Kevätkokouksen pöytäkirja

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen kevätkokous

Paikka: Opinkiven sauna

Aika: 6.3.2017, klo 17:00

 

Paikalla: 20 jäsentä (Liite 1).

 

Esityslista:

 

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leevi Leppälä avasi kokouksen 17:03

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Yhdistyksen puheenjohtaja ehdottaa Janne Mäyrää.

Janne Mäyrä oli Käytettävissä.

Valitaan Janne Mäyrä puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja ehdottaa sihteeriksi Artturi Lobskia.

Lobski oli Käytettävissä.

 

Mäyrä ehdottaa ,että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Mäyrä ehdottaa ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Sampo Syrjänen ja Tinja Vaskelainen.

Syrjänen ja Vaskelainen olivat käytettävissä.

 

Valitaan sihteeriksi Artturi Lobski, Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Sampo Syrjänen

ja Tinja Vaskelainen.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Leo Toiminen saapui.

 

Puheenjohtaja kertoi kokouskutsun lähetetyn seitsemää päivää ennen kokousta ja kokouksesta ilmoitetun yhdistyksen verkkosivuilla.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan.

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja toteaa, että tarvittavia dokumentteja ei ole toimitettu, joten käsitellään asia seuraavassa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, joka järjestetään huhtikuussa.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Joonas Lattu saapui.

 

Puheenjohtaja huomauttaa, että edellisen hallituksen ei tarvitse olla jäävi asian käsittelyn aikana.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että vastuuvapautta ei voida myöntää edelliselle hallitukselle, koska tarvittavia dokumentteja ei edellinen hallitus ole toimittanut.

 

Joonas Lattu ilmoittaa, että edellinen tilintarkastaja ei ehtinyt tarkastaa tilinpäätöstä.

 

 1. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannatus jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen puheenjohtaja esittää, että varsinaisilta jäseniltä (0€) ja kannatus jäseniltä (20€) perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden.

Ei muutosehdotuksia.

Pidetään jäsenmaksut ennallaan.

 

 1. Käsitellään uusi tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

Puheenjohtaja esittelee uuden tulo- ja menoarvion vuodelle 2017.

 

Leppälä pyytää, että käydään uusi tulo- ja menoarvio rivi kerrallaan läpi.

Puheenjohtaja kommentoi ”Kiitos Leevi”.

 

Puheenjohtaja esittelee uuden tulo- ja menoarvion vuodelle 2017 rivi kerrallaan.

 

 1. Käsitellään Linkki Jyväskylä ry:n sääntömuutosesitykset

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen ensimmäisen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei vastalauseita.

Päätetään hyväksyttää sääntömuutosesityksen ensimmäinen pykälä esityksen mukaan.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen toisen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Syrjänen huomauttaa, että tästä on hyötyä, koska on mahdollista saada väliaikaisia anniskelulupia.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Äänestetään, hallituksen ehdotuksesta 17/17 ääntä.

Päätetään hyväksyttää sääntömuutosesityksen toinen pykälä äänestyksen perusteella.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen kolmannen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Lattu, kysyy tarkentavaa kysymystä muotoilusta.

Puheenjohtaja täsmentää.

 

Syrjänen kysyy tarkentavan kysymyksen liittyen kunniajäsenten valintaan.

Leppälä täsmentää.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

Ei vastalauseita.

Päätetään hyväksyttää sääntömuutosesityksen kolmas pykälä esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen neljännen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei vastalauseita.

Päätetään hyväksyttää sääntömuutosesityksen neljäs pykälä esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen viidennen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

 

Ei tehdä muutoksia pykälään viisi.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen kuudennen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Lattu kysyy nykyisen hallituksen koosta.

Leppälä tarkentaa.

 

Sanni Marjanen kysyy onko 15 hengen hallitus liian iso.

Leppälä perustelee suurta hallituksen kokoa.

Syrjänen huomauttaa, että tästä muutoksesta on hyötyä myös, jos järjestöaktiiveja on vähemmän ja hallitus voi toimia jo seitsemällä jäsenellä eikä tarvitse odottaa, että kaikki kymmenen paikkaa täyttyvät.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Äänestetään, hallituksen ehdotuksen puolesta 16/17 ääntä, 1/17 tyhjä ääni.

Muutetaan pykälä kuusi äänestyksen perusteella.

 

Puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen seitsemännen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Leppälä huomauttaa, että pykälän muuttamisesta on keskusteltu.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

Pykälää seitsemän ei muuteta.

 

Puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen kahdeksanen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

Pykälää kahdeksan ei muuteta.

 

Leppälä esittelee sääntömuutosesityksen yhdeksännen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei vastalauseita.

Päätetään hyväksyttää sääntömuutosesityksen yhdeksäs pykälä.

 

Puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen kymmenennen pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

Pykälää kymmenen ei muuteta.

 

Puheenjohtaja esittelee sääntömuutosesityksen yhdennentoista pykälän.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Lattu kysyy, tarkentavan kysymyksen muutosehdotukseen liittyen.

Puheenjohtaja tarkentaa.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Äänestetään, hallituksen esityksen puolesta 17/17 .

Muutetaan pykälä yksitoista äänestyksen perusteella.

 

Puheenjohtaja ja yhdistyksen puheenjohtaja esittelevät sääntömuutosesityksen kahdennentoista pykälän.

Esitetään että lisätään pykälä 12 ja hajotetaan vanha pykälä 12, 13 ja 14 pykäliksi.

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei vastalauseita.

Hyväksytään pykälät 12,13 ja 14 esityksen mukaan.

 

Hyväksytään uudet säännöt.

 

 1. Käsitellään hallituksen esitys ansiomerkki-, kunnianauha ja talousohjesäännöiksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee ansiomerkkiohjesäännön.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

Hyväksytään ansiomerkkiohjesääntö sellaisenaan.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee kunnianauhaohjesäännön.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Marjanen kysyy tarkentavan kysymyksen nauhan käyttöön.

Leppälä tarkentaa miten nauhaa kuuluu käyttää viitaten ohjesääntöön.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

Hyväksytään kunnianauhaohjesääntö sellaisenaan.

 

Puheenjohtaja esittelee talousohjesäännön.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei muutosehdotuksia.

Hyväksytään talusohjesääntö sellaisenaan.

 

 1. Päätetään Linkki Jyväskylä ry:n strategian hyväksymisestä

Yhdistyksen puheenjohtaja kertoo, että yhdistyksellä on strategiatyöryhmä ja, että yhdistyksen strategia on työn alla.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja ehdottaa, että lykätään strategian hyväksyminen yhdistyksen syyskokoukseen.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun

 

Salo kysyy monta henkilöä ryhmään kuuluu.

Leppälä kertoo, että seitsemän.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun

 

Ei vastalauseita.

Hyväksytään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Päätetään Pekka Neittaanmäen hyväksymisestä Linkki Jyväskylä ry:n kunniajäseneksi

Yhdistyksen puheenjohtaja esittää perustelut, Pekka Neittaanmäen valintaan kunniajäseneksi.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Ei vastalauseita.

Hyväksytään esityksen mukaan.

 

 1. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta hallituksen virkistäytymisbudjetin tarkistamisesta.

Syrjänen esittelee hallituksen virkistäytymisbudjetti muutosehdotuksensa.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Syrjänen ehdottaa summaksi 400-600€

 

Leppälä ilmoittaa, että 200€ ei riitä mitenkää, varsinkin jos haluaa palkita muitakin yhdistyksen toimijoita.

 

Erno Seppänen saapui.

 

Salo huomioi, että edelliset kaksi hallitusta eivät ole käyttäneet koko summaa 200€.

 

Toiminen ehdottaa 800€ summaksi viitaten siihen, että hallitus tekee paljon hommia ja raha on ansaittu.

 

Salo ehdottaa, että summa voisi olla sidonnainen yhdistyksen taloustilanteeseen.

 

Toiminen, ehdottaa pohjabudjettia  400€ ja 400€ lisäksi jos taloustilanne sallii.

 

Salo kysyy, että meneekö virkistäytymisbudjetti siinä tapauksessa hallituksen “palkkaamiseen”.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että virkistäytymisbudjetti ei ole palkkaamista vaan virkistäytymistä varten.

 

Toiminen huomauttaa, että virkistäytymiseen liittyvät myös muut ainejärjestön toimijat.

 

Wiljam Rautiainen huomauttaa, että nykyinen budjetti ei tosiaankaan riittäisi palkitsemaan nykyisiä toimijoita.

 

Lattu huomioi, että koska järjestölle on tullut enemmän liikevaihtoa niin budjetin nostaminen on ihan aiheellista.

 

Lattu kysyy, miten virkistytymisrahoja voitaisiin käyttää.

Leppälä tarkentaa.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Syrjänen ehdottaa hallituksen virkistäytymisbudjetiksi 400€.

 

Toiminen ehdottaa hallituksen virkistäytymisbudjetiksi 400€ ja 400€ lisää jos taloustilanne on hyvä.

 

Syrjänen vetää oman ehdotuksensa pois

 

Äänestetään Toimisen ehdotuksesta.

Hallitus on jäävi äänestyksestä.

9/10 henkilöä äänestää puolesta.

 

Päätetään nostaa hallituksen virkistäytymisbudjetti 400€ +400€.

 

 1. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta luomutuotteista luopumisesta

Syrjänen ehdottaa, että yhdistys luopuu luomutuotteiden suosimisesta.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

Jani Suoranta kysyy, että mitä luomutuotteita yhdistys käyttää.

Leppälä tarkentaa.

 

Leppälä huomauttaa, että ei mielellään oteta yhdistykselle lisää sertifikaatteja joita täytyy noudattaa.

 

Joni Pyöriä saapui.

 

Toiminen, huomauttaa että ei olla suuria toimijoita alalla ja voidaan hyvinkin luopua luomusta.

 

Perttu Rautaniemi huomauttaa, että syrjäsen perustelut eivät olleet kestäviä ja selittää luomu toimintaa.

 

Lattu huomauttaa, että yhdistys on aiemmin pyrkiny vaihtamaan kahvin laatua.

 

Rautiainen huomauttaa, että kyse on vain kahvista.

 

Marjanen huomauttaa, että tehoviljely on se mikä saastuttaa pellot. Ja kysyy tarkentavan kysymyksen toimintasuunnitelmaan liittyen.

Puheenjohtaja tarkentaa.

 

Leppälä ilmoittaa, että luomu on kallista.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Päätetään pitää toimintasuunnitelma luomutuotteiden osalta sellaisenaan, koska esitys ei  saa kannatusta, .

 

 1. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta Reilun kaupan tuotteista luopumisesta

Samuli Kinnunen saapui.

 

Syrjänen ehdottaa, että yhdistys luopuu reilun kaupan hankkeesta.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Rautaniemi kertoo reilun kaupan toiminnasta puolustaen sitä.

 

Leppälä kertoo, että reilun kaupan tuotteet rajaa yhdistyksen toimintaa ja hankintoja todella paljon.

 

Toiminen ilmoittaa, että on fiksumpaa ostaa halvempaa tuotetta ja tuetaan muuten reilun kaupan aikeita rahallisesti.

 

Rautaniemi ilmoittaa, että reilun kaupan kahvia saa halvemmallakin.

 

Leppälä huomauttaa, että kyse hänen aiemmassa puheenvuorossa ei ollut kahvin pakettihinnassa vaan kilohinnassa.

 

Toiminen huomauttaa, että keskustelua on liikaa 350€ kahvikuluista.

 

Syrjänen huomauttaa, että reilukaupantuotteissa se alkutekijän hyöty on pientä.

 

Rautaniemi kertoo, mihin ylimääräinen raha hinnoissa menee reilun kaupan tuotteissa.

 

Marjanen kysyy onko yhdistys miten sitoutunut hankkeeseen.

Leppälä tarkentaa.

 

Ville Kankaanpää huomauttaa, että yhdistyksemme ei ole perustettu auttamaan muita yhdistyksiä vaan oman yhdistyksen jäseniä.

 

Rautaniemi ilmoittaa, että kun suosii ekoa tuo hyvää näkyvyyttä yhdistykselle.

 

Toiminen huomauttaa, että villitykset muuttuvat ja ”Eko buumi” ei välttämättä säily ikuisesti.

 

Seppänen kannattaa Toimisen ajatusta.

 

Leppälä ja Lauri Rantanen vaativat suljettua lippuäänestystä.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun

 

Puheenjohtaja ilmoittaa kokoustauon äänestyksen ajaksi.

 

Äänestystulos 12/20 jaa 7/20 ei 1/20 hylätty ääni.

 

Päätetään luopua reilun kaupan hankkeesta äänestyksen perusteella.

 

Sara Afflekt-Lazar ilmoittaa: “jee saa hyvää kahvia.”

 

 1. Päätetään Sampo Syrjäsen ehdotuksesta ulkomaanapuun sitoutumisesta

Syrjänen ehdottaa, että yhdistyksemme sitoutuisi ulkomaanapuun.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Toiminen kannattaa ehdotusta.

 

Marjanen kysyy, miksi uskonnollisesti sitoutumattomasti.

Syrjänen ilmoittaa, että henkilökohtaisista syistä.

 

Toiminen kysyy, että jos kohde on hyvä niin täytyykö sen olla uskonnollisesti sitoutumaton.

 

Niko Muukkonen ilmoittaa, että yhdistyksemme on uskonnollisesti sitoutumaton.

 

Rautiainen huomauttaa että, jonkun täytyy valvoa mihin apurahat menevät.

 

Lattu kysyy, että vaikka yhdistyksemme on uskonnollisesti sitoutumattomia onko se paha asia tukee uskonnollisia apuja.

 

Leppälä ehdottaa , että sitoutumisen kohde päätetään muulloin ei nyt kokouksessa.

 

Salo ehdottaa, että hallitus ei itse valitse kohdetta vaan yhdistyksen kokous päättää.

 

Lattu tiedustelee, että onko JYY:llä hankkeita.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

Toiminen ehdottaa, että osallistutaan minimissään 150€ .

Kukaan ei kannata ehdotusta.

 

Rantanen ehdottaa, että yhdistys sitoutuu kehitysapuun ulkomaille ja myös sisäiseen apuun.

Kukaan ei kannata ehdotusta.

 

Leppälä ehdottaa, että yhdistys sitoutuu vuosittain hyväntekeväisyyteen.

Kukaan ei kannata ehdotusta.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että yhdistyksemme sitoutuu vuosittain hyväntekeväisyyteen summalla 150€.

Syrjänen kannattaa.

 

Marjanen ehdottaa samaa, mutta summa olisi 250 €.

Pyöriä kannattaa.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa kokoustauon äänestyksen ajaksi.

 

1/20 hylätty, 11/20 ääntä  150€ puolesta ja 8/20 ääntä 250€ puolesta.

Päätetään äänestyksen perusteella.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Marjanen antaa ponsi esityksen, yhdistyksen hallitus pyrkii hankkimaan kestävän kehityksen tuotteita.

Ponsi hyväksytään yksimielisesti.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:24