Hallituksen 8. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 8

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 27.2.2017, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava (poissa)

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava (poissa)

Otto Jahnukainen, yritysvastaava (poissa)

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:08.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen 7 pöytäkirja.

Tämä hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään kokouksessa 9.

Ääntenlaskijoiksi valitaan Sara Afflekt-Lazar ja Ville Kankaanpää.

 

 1. Ilmoitusasiat

Varapuheenjohtaja ilmoittaa liikuntasalin avain on palautettu Vivican vahtimestareille ja se on nyt meidän käytössämme liikuntavuoroille.

Puheenjohtaja ilmoittaa, että liikuntavuoroon keskitytään enemmän syyslukukaudella.

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että informaatioteknologian tiedekunnalta on tullut tukipäätös.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa taloustilanteen olevan stabiili.

 

 1. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Puheenjohtaja ehdottaa, että esitetään kevätkokoukselle, että 2016 vuoden hallitukselle ei myönnetä tili- ja vastuuvapautta kevätkokouksessa, koska edellinen hallitus ei ole toimittanut tarvittavia asiakirjoja toiminnantarkastajalle. Tästä syystä järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous huhtikuussa, jossa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Uusi tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

Käydään läpi tulo- ja menoarviota rahastonhoitajan johdolla.

 

Rahastonhoitaja ehdottaa, että viedään uusi tulo- ja menoarvio (Liite 1) kevätkokoukseen käsiteltäväksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2018

Puheenjohtaja ehdottaa, että esitetään kevätkokoukselle varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 0 €, liittymismaksuksi 0€, kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 20 € ja liittymismaksuksi 0€.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

 1. Talousohjesääntö

Rahastonhoitaja ehdottaa, että viedään talousohjesääntö (Liite 2) kevätkokouksen käsiteltäväksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Jäsenistöltä tulleet asiat kevätkokoukselle

Käydään puheenjohtajan johdolla Sampo Syrjäsen kirjalliset esitykset läpi.

 

Keskustelua Syrjäsen ehdotuksesta liittyen tuotteisiin, joita ainejärjestöllemme hankitaan.

 

Puheenjohtaja toteaa, että hallituksen virkistäytymisbudjettiin liittyvässä esityksessä hallitus on jäävi.

 

 1. JYY:n vuosijuhlat

Puheenjohtaja ilmoittaa, että Linkki Jyväskylä ry:tä edustavat JYY:n vuosijuhlilla puheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

 

 1. Jäsenasiat

Puheenjohtaja ehdottaa, että hyväksytään Santeri Tani jäseneksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Toimihenkilöt

Käsitellään Milla Koivuniemen hakemusta tapahtumatoimihenkilöksi.

 

Puheenjohtaja ehdottaa että, hyväksytään Milla Koivuniemi tapahtumatoimihenkilöksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Instanssi

Rahastonhoitaja kertoo, että Instanssin järjestäjätiimi kysyy virkistäytymiseen lisää varoja.

Päätetään, että ei budjetoida lisää.

 

 1. META

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että hankinnan tapahduttua uusi kyykkäsetti pitäisi noutaa Tampereelta

Syrjänen kertoo, että hän pystyy toimittamaan sen Tampereelta.

 

Syrjänen kysyy onko mahdollista järjestää uusi lautapeli-ilta ensi kuussa 27.3.2017.

Syrjänen saa myönteisen vastauksen.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että Jyväskylän yökerhoja on lähestytty yhteistyösopimuksen tiimoilta.

 

Rautaniemi kertoo, että aktiiviset järjestyksenvalvojat ovat valmistumassa ja kysyy onko yhdistyksellä mahdollisuutta sponsoroida JV-kurssia.

Puheenjohtaja ilmoittaa, että asiaa tutkitaan.

 

 1. Seuraava kokous

Seuraava kokous 6.3.2017 kello 16:00

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:04