Hallituksen 7. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 7

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 20.2.2017, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava (poissa)

Wiljam Rautiainen, hallituksen jäsen

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:16.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksien 5 ja 6 pöytäkirjat.

Hyväksytään tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

Valitaan ääntenlaskijoksi Sara Afflekt-Lazar ja Janne Mäyrä

 

 1. Ilmoitusasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa taloustilanteen olevan hyvä.

 

Tapahtumavastaava ilmoittaa, että vuosijuhlasitsit järjestetään passionissa ja Jyväsmetro-tapahtuman ajankohdaksi on valittu 27.4.

 

Kopo/sopo-vastaava ilmoittaa, että yhdistyksen jäsenten yksinäisyyteen pitää keksiä pidempiaikainen ratkaisu.

 

Fuksi-/alumnivastaava ilmoittaa, että yhdistyksen LinkedIn ryhmä on hallinnassa ja kevätkokouksen sauna on varattu.

 

Kopo/sopo-vastaava kysyy, että tukeeko hallituksemme anonyymejä tenttejä jos niistä syntyy keskustelua. Anonyymeissä tenteissä opiskelijat osallistuvat tentteihin opiskelijanumerolla.

 

 1. Järjestäytyminen

Puheenjohtaja ehdottaa, että nimetään Wiljam Rautiainen tapahtumavastaavaksi. Muiden hallituksen jäsenten rooleja ei muuteta.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Säännöt ja sääntömuutokset

Pohjaesityksen mukaan esitetään sääntömuutosehdotus ja ohjesäännöt kevätkokouksessa.

 

Rahastonhoitaja ehdottaa, että kevätkokouksessa esitetään sääntömuutosehdotus (Liite 1), juhlanauhaohjesääntö (Liite 2) ja ansiomerkkiohjesääntö (Liite 3). Talousohjesäännöstä päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Strategia

Pohjaesityksen mukaan yhdistyksen strategian esittäminen siirretään kevätkokouksesta syyskokoukseen, jotta strategiatyöryhmä ehtii kokoustaa useamman kerran.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että päätetään pohjaesityksen mukaan.

Kukaan ei vastusta.

Hyväksytään pohjaesityksen mukaan.

 

 1. Lisätalousarvion laatiminen

Pohjaesityksen mukaan yhdistyksen talousarvio vuodelle 2017 pitäisi laatia uudelleen.

 

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että tehdään uusi talousarvio vuodelle 2017, koska vanha ei ollut tarpeeksi paikkaansapitävä odottamattoman suuren rahaliikenteen vuoksi.

 

Rahastonhoitaja kertoo laativansa uuden talousarvion seuraavaan kokoukseen.

 

 1. Vuosijuhlasitsit

Puheenjohtaja ehdottaa, että järjestetään vuosijuhlasitsit 8.4.2017 Passionissa.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 3500€ vuosijuhlasitsien kuluihin.

Kukaan ei vastusta

Budjetoidaan 3500€ vuosijuhlasitsien järjestämiseen ehdotuksen mukaan.

 

 1. Linkin kunniamaininnat tälle vuodelle.

Keskustelua siitä, että kenelle myönnetään kunniamaininta.

Päätetään myöntää kunniamaininta viidelle henkilölle.

 

 1. Linkin kunnniajäsenet tälle vuodelle

Puheenjohtaja ehdottaa, että esitetään kevätkokoukseen Pekka Neittaanmäkeä kunniajäseneksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Tapahtumabudjetoinnit

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan Jyväsmetro-haalarimerkkien hankintaan 400€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 400€ Jyväsmetro-haalarimerkkien hankintaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan TEK:in saunatapahtumaan 500€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 500€ TEK:in saunatapahtumaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan toogabileisiin 150€, 60€ sauna 90€ juoksevat kulut (mm. tarjoilu).

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 150€ toogabileisiin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan vappusotaan 1500€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 1500€ vappusota-tapahtumaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan vappusaunaan 500€ , 300€ sauna 200€ muut kulut.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 500€ vappusaunaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan Jyväsmetropn 2500€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 2500€ Jyväsmetroon.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan alumnisaunaan 300€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 300€ alumnisaunaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan kevätkokoukseen 200€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 200€ kevätkokoukseen.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan jäsenten palkitsemiseen 100€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 100€ jäsenten palkitsemiseen.

 

Laamanen poistui.

 

kokoustauko 17:28 – 17:30.

 

Puheenjohtaja esittää, että yhdistykselle hankitaan siirrettävä äänentoistolaite.

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 500€ yhdistyksen äänentoistolaitteeseen.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 500€ yhdistyksen äänentoistolaitteeseen.

 

 1. Jäsenaloitteet

Hallitus käsittelee aloitteet.

 

-”HALLITUS ON IHQ”

 

-”sokeria, kiitos! Kahvini kaipaa makeutusta”

Järjestetään

 

-”KAIUTINMUSIIKK BOXIIN HIENOT LEDVALOT”

Sisältyy aiempaan budjetointiin

 

-”HEI! Mielestäni Linkki tarvitsee tapahtumiinsa yms. MEGAFONIA! Eli OSTAakaa MEGAFONI. T: Anonyymi Linkin tapahtumissa käyvähenkilö”

Ei hankita.

 

-”HANKITAAN KATTILAA UIMA-ALLAS”

Ei hankita

 

-”LANEILLE PILKKI TURNAUS”

Laneilla järjestettiin useita pilkkiturnauksia

 

-”UUDET SOHVAT OLIS JEES”

Asiaa käsitellään myöhemmässä kokouksessa.

 

-”KATTILAAN PIZZAA”

Hallituksen linjaus on, että tarjoilua vain tapahtumissa.

 

-”MARKAN KYYKKÄ”

 

-”LINKILLE PALAUTE KERHO”

Emme tarvitse kerhoa, palautetta voi antaa ja annetaan ihan tarpeeksi.

 

-Penetraatiotestaus haalarimerkki ehdotus

Haalarimerkki asiat käsitellään myöhemmin

 

-”Linkin jääkaappiin limua, jota myydään tyyliin ”laita euro lippaaseen” esim. MINIMANI 24-PACK, 10e pepsimax. TLDR: halpaa limuu PLOX!”

Kokeillaan käytännössä, jos lippaasta loppuu rahat, sitten ei osteta enempää.

 

Asiattomia aloitteita ei käsitellä.

 

 1. JYY:n vujut

Puheenjohtaja ehdottaa, että JYY:n vuosijuhlille budjetoidaan 100€ edustuskuluihin.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 100€ edustuskuluihin.

 

Vuosijuhliin edustamaan lähtee puheenjohtaja. Toista edustajaa ei päätetty.

 

 1. Jäsenasiat

Puheenjohtaja ehdottaa, että hyväksytään Rene Sipilä yhdistyksen jäseneksi.

Kukaan ei vastusta .

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Muut budjetoitavat asiat

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan yhdistyksen ainejärjestötilan elektroniikkaan 100€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 100€ ainejärjestötilan elektroniikkaan.

 

 1. META

Rautaniemi tiedustelee Korppi-kalenterin käytön tarpeellisuutta.

Keskustelua syntyi siitä, että pitäisikö mainostaa mieluummin yhdistyksen sivuilla olevaa tapahtumakalenteria. Pyrimme kuitenkin laittamaan tapahtumia myös Korppi-kalenteriin.

 

 1. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 27.2.2017. Puheenjohtaja ilmoittaa kellonajan kokouskutsussa.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:58