta ja päättivät ottaa liittovastaavaan yhteyttä asian tiimoilta.

Puheenjohtaja ilmoitti, että huomenna 24.4. on ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous. Kokouksessa käsitellään esitys aloituspaikkojen määrän lisäämisestä.

Haatainen ilmoitti, että vappu on 1.5.

Varapuheenjohtaja muistutti paikalla olevia ”vuoden linkkari” -äänestyksestä.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, että taloustilanteessa ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia.

Laitinen raportoi, että haalarimerkkimyyjäisissä myytiin Linkin toimesta 22 haalarimerkkiä ja yksi pinssi.

Rahastonhoitaja informoi hallitusta siitä, että veroilmoitus on viety verottajalle.

Rahastonhoitaja muistutti, että Linkki on mahdollisesti saamassa TKO-äly:ltä 75€ palautuksia vuosijuhlamaksuista.
Sihteeri kysyi, eikö kyseessä ollut Ketky ja summana 65€ viitaten edelliseen 19.3. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan, jossa kohdassa talousasiat puhuttiin vastaavasta tilanteesta.
Rahastonhoitaja informoi sihteeriä siitä, että kyseessä ei ole ollut Ketky vaan TKO-äly ja summa ei ole 65€ vaan 75€.
Sihteeri lupasi korjata tiedot oikeiksi edelliseen 19.03. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.

Ehdotettu että budjetoidaan 60€ Linkin kesän sählyvuoroon.

Hämäläinen saapui.

Hallitus keskusteli Linkin kesän sählyvuorosta.
Sihteeri kysyi Haataiselta, kokeeko hän, että kesän sählyvuorolle löytyy kävijöitä.
Haatainen vastasi, että löytyy.
Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 60€ Linkin kesän sählyvuoroon.
Ehdotusta kannatetaan ja budjetoidaan 60€ Linkin kesän sählyvuoron maksamiseen.

7. Vappu
Varapuheenjohtaja ehdotti, että ”vuoden linkkari” -palkintoon budjetoitaisiin 15€. Sihteeri kannatti ehdotusta. Budjetoidaan 15€.

Ehdotettiin, että budjetoidaan 28,02€ vappusaunan siman kustannuksiin.
Ehdotusta kannatettiin. Budjetoidaan 28,02€ siman kustannuksiin.

Hallitus keskusteli Jyväsmetron sivuille ilmestyneestä popup:ista. Haatainen kertoi poistaneensa sen.
Hallitus keskusteli yleisesti verkkohyökkäyksistä Jyväsmetron sivustoa vastaan.

Laitinen raportoi tekevänsä huomenna 24.4. Jyväsmetron vieruskaverijärjestelyt.

Hallitus keskusteli Jyväsmetro-lippujen myynnin jatkamisesta.
Hallitus totesi, että myöhässä ilmoittautuneet voivat ottaa yhteyttä webmaster Haataiseen.
Hallitus päätti, että myöhässä ilmoittautuneet ja maksaneet tuovat kuitin maksusuorituksestaan.

Puheenjohtaja ja Laitinen lupasivat hoitaa kevätkokouksen tarjoilujen hankkimisen.

Rantakangas saapui.

Hallitus keskusteli vappusaunan tarjoiluista.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoitaisiin 60€ vappusaunan tarjoiluihin.
Ehdotusta kannatettiin.
Budjetoidaan 60€ vappusaunan tarjoiluihin.

Haatainen tiedusteli, onko hallitus tietoinen siitä, että Ynnällä on omien juhliensa jatkot Escapessa samaan aikaan kuin Linkillä on Jyväsmetron jatkot Londonissa.
Hallitus totesi, että Ynnän jatkot eivät vaikuta Jyväsmetron tuottoihin.

Hallitus keskusteli kevätsaunasta.
Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 135€ kevätsaunan kustannuksiin. Budjetoidaan 135€ kevätsaunan vuokran puolikkaaseen.

Rantakangas kertoi Jyväsmetro-merkeistä. Laitinen esitteli kuvan kyseisistä tienviitoista.

Hämäläinen kertoi, että tänään on haalarimerkkien ompelijaiset Rentukassa.

8. Haalarimerkkikilpailu
Varapuheenjohtaja kysyi, miten hallitus haluaa hoitaa haalarimerkkikilpailun voittajan äänestyksen.

Rahastonhoitaja ehdotti suljettua lippuäänestystä.

Hallitus koki, että jos hallitus ei kykene päättämään yksimielisesti, hoidetaan äänestys suljetulla lippuäänestyksellä.

Hämäläinen esitteli hallitukselle haalarimerkkikilpailuun osallistuneet merkit.

Hallitus päätti hoitaa valinnan suljetulla lippuäänestyksellä.
Äänestys tapahtuu kahdessa kierroksessa.
Ensimmäisellä kierroksella jokaisella äänestykseen osallistuvalla on kaksi ääntä, eikä samaa haalarimerkkiä saa äänestää
kahdesti.
Ensimmäisen kierroksen jälkeen pidetään toinen äänestyskierros, jossa äänestetään kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen merkin välillä.
Toisella kierroksella jokaisella äänestykseen osallistuvalla on vain yksi ääni.

Ääntenlaskijoina toimivat kohdassa 3 valitut ääntenlaskijat Riikka Vilavaara ja Artur Kreisberg.

Laitinen kertoi jääväävänsä itsensä haalarimerkkikilpailun voittajan äänestyksestä.

Hämäläinen ilmoitti jääväävänsä itsensä haalarimerkkikilpailun voittajan äänestyksestä, sillä hän on osallistunut kilpailuun.

Hallitus äänesti ja ensimmäisen kierroksen jälkeen toisen kierroksen äänestys tapahtui ”put the drink here”-merkin sekä jaa-merkin välillä.
”Put the drink here”-merkkiä äänestettäessä kirjoitetaan lipukkeeseen sana ”ei”. Ja Nuuskamuikkusen kuvalla varustettua jaa-merkkiä äänestettäessä kirjoitetaan
lipukkeeseen ”jaa”.
Toisen kierroksen tulos oli 5 jaa:ta ja 1 ei.
Haalarimerkkikilpailun voitti Nuuskamuikkusen kuvalla varustettu jaa-merkki.

Haatainen poistui.

Hallitus päätti lähettää tarjouspyynnön 200 merkistä Merkilliseen.
Laitinen lupasi hoitaa asian.

9. META
Hallitus keskusteli kevätkokouksesta.

Laitinen poistui.

Varapuheenjohtaja esitteli muulle hallitukselle webmaster Haataisen tekemän väliaikaisratkaisun jäsenrekisterin puutteellisiin tietoihin.
Hallitus keskusteli jatkotoimenpiteistä asian tiimoilta.

Hallitus keskusteli OPKE-työryhmän varajäsenestä. Haku ei ollut tuottanut tulosta, joten hallitus pohti, että
tämän hetkinen ratkaisu olisi, että varajäsenenä toimisi vuorotellen opiskeluvastaava ja varapuheenjohtajan riippuen siitä, kumpi
on vapaa tulemaan paikalle.
Todettiin, että tehtävään tulisi kuitenkin nimetä yksi henkilö. Puheenjohtaja kysyi, olisiko varapuheenjohtaja valmis nimettäväksi tehtävään.
Varapuheenjohtaja suostui.

10. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 5.5.2014 kello 10:00 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:47.

Vastaa