Yhdistyksen ylimääräinen kokous 25.04.2017

Linkki Jyväskylä ry.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous. 25.04.2017 16:00

Paikka: Ag. 233.2 (Kattila), Agora, Mattilanniemi 2, 40100, Jyväskylä

 

Läsnä:

Wiljam Rautiainen

Sara Afflekt-Lazar

Tommi Salo

Janne Mäyrä

Jami Laamanen

Nuutti Rantanen

Leevi Leppälä

Niko Muukkonen

Karri Kuivanen

Sampo Syrjänen

 

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leevi Leppälä avasi kokouksen kello 16:02

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Leppälä esittää Sara Afflekt-Lazaria puheenjohtajaksi. Afflekt-Lazar on käytettävissä.

Valitaan Afflekt-Lazar puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja esittää Janne Mäyrää sihteeriksi. Mäyrä on käytettävissä.

Valitaan Mäyrä sihteeriksi.

 

Puheenjohtaja esittää Niko Muukkosta ja Wiljam Rautiaista pöytäkirjantarkastajiksi. Molemmat ovat käytettävissä.

Valitaan Muukkonen ja Rautiainen pöytäkirjantarkastajiksi.

 

Puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Mäyrä kannattaa esitystä.

Päätetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

 

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksesta ilmoitetun yhdistyksen verkkosivuilla ja että kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille viikkoa ennen kokousta, ja kokous on täten laillinen ja päätösvaltainen.

 

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan.

 

  1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja toteaa, että tilinpäätöstä ja vuosikertomusta ei ole toimitettu toiminnantarkastajalle sääntöjen mukaisesti, eikä täten myöskään toiminnantarkastajan lausuntoa ole voitu laatia. Täten materiaaleja ei voida käsitellä.

 

  1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Puheenjohtaja esittää hallituksen pohjaesityksen mukaisesti, ettei vahvisteta tilinpäätöstä eikä myönnetä vastuuvapautta.

 

Koska muita esityksiä ei ole, päätetään, ettei vahvisteta tilinpäätöstä eikä myönnetä vastuuvapautta edellisen vuoden hallitukselle.

 

  1. Päätetään hallituksen koon kasvattamisesta

Karri Kuivanen ja Sampo Syrjänen saapuivat.

 

Puheenjohtaja esittelee hallituksen pohjaesityksen: kasvatetaan hallituksen kokoa kolmella henkilöllä, joiden roolit ovat sosiaalipoliittinen vastaava, tiedottaja/päätoimittaja ja yritysvastaava. Hallitushaku avataan myöhemmin.

Salo tiedustelee ovatko nykyiset hallituksen jäsenet ylityöllistettyjä.

Laamanen toteaa että ovat.

 

Leppälä avaa hallituksen pohjaesitystä tarkemmin. Nykyinen koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen vastaavan yhdistelmärooli on liian kuormittava yhdelle henkilölle, tiedottajan/päätoimittajan roolille on noussut tarve, ja toinen nykyisistä yritysvastaavista lähtee opiskelijavaihtoon elokuussa.

Koska muita esityksiä ei ole, päätetään kasvattaa hallituksen kokoa kolmella henkilöllä.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:08