Hallituksen 10. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 10

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone

Aika: 24.3.2017, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Tinja Vaskelainen, toimihenkilö

Teemu Metsäranta, jäsen

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:06

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokousten 8 ja 9 pöytäkirjat.

Ääntenlaskijoiksi valitaan Sara Afflekt-Lazar ja Wiljam Rautiainen

Hyväksytään tämä pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

 

 1. Ilmoitusasiat

Käydään trello-sovellusta läpi puheenjohtajan johdolla.

 

Yritysvastaava kertoo Jyväsmetron mahdollisista jatkobaareista.

 

Keskustelua vuosijuhla sitsien jatkoista.

Puheenjohtaja ilmoittaa kokoustauon 16:28 – 16:30

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että taloustilanne on “ihan jees, ei hätää”.

 

Rahastonhoitaja ilmoittaa myös hallituksen omistamien korttien olevan yhdistetty erilliselle tilille, jossa pidetään maltillista summaa.

 

 1. Jyväspeksi sponssi ja vapputapahtuma

Puheenjohtaja kertoo, että JyväsSpeksi on ottanut yhteyttä yhteistyön merkeissä.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että 26.4 osallistutaan JyväsSpeksi tapahtumaan.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 50€ JyväsSpeksin sponsorointiin.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 50€ JyväsSpeksin sponsorointiin.

 

 1. Rekisteriselosteen muutos

Puheenjohtaja ehdottaa, että lisätään rekisteriselosteeseen kohta, että voidaan antaa JYY:lle käyttöön jäsentiedot opinto-oikeuden tarkistamista varten.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

 1. IBM bluemix juttu

Puheenjohtaja ilmoittaa, että keväällä olisi tiedossa tapahtuma IBM:n kanssa jossa he esittelevät bluemix alustaansa, minkä yhteydessä voisi tehdä jotain alustaan liittyvää muutaman yhdistyksen jäsenen kanssa.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että Afflekt-Lazar ottaa IBM projektin haltuunsa.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

 1. Haalarimerkit

Puheenjohtaja ehdottaa, että tilataan uusia merkkejä merkkejä 300 kpl ja 100 kpl linkinpark-merkkejä.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään ehdotuksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 600€ haalarimerkkien hankintaan.

Kukaan ei vastusta,

Budjetoidaan 600€ haalarimerkkien hankintaan.

 

 1. Vappulehti

Puheenjohtaja ehdottaa, että vappulehden painamiseen budjetoidaan 700€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 700€ vappulehteen.

 

Puheenjohtaja esittelee vappulehden materiaalia.

Keskustelua lehden eettisyydestä ja kannattavuudesta.

Kopo/sopo-vastaava jättää vastalauseen(Liite 1).

 

 1. Kalustohankinnat

Rahastonhoitaja ehdottaa, että budjetoidaan 300€ yhdistyksen valojen säilytyslaatikkoon.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 300€ säilytyslaatikkoon.

 

Rahastonhoitaja ehdottaa, että budjetoidaan 200€ valojen sähköjohtoihin.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 200€ sähköjohtoihin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 120€ metropysäkki tolppiin.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 120€ metropysäkki tolppiin.

 

 1. Vappusota budjetti/aikataulu

Rautiainen kertoo, että on kaksi mahdollista pakettia 25€ sisältää 100 kuulaa tai 35€, joka sisältää 500 kuulaa.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että Vappusodasta voitaisiin tehdä poikkitieteellinen tapahtuma.

 

Rahastonhoitaja ehdottaa, että budjetoidaan tapahtumaan 2500€

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 2500€ Vappusotaan.

 

Tapahtumavastaavat ilmoittavat aikatauluista jäsenistölle myöhemmin.

 

 1. GameSound

Puheenjohtaja esittelee GameSound yhteistyöpyynnön

 

Perttu Rautaniemi poistui.

Rautaniemi saapui takaisin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että Otto Jahnukainen ottaa vastuun tapahtuman hallinnasta

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

 1. Uusia hallituksen jäseniä

Puheenjohtaja ehdottaa, että hallituksen kokoa kasvatetaan.

 

Keskustelua mahdollisista uusista hallituksen toimijoista.

 

Kopo/sopo- vastaavan tehtävä jaetaan kahtia.

 

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että yhdistyksellä on tarve tiedottajalle ja esittelee tiedottajan mahdollisen tehtävät.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että otetaan kolmas yritysvastaava, koska toinen yritysvastaavista on lähdössä syksyllä vaihtoon.

 

Instanssi/excu vastaavalle on mahdollisesti tarve.

 

Päätetään asiasta kun tiedetään enemmän.

 

 1. Pöytäkirjan formaatti

Sihteeri ehdottaa, että siirrytään päätöspöytäkirja malliin.

 

Keskustelua aiheesta pöytäkirja formaatin muutoksesta.

 

Kolme ääntä esityksen puolesta.

Seitsemän ääntä esitystä vastaan.

Päätetään pysyä nykyisessä mallissa.

 

17.Vappuvilske budjetti

Rautiainen ehdottaa, että budjetoidaan 200 € Vappuvilskeeseen.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 200€ vappuvilskeeseen.

 

 1. META

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että palauteosoite ei ole toiminnassa.

 

-sosiaalisen median käyttö

Sihteeri ilmoittaa, että sosiaalisen median käyttö on ollut heikkoa.

 

Keskustelua millaista materiaalia saa julkaista ja millä kanavilla.

Käsitellään asiaa tarkemmin myöhemmin SomePäällikön kanssa.

 

-Tiina

Kopo/sopo- vastaava kertoo Tiinaan liittyvästä keskustelusta, jota on käyty IRC-kanavalla.

Keskustelua siitä, että onko “Tiina” asialle tehtävä jotain.

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:22