Hallituksen kokous 14.10.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 14.10.2014, numero 28

Aika: 10:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, saapui kohdassa 8
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
Eetu Rantakangas, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja pyysi lisäämään esityslistaan kohdan JES ry. yhteistyö.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Niko Hämäläinen ja Riikka Vilavaara.

5. Ilmoitusasiat
Hämäläinen ilmoitti, että Kattilan kahvi on tänään tujua.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Kattilassa on vino pino Linkki-nimellä nimikoituja mukeja.

Rantakangas ilmoitti, että ATK-YTP -kyydit lähtevät huomenna.

Hämäläinen ilmoitti, että tiistaina 4.11. on merkkimarkkinat.
Sihteeri tiedusteli, missä tapahtuma järjestetään.
Hämäläinen kertoi, että Jyväskylässä ja tarkensi perään, että Agoran aulassa.

6. Talousasiat
Hämäläinen kertoi rahastonhoitajan kertoneen, että rahaa on toistaiseksi, sillä laitoksen tuet ovat saapuneet.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että lisäbudjetoidaan Accenture-saunan kuluihin 3€.
Ehdotusta kannatettiin.
Lisäbudjetoidaan 3€ Accenture-saunan kuluihin.

Hallitus pohti, pitäisikö Kattilaan jälleen ostaa maitoa.
Sihteeri ilmoitti, että Kattilaan oli toivottu coffee creameria.
Hallitus pohti kestolusikoihin investoimista.
Hallitus keskusteli maitotilanteesta.
Varapuheenjohtaja lupasi käydä ostamassa jonkin asteista maitotuotetta.

7. Tapahtumat
Hämäläinen kertoi, että huomenna lähtee kaksi kyytiä ATK-YTP:hen.
Kyytejä on kaksi: toinen tulee Turusta ja toinen Tampereelta.
Hallitus keskusteli tapahtuman maksupolitiikasta.

Hallitus keskusteli risteilyn maksuasioista.

Hämäläinen kertoi tekevänsä hyttijaon piakkoin.

Puheenjohtaja kysyi, mikä on lanien tilanne.
Rantakangas kertoi, että ilmoittautuneita on tällä hetkellä 22. Hämäläinen kertoi, että sähköpostia on tapahtumasta lähetetty, mutta muuten tilanne on sama.

Hämäläinen jatkoi merkkimarkkinoista.
Hämäläinen kertoi muutaman ainejärjestön edustajien esittäneen aikovansa luovuttaa osan tapahtuman tuotoista hyväntekeväisyyteen.
Hyväntekeväisyyskohdetta ei ole vielä päätetty.
Hallitus totesi, että tapahtumasta ja hyväntekeväisyyskohteesta on liian vähän tietoja, jotta voitaisiin tehdä päätöksiä asian tiimoilta.
Päätetään siirtää asian pohtimista myöhemmälle ajankohdalle.

Hämäläinen kertoi, että fuksiaisten ja sitsien tuloista tai menoista ei ole kerrottavaa.

Varapuheenjohtaja kertoi kandikuohareista, jotka laitos järjestää 16.12. Osallistuakseen kandihakemus pitää jättää viimeistään 12.12. mennessä.

Puheenjohtaja ehdotti, että Linkki järjestäisi lohtukahvit Lilllukassa niille, jotka eivät ole onnistuneet valmistumaan kandiksi tuohon päivämäärään mennessä.
Varapuheenjohtaja innostui ajatuksesta ja lupasi lähteä hoitamaan tapahtumaa, jos saa siihen apua.
Hämäläinen ja sihteeri lupasivat tarvittaessa avustaa.

Hallitus pohti, opintojen edistämismahdollisuuksien infoilua kyseiseen tapahtumaan.
Varapuheenjohtaja sanoi ideoivansa asiaa opintovastaavan kanssa lisää.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Instanssi etenee.
Rantakangas ilmoitti että tapahtuman budjetti on alustavasti noin 300-2000€.

8. Hyvä opettaja -kilpailu
Varapuheenjohtaja kertoi, että Jyväskylän ylioppilaskunnan opinto- ja tiedevaliokunta valitsee hyvän opettajan. 15.10. pitää viimeistään laittaa ehdotelma ehdokkaasta.

Hallitus päätti lähettää asiasta sähköpostia Linkin listalle.
Varapuheenjohtaja sanoi hoitavansa sähköpostin lähettämisen asian tiimoilta.
Hallitus keskusteli siitä, kenelle hallitus antaisi äänensä.
Valtonen saapui.
Hallitus jatkoi keskustelua aiheesta.
Keskustelun tuloksena hallitus päättää ehdottaa hyväksi opettajaksi Vesa Lappalaista.

9. JES ry. Yhteistyö
Puheenjohtaja kertoi kokoustaneensa JES ry:n edustajien kanssa muutaman hallituslaisen kanssa.
Puheenjohtaja kertoi kokouksen sisällöstä.
Tarkoituksena olisi järjestää Hackathon -tapahtumia noin 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumissa ulkopuolinen asiakas antaisi ongelman, johon osallistujat koodaisivat ratkaisun.
Marraskuun tienoilla on tarkoitus pitää toinen kokous tapahtuman tiimoilta.
Jatkuvuuden kannalta tekijöiksi olisi hyvä saada ihmisiä, jotka voivat sitoutua olemaan mukana tapahtumien järjestämisessä seuraavanakin vuonna.
Puheenjohtaja kysyi paikallaolijoiden mielipidettä asiasta.
Opintovastaava kommentoi, että konsepti vaikuttaa hieman ilmaiselta työltä.
Rantakangas esitti, että tapahtuman järjestäjien yrityspuoli voisi järjestää tapahtumaan tilat sekä ruuat.
Puheenjohtaja kommentoi tapahtumien positiivisiksi puoliksi kokemuksen sekä mahdollisten näytteiden saamisen cv:hen.
Pääosin paikallaolijoiden mielipide asiasta on positiivinen.

Rantakangas ilmoittautui toiseksi tekijäksi tapahtumalle.
Puheenjohtaja totesi, että jatketaan asiasta ja toisen tekijän etsintää ensi viikolla.
Rantakangas mainitsi vielä, että jos JES ry:n kautta saisi tekijöihin mukaan yrityksiä, niin tapahtuman järjestäminen helpottuisi, sillä yhteydenotto yrityksiin käynee heiltä ehkä helpommin kuin Linkiltä.
Rantakangas pohti myös, että jos tapahtumasta haluttaisiin opintopisteitä, niin tapahtumaan olisi hyvä saada mukaan myös joku laitoksen edustaja.
Puheenjohtaja lupasi tiedustella asiaa.

10. META
Sihteeri kysyi, että nyt kun Kattilan mukitilanne on hoidettu, niin pitäisikö hallituksen palata Kattilan järjestyksen uudistamiseen ja kaapin hankintaan mukien säilöntää varten.
Rantakangas lupasi kysyä opiskelutilan kaapin käyttöön saamista.

Hallitus keskusteli Kattilan huonekaluratkaisuista.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiaan palataan Kattilan joulusiivouksen yhteydessä.
Rantakangas ehdotti, että siivouksen yhteydessä siirrettäisiin kaikki huonekalut ulos Kattilasta.
Ehdotusta kannatettiin.

Varapuheenjohtaja kertoi, että Linkin uudet sivut eivät ole edenneet, koska admin -tunnuksien saamisessa on ollut vaikeuksia.
Puheenjohtaja kertoi muistuttavansa webmasteria asiasta.

Hallitus keskusteli Linkin mukeista.
Opintovastaava lupasi lähettää viestiä merkkaamattomien mukien tulkitsemisesta hylätyiksi.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 20.10.2014 kello 16:15 paikassa Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:21.

Vastaa