Yhdistyksen ylimääräinen kokous 16.05.2017

Linkki Jyväskylä ry.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous. 16.05.2017 16:15

Paikka: Ag. 233, Agora, Mattilanniemi 2, 40100, Jyväskylä

 

Läsnä:

Leevi Leppälä

Jami Laamanen

Artturi Lobski

Janne Mäyrä

Wiljam Rautiainen

Tinja Vaskelainen

Nico Foxell (Saapui kohdassa 5. etäyhteydellä)

Milla Koivuniemi

Otto Jahnukainen

 

Liitteet:

  1. Menettelytapasääntö

 

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leevi Leppälä avasi kokouksen klo 16:21.

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Leppälä esittää Janne Mäyrää puheenjohtajaksi. Mäyrä on käytettävissä.

 

Valitaan Mäyrä kokouksen puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja esittää Jami Laamasta sihteeriksi. Laamanen on käytettävissä.

Valitaan Laamanen kokouksen sihteeriksi.

 

Puheenjohtaja esittää äänenlaskijoiksi Artturi Lobskia sekä Wiljam Rautiaista.

Valitaan Lobski ja Rautiainen ääntenlaskijoiksi. Puheenjohtaja ehdottaa, että ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina.

Päätetään, että ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina.

 

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa, että kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja että kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen verkkosivuilla. Kokous on täten laillinen ja päätösvaltainen.

 

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan.

 

Puheenjohtaja esittää, että toimitaan kokouksessa menettelytapasäännön (LIITE 1) mukaisesti.

Leppälä kannattaa esitystä.

 

Päätetään hyväksyä menettelytapasääntö kokoukseen.

 

  1. Valitaan hallitukseen sosiaalipoliittinen vastaava

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Vaskelainen ehdottaa itseään sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi.

 

Foxell saapuu kokoukseen etäyhteyden avulla.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että Foxellille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Lobski kannattaa.

Päätetään, että Foxellille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

 

Koska muita ehdokkaita ei ole, valitaan Tinja Vaskelainen hallituksen sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi.

 

  1. Valitaan hallitukseen tiedottaja/päätoimittaja

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Koivuniemi ehdottaa itseään tiedottaja/päätoimittajaksi.

Leppälä tiedustelee Koivuniemen pätevyyttä englannin kielen käytössä.

Koivuniemi toteaa omaavansa englannin kääntäjän ammattitaidon.

Keskustelua tiedottajan roolista Linkin sähköpostilistojen vastaavana.

 

Koska muita ehdokkaita ei ole, valitaan Milla Koivuniemi hallituksen tiedottaja/päätoimittajaksi.

 

  1. Valitaan hallitukseen uusi yritysvastaava

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Foxell esittelee itsensä.

Foxell esittää itseään yritysvastaavaksi.

Puheenjohtaja tiedustelee miten Foxell tulisi toimeen muiden yritysvastaavien kanssa. Foxell kertoo tulevansa toimeen.

 

Koska muita ehdokkaita ei ole, valitaan Nico Foxell hallituksen uudeksi yritysvastaavaksi

 

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:33.