Hallituksen 9. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 9

Paikka: Opinkiven sauna

Aika: 6.3.2017, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri (saapui kohdassa 7)

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava (poissa)

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava (poissa)

Otto Jahnukainen, yritysvastaava (poissa)

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Sampo Syrjänen, toimihenkilö (saapui kohdassa 5)

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:26.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Janne Mäyrä esittää Jami Laamasta kokouksen sihteeriksi.

Valitaan Laamanen kokouksen sihteeriksi.

Ääntenlaskijoiksi valitaan Sara Afflekt-Lazar ja Ville Kankaanpää.

Tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään kokouksessa 10.

 

 1. Ilmoitusasiat

Mäyrä ilmoittaa, että yhdistyksen kevätkokous on tänään.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että Escape ei ole kiinnostunut ravintolayhteistyöstä Linkin kanssa.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa ottavansa yhteyttä Bra:han ravintolayhteistyön merkeissä, sekä ottavansa yhteyttä FreeTimeen ja Londoniin Jyväsmetro-jatkojen merkeissä.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa edustusmatkan Asteriski ry:n vuosijuhlille menneen hyvin.

 

Perttu Rautaniemi ilmoittaa Instanssin menneen hyvin.

 

Rautaniemi ilmoittaa, että IT-tiedekunnan opetussuunnitelmakokous on 16.3. ja tiedekunta toivoo Linkiltä osallistumista kokoukseen.

 

Sampo Syrjänen saapuu.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että Instanssin pääjärjestäjien kanssa pidetään palautekeskustelu myöhemmin.

 

Syrjänen ilmoittaa, että Simo Rinne on halukas huolehtimaan Linkin liikuntavuoron avaimesta.

Keskustelua Linkin liikuntavuorosta.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että Linkki pärjää taloudellisesti, kunhan suuria ylimääräisiä hankintoja ei tehdä.

 

 1. Haalarimerkit

Artturi Lobski saapuu.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että jälkibudjetoidaan hankittuihin haalarimerkkeihin 70€.

Kukaan ei vastusta.

Jälkiudjetoidaan 70€ haalarimerkkeihin.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että uusia haalarimerkkejä pitäisi tilata vapuksi ja että Jyväsmetron ja vuosijuhlasitsien haalarimerkit on tilattu.

 

 1. Jäsenasiat

Mäyrä esittää, että liitetään Iiro Kolehmainen, Merja Halonen, Samuel Kaiponen, Ilpo Kekäläinen ja Valtteri Koskivuori yhdistyksen jäseneksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

 1. META

Ei käsiteltäviä asioita.

 

 1. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:36.