Hallituksen 14. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 14

Paikka: Ag C233.2 Kattila

Aika: 31.05.2017, klo 16:15

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri (poissa)

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava (poissa)

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava (poissa)

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Perttu Rautaniemi, kopo-vastaava (poissa)

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Milla Koivuniemi, tiedottaja/päätoimittaja

Nico Foxell, yritysvastaava

Tinja Vaskelainen, sopo-vastaava

Karri Kuivanen, toimihenkilö (saapui kohdassa 5.)

Niko Muukkonen, jäsen

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:27.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja esittää kokouksen sihteeriksi Jami Laamasta.

Mäyrä kannattaa.

Valitaan Laamanen kokouksen sihteeriksi.

 

Puheenjohtaja esittää ääntenlaskijoiksi Ville Kankaanpäätä sekä Sara Afflekt-Lazaria.

Valitaan Kankaanpää sekä Afflekt-Lazar ääntenlaskijoiksi.

 

Tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hyväksytään kokouksen 13 pöytäkirjan sisältö, mutta korjataan kirjoitusasu.

 

 1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoittaa hankkineensa yhdistykselle uuden grillin.

 

Jahnukainen ilmoittaa yhdistyksen yhteistyökumppanin, Visman, muistuttaneen, että sen lahjoittamaa olutta tulee nauttia vastuullisesti.

 

Puheenjohtaja pyytää Jahnukaista kertomaan yrityssektorin kuulumiset.

Jahnukainen esittelee uuden yritysvastaavan, Nico Foxellin, ja kertoo yhdistyksen tehneen yhteistyösopimuksen Visman kanssa.

 

Mäyrä tiedustelee kuinka paljon yhteistyökumppanien logoja on tulossa tällä hetkellä haalareihin. Jahnukainen vastaa, että noin 6.

 

Kuivanen saapuu.

 

Puheenjohtaja tiedustelee alumni- ja fuksisektorin kuulumisia.

Kankaanpää kertoo alumnisauna-tapahtumasta saadusta palautteesta.

 

Keskustelua alumnitoiminnasta.

 

Kankaanpää ilmoittaa myös tiedustelleensa syksyn tulevista fukseista tiedekunnan amanuenssilta.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa ilmoittaneensa Linkin suurimpien tapahtumien tietoja JYY:lle sekä Linkin ilmoittautumisesta yliopiston avajaismessuille.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa hakeneensa tuotteita tukusta pääsykoepäivää varten.

 

Koivuniemi ilmoittaa tarvitsevansa Agoran avaimet sekä tarvittavat tunnukset Linkin sähköpostilistojen hallintaan.

 

Koivuniemi ilmoittaa matkustavansa viikon. Puheenjohtaja toteaa, että Linkin sähköpostilistoja hallinnoi sillä aikaa tarvittaessa Lobski.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa JYY:n yleisvustuksen sekä Vappusodan osallistumisavustuksen saapuneen.

 

Varapuheenjohtaja tiedustelee yhdistyksen taloudellista tilannetta. Rahastonhoitaja vastaa sen olevan “ihan jees”.

 

 1. Fuksivihkot

Puheenjohtaja esittää, että fuksivihkoihin budjetoidaan 300€.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään budjetoida fuksivihkoihin 300€.

 

Keskustelua fukseille mahdollisesti jaettavista tervetuliaispaketeista.

 

 1. Kesämiitti

Keskustelua yhteiskyydeistä kesämiittiin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että kesämiittiin budjetoidaan 500€.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään budjetoida kesämiittiin 500€.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan muihin mahdollisiin kesätapahtumiin 100€.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään budjetoida muihin mahdollisiin kesätapahtumiin 100€.

 

 1. ATK-YTR

Keskustelua yhteiskyydistä ATK-YTR:lle.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 2000€ ATK-YTR:ään.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään budjetoida 2000€ ATK-YTR:ään.

 

 1. Fuksitapahtumat

Keskustelua fuksitapahtumista.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 100€ fuksien vastaanottotapahtumaan.

Mäyrä kannattaa.

Budjetoidaan 100€ fuksien vastaanottotapahtumaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 600€ fuksisitseihin.

Mäyrä kannattaa.

Budjetoidaan 600€ fuksisitseihin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 600€ fuksiliikunta-tapahtumaan.

Mäyrä kannattaa.

Budjetoidaan 600€ fuksiliikunta-tapahtumaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 400€ fuksiexcursioon.

Mäyrä kannattaa.

Budjetoidaan 400€ fuksiexcursioon.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että lisätään esityslistaan uusi kohta: Jyväskylän insinööriopiskelijoiden vuosijuhlat.

Mäyrä kannattaa.

Lisätään esityslistaan uusi kohta: Jyväskylän insinööriopiskelijoiden vuosijuhlat.

 

 1. Jyväskylän insinööriopiskelijoiden vuosijuhlat

JIO:n vuosijuhlille osallistuvat puheenjohtaja sekä Jahnukainen.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 160€ JIO:n vuosijuhlille osallitumiseen.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään, että budjetoidaan 160€ JIO:n vuosijuhlille osallitumiseen.

 

 1. Uudet jäsenet

Rahastonhoitaja ehdottaa seuraavia henkilöitä yhdistyksen jäseniksi: Joonas Pollari, Lauri Makkonen, Laura Huhta, Markus Kulmala, Mirja Tevio, Niko Kankkonen, Petteri Puumala, Veikko Haakana ja Ville Paasonen.

 

Hyväksytään edellä mainitut henkilöt yhdistyksen jäseniksi.

 

 1. Varastotilat

Puheenjohtaja ilmoittaa, että varastotiloja yhdistykselle voidaan yrittää hankkia joko tiedekunnalta tai vuokrata itse.

 

Varapuheenjohtaja selvittää varastotila-asiat.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 30€ uuden taulun hankkimiseen Kattilaan.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään budjetoida 30€ uuden taulun hankkimiseen Kattilaan.

Taulun hankinnasta huolehtii yhdistyksen toimistovastaava, Tinja Vaskelainen.

 

 1. Linkin lehti

Keskustelua Linkin lehden sisällöstä.

 

Keskustelua Linkin lehden levikistä.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 500€ Linkin lehden painattamiseen.

Mäyrä kannattaa.

Päätetään budjetoida  500€ Linkin lehden painattamiseen.

 

 1. META

Vaskelainen ilmoittaa, että Finlandia-maraton järjestetään syksyllä ja toivoo hallituksen osallistuvan tapahtumaan kokonaisuudessaan ja näyttävän näin hyvää esimerkkiä koko yhdistykselle.

Puheenjohtaja on samaa mieltä.

 

Foxell tiedustelee vaihto-opiskelijoiden mahdollisuutta liittyä Linkin jäseniksi.

Vaihto-opiskelijoiden todetaan voivan liittyä Linkin jäseniksi.

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoukseen seuraavan kerran syksyllä.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:50.