Hallituksen 16. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 16

Paikka: Veturitallinkatu 5 (kerhotila)

Aika: 23.09.2017, klo 18:15

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Nico Foxell, yritysvastaava

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava (poissa)

Tinja Vaskelainen, sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Milla Koivuniemi, tiedottaja/päätoimittaja

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 22:11

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Ville Kankaanpää ja Milla Koivuniemi

 

Päätetään siirtää kokouksen 15 pöytäkirjan tarkistus seuraavaan kokoukseen.

 

 1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kertoo käyttäneensä 30€ tilinpäätöksestä aiheutuneisiin ruokailukustannuksiin.

 

Rahastonhoitaja kerto edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuvan seuraavalla viikolla.

Puheenjohtaja muistuttaa 26.9. olevasta yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että Jami Laamanen ottaa hoitaakseen kokouksen sihteerin tehtävät.

Mäyrä kannattaa.

Valitaan Laamanen kokouksen sihteeriksi.

 

Vaskelainen kertoo, että soposumpit menivät hyvin, vaikka olisi toivonut suurempaa osallistujamäärää.

 

Rautiainen kertoo, että Emile ry osallistuu syysristeilylle.

Keskustelua syysristeilystä.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että Linkin excursio Helsinkiin on seuraavalla viikolla.

Keskustelua excursiosta.

 

Koivuniemi kertoo A href:n toimituskokouksen menneen hyvin.

 

Kankaanpää kertoo fuksisaunan menneen hyvin.

 

Foxell kertoo yrityssuhdeasioiden menevän hyvin.

 

Keskustelua Linkin mahdollisesta oluttapahtumasta.

 

Foxell kertoo Linkin kv-vastaavan ominaisuudessa ESN-fuksiaisten menneen hyvin.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa, ettei Linkin varallisuudessa ole merkittäviä muutoksia

 

 1. Lusica ry:n kuulumiset

Puheenjohtaja kertoo Lusica ry:n tilanteesta sekä tavoitteista ja kertoo toivovansa Linkin tukea Lusican toimintaan.

 

Puheenjohtaja kertoo myös käyneensä keskustelemassa muiden luonnontieteellisten alojen ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa. Palaverissa suhtauduttiin Lusicaan myönteisesti.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa Lusican osallistuvan fuksiaisiin.

 1. It-tdk:n kuulumiset

Puheenjohtaja kertoi keskustelleensa tiedekunnan kanssa tiiviimmästä yhteistyöstä. Linkin ja tiedekunnan välisessä yhteistyössä todettiin olevan kehitettävää.

 

Keskustelua tutor-haun toteutuksesta.

 

Puheenjohtaja kertoo tulevista muutoksista tutor-koulutuksessa.

 

Tiedekunnan toivotaan tulevaisuudessa osallistuvan soposumpeille.

 

 1. Uudet jäsenet

 

Mäyrä ehdottaa liitteen 2. Mukaisia henkilöitä Linkin jäseniksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään liittää liitteen 2. Mukaiset henkilöt Linkin jäseniksi.

 

 1. Toimihenkilöt

 

Ehdotetaan Niko Muukkosta äänentoisto-/laitteistovastaavaksi, hakemus liitteenä (Liite 1).

Lobski tiedustelee onko Muukkonen nimetty jo viime kokouksessa.

Mäyrä tarkistaa viime viikon pöytäkirjan ja toteaa ettei ole.

 

Päätetään nimetä Niko Muukkonen äänentoisto-/laitteistovastaavaksi.

 

Mäyrä muistuttaa tulevista Tko-äly ry:n vuosijuhlista.

Puheenjohtaja avaa uudestaan kohdan 3. ja esittää esityslistaan lisättäväksi kohdan 12. Tko-älyn vuosijuhlat.

Laamanen kannattaa.

 

 1. Seuraava yhdisyksen kokous

Puheenjohtaja muistuttaa kutsuneensa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle 26.9. uuden kopon valintaa varten.

 

 1. Tko-älyn vuosijuhlat

Vaskelainen, Afflekt-Lazar ja Koivuniemi ilmoittautuvat halukkaiksi edustamaan Linkkiä tapahtumassa.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa osallistuvansa vuosijuhlille.

 

Keskustelua vuosijuhlille osallistumisesta.

 

Afflekt-Lazar ja Koivuniemi vetävät pois halukkuutensa.

 

Pääteään, että vuosijuhlille osallistuvat puheenjohtaja ja Vaskelainen

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan Tko-älyn vuosijuhlia varten 180€.

 

Mäyrä kannattaa.

 

Budjetoidaan 180€ Tko-älyn vuosijuhlia varten.

 

 1.  META

Ei muita esille tulevia asioita

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu koolle seuraavan kokouksen.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 22:55.