1. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Linkki Jyväskylä ry.

Yhdistyksen kokous 14.2.2017

 

Aika: 16:00

Paikka: Ag C132, Agora, Mattilanniemi 2, 40100, Jyväskylä

 

Paikalla: 19 henkilöä (Liite 1)

 

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leevi Leppälä avasi kokouksen 16:02.

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

Leevi Leppälä esittää Joonas Lattua puheenjohtajaksi.

Lattu on käytettävissä.

Valitaan Lattu kokouksen puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja esittää Tommi Saloa sihteeriksi.

Salo on käytettävissä.

Valitaan Salo kokouksen sihteeriksi.

 

Puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Kukaan ei vastusta.

Hyväksytään ehdotus.

 

Leppälä esittää itseään pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi.

Tinja Vaskelainen esittää itseään pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi.

Valitaan Leppälä ja Vaskelainen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja kertoo kokouskutsun lähetetyn 7 päivää ennen kokousta ja kokouksesta ilmoitetun yhdistyksen verkkosivuilla.

Todetaan kokous täten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja esittää, että puheenvuorot tulee pyytää, ja että äänestykset toteutetaan suljettuina lippuäänestyksinä.

Kukaan ei vastusta.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

  1. Valitaan hallitukseen uusi jäsen

Leppälä esittää Sampo Syrjästä hallituksen jäseneksi.

 

Sara Afflekt-Lazar esittää Wiljam Rautiaista hallituksen jäseneksi.

 

Arimo Lemettinen esittää itseään hallituksen jäseneksi.

 

Jyri Eerola saapui.

Jani Suoranta saapui.

 

Puheenjohtaja lukee Syrjäsen hakemuksen. (Liite 2)

Puheenjohtaja haastattelee ehdokkaita.

 

Suoritettiin äänestys siten, että äänestyslippuun kirjoitetaan ehdokkaan etunimi.

Puheenjohtaja aloitti kokoustauon ääntenlaskun ajaksi.

 

Puheenjohtaja jatkoi kokousta.

Puheenjohtaja kertoo äänestystuloksen (liite 3) olevan Sampo Syrjänen 2 ääntä, Wiljam Rautiainen 12 ääntä ja Arimo Lemettinen 5 ääntä.

 

Valitaan Wiljam Rautiainen yhdistyksen hallituksen jäseneksi.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:42.