Hallituksen 12. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 12

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 21.4.2017, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava (poissa)

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava (poissa)

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:16

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista muutoksineen (poistettu kohta 15. Aktiivien palkitseminen, koska se on toistoa).

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen 11 pöytäkirja.

Hyväksytään tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

Valitaan ääntenlaskijoiksi Sara Afflekt-Lazar ja Perttu Rautaniemi.

 

 1. Ilmoitusasiat

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että on vappu.

 

Tarkastellaan trelloa puheenjohtajan johdolla.

 

Kopo/sopo-vastaava ilmoittaa,että kopo kokouksessa keskusteltiin uudesta rehtorista. Toivottiin että rehtori lisää näkyvyyttä yliopistolle maailmanlaajuisesti. Rehtori on ollut opiskelija aktiivi, mikä on positiivista opiskelijoiden kannalta.

Sopo kokouksessa valitettiin siitä, että kela ei ole ilmoittanut mitään uusista opinto- ja asumistuki asioista.

 

Sihteeri ilmoittaa, että on mennyt kihloihin.

Rahastonhoitaja kysyy, että onnitellaanko vai otetaanko osaa.

Onnitellaan.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa tarkemman taloustilanteen vapun jälkeen kun suurin rahaliikenne saadaan hoidettua.

Osallistuimme merkkimarkkinoille.

 

 1. Jyväsmetro

Sihteeri ehdottaa, että budjetoidaan 75€ Jyväsmetron lisävarusteiden valmistamiseen(teipit, maalit, materiaalit).

kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 75€ välineisiin, naamareihin ja metro pysäkkeihin.

 

 1. Aktiivien palkitsemissauna 17.5 opinkivellä

Puheenjohtaja ilmoittaa, että tarkoituksena on pitää saunailta, jossa käydään suunnitelmaa syyslukukaudelle läpi, sekä palkitaan kaikki tutorit, toimihenkilöt ja hallitus.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan koulutukseen ja palkitsemiseen 500€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 500€ koulutukseen ja aktiivien palkitsemiseen.

 

 1. Hallituksen jäsenille sopimaton toiminta

Varapuheenjohtaja muistuttaa, että käyttäydytään sivistyneesti vaikka onkin vappu, ei liikuta mielellään myöhään yliopiston tiloissa ja kunnioitetaan vahtimestareiden pyyntöjä.

 

Keskustelua haalaripesu tapahtuman turvallisuudesta ja pohdintaa mini-altaan hankinnasta.

 

 1. Vappuvilske korotus budjettiin

Pörssin lainateltta meni tapahtumassa tuulen takia hajalle ja siitä voidaan odottaa laskua.

Puheenjohtaja ehdottaa, että varaudutaan laskuun ja maksetaan se jos se tulee.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään laskun maksamisesta ehdotuksen mukaan.

 

 1. Jäsenasiat

Rahastonhoitaja ehdotaa, että otetaan Lauri Makkonen, Markus Kulmala, Petteri Puumala, Veikko Haakana ja Ville Paasonen yhdistyksemme jäseniksi.

Kukaan ei vastusta.

Liitetään henkilöt jäseniksi esityksen mukaan.

 

 1. Vappuappro

Afflekt-Lazar ehdottaa, että jälkibudjetoidaan varmuuden vuoksi 350€ ylimääräisiin kuluihin.

Kukaan ei vastusta.

Jälkibudjetoidaan 350€ Vappuapron mahdollisiin ylimääräisiin kuluihin.

 

 1. Vappusitsit budjetti

Afflekt-Lazar ehdottaa, että budjetoidaan 200€ vappusitseihin.

Vappusitseihin kuluu yhteensä yli 300 €, summa  jaetaan kahden ainejärjestön välille. Otetaan varmuuden vuoksi 200€ maksamme osan tilavuokrasta + muut kulut.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 200€ Vappusitsien tilavuokraan ja muihin kuluihin.

 

 1. Alumnisauna

Puheenjohtaja ilmoittaa, että tapahtumaan hankitaan palju ja, että ketky tulee esiintymään tapahtumaan.

Puheenjohtaja ehdottaa, että lisätään budjettiin 100€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 100€ lisää Alumnisauna budjettiin.

 1. META

Afflekt-Lazar kertoo ideastaan pääsykoe päivälle. Perustetaan aulaan ständi, jossa tulevat opiskelijat voivat tulla tutustumaan ainejärjestöön ja mahdollisesti myös kysellä kysymyksiä tietotekniikasta oppiaineena. Tarjoilu voisi olla myös mahdollista.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että Jyväsmetron jatkoilla Freetimessä on tarjolla laadukas Metrodrinkki ja ilmoittaa, että yhdistykselle on hankittava leimasin.

 

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että 25.4 on yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

 1. Seuraava kokous

Vapun jälkeen puheenjohtajan kutsusta.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:31