Hallituksen 6. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 6

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 7.2.2017, klo 14:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava (poissa)

Milla Koivuniemi, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

 

Esityslista

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 14:08.

 

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

  1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

  1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen 5. ja tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

Valitaan ääntenlaskijoiksi Otto Jahnukainen ja Jami Laamanen.

 

  1. Ilmoitusasiat

Milla Koivuniemi ilmoittaa eroavansa yhdistyksen hallituksesta.

 

  1. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Puheenjohtaja ehdottaa, että pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 14.2 klo 16.00.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

  1. META

Ei käsiteltäviä asioita.

  1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja ilmoittaa seuraavan kokouksen ajan ja paikan.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen 14:10.