Hallituksen 17. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 17

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone

Aika: 07.10.2017, klo 16:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Nico Foxell, yritysvastaava

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Tinja Vaskelainen, sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava (poissa)

Milla Koivuniemi, tiedottaja/päätoimittaja

Leo Toiminen, kopo-vastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:11

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Valitaan ääntenlaskijoiksi Sara Afflekt-Lazar ja Leo Toiminen.

 

Sihteeri esittelee hallituksen 15. kokouksen pöytäkirjan.

Hyväksytään kokouksen 15 pöytäkirja.

 

Sihteeri esittelee hallituksen 16. kokouksen pöytäkirjan.

Hyväksytään kokouksen 16 pöytäkirja.

Hyväksytään tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

 

 1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoittaa ostaneensa television ainejärjestötilaan hintaan 75€.

 

Puheenjohtaja kertoo yritysvastaavan Nico Foxelin kuulumiset:

Uusia sopimuksia on sidottu ja muutama sopimus on työn alla. Cinian rekry workshoppi järjestetään 24.10.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että atkytp:lle on 31 henkilöä menossa bussilla ja 60 syysristeilylle.

Kopo -vastaava ilmoittaa, että ainejärjestön henkilöille ollaan järjestämässä vaalipaneeli 31.10. ja linkkariedustajia on pyydetty osallistumaan kaikista ryhmistä.

 

Afflekt-Lazar kysyy, että miten hankitaan beerpong joukkueet.

Puheenjohtaja ilmoittaa, että suoritetaan ilmoittautuminen kantaan ja varataan yksi joukkue fukseille.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että hän osallistuu suursitsipalaveriin huomenna 10.10 luonnontieteilijöiden kanssa.

 

Tiedottaja/päätoimittaja ilmoittaa, että ahref kokous on pidetty, mutta sisältö ei ole edennyt.

Tiedottaja/päätoimittaja kertoo sisällön mahdollisista ideoista.

Puheenjohtaja ilmoittaa, että laitetaan Ahref 6.11.2017 painoon.

 

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että domain asiat ovat hoidossa, simolta kannattaa kysyä apua ongelmatilanteissa.

 

Varapuheenjohtaja poistui

 

 1. Talousasiat

Varapuheenjohtaja palasi

 

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että taloustilanne on hallussa. Lasku hajonneesta teltasta (vappuvilske) on tullut ja maksettu.

 

 1. Vuosijuhla-edustukset

Puheenjohtaja ilmoittaa, että JANO ry:n vuosijuhlille ovat lähdössä Wiljam Rautiainen ja Leevi Leppälä.

Puheenjohtaja ehdottaa että budjetoidaan 120€ yhteensä edustuskuluihin JANO ry vuosijuhliin.

Afflekt-Lazar kannattaa.

Budjetoidaan 120€ edustuskuluihin JANO ry vuosijuhliin.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että serveri ry vuosijuhlille lähtee edustamaan Tinja Vaskelainen ja Leo Toiminen

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 200€ edustusmenoihin serveri ry:n vuosijuhlille.

Afflekt-Lazar kannattaa

Budjetoidaan 200€ edustusmenoihin serveri ry:n vuosijuhlille.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että Dumppi ry:n vuosijuhlille lähtee edustamaan Lobski Artturi ja Leevi Leppälä.

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 120€ Dumppi ry:n vuosijuhlille edustusmenoihin.

Afflekt-Lazar kannattaa.

Budjetoidaan 120€ Dumppi ry:n vuosijuhlille edustusmenoihin.

 1. Tietotekniikan syksyn valintakokeet 25.10

Puheenjohtaja esittää, että tietotekniikan syksyn valintakokeisiin budjetoidaan 100€.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 100€ pohjaesityksen mukaan.

 

 1. TiLiKuuPPa(Tietotekniikan ja Linkin Kuukausittainen Pienois Palaveri)

Puheenjohtaja ilmoittaa, että TiLiKuuPPa järjestettiin.

 

Rahastonhoitaja poistui

 

Kopo -vastaava ilmoittaa, että uusi hallitus pitäisi saada mahdollisimman nopeasti Tietotekniikan ja Linkin Kuukausittaisiin Pienois Palavereihin mukaan.

Puheenjohtaja kertoo mitä asioita TiLiKuuPPa:ssa käsiteltiin.

 

Rahastonhoitaja palasi

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että osallistumme palavereihin jouluun asti.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että järjestetään hallituksenvaihtotapahtuma.

 

 1. TiToLin liittokokous

Puheenjohtaja ilmoittaa, että olemme saaneet kutsun TiToLin liittokokoukseen.

 

Toiminen ilmoittaa innokkuutensa vahvasti.

 

Puheenjohtaja kertoo osallistumisesta ja, että kaikki kulut maksetaan.

Leo Toiminen ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitusehdokas tehtävään.

Valitaan Toiminen TiToLin hallitusehdokkaaksi.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että liittokokouksen edustaja ja varaedustaja täytyy valita ja kokous järjestetään 17.10.

Puheenjohtaja ehdottaa Vaskelaista edustajaksi ja Jami Laamasta varaedustajaksi

Afflekt-Lazar kannattaa.

 

Valitaan Tinja Vaskelainen edustajaksi ja Jami Laamanen varaedustajaksi liittokokoukseen.

 

 1. Kyykkää ja saunomista fokuksen kanssa 30.10

Puheenjohtaja esittää pohjabudjetin 100€ ja ehdottaa, että budjetoidaan 120,01€.

Vaskelainen kannattaa

Budjetoidaan 120,01€ Kyykkään ja saunomiseen fokuksen kanssa.

 1. Hankinnat

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 250€ palkitsemismerkkeihin.

Afflekt-Lazar kannataa.

Budjetoidaan 250€ palkitsemismerkkeihin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 60€ jäsenistöpalkitsemiseen.

Afflekt-Lazar kannattaa.

Budjetoidaan 60€ jäsenistöpalkitsemiseen.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 300€ “puuhaboxiin”.

Kukaan ei vastusta

Budjetoidaan 300€ “puuhaboxiin”

 

Puheenjohtaja tiedustelee kuinka paljon ollaan valmiita sijoittamaan seremoniamestarin sauvaan.

Ei päätöstä.

Otetaan asia käsittelyyn kun on enemmän tietoa.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 350 € seinätarraan ja asennukseen.

Afflekt-Lazar kannattaa.

Budjetoidaan 350€ seinätarraan ja asennukseen.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa kokoustauon 17:25 – 17:32

 

 1. Yhdistyksen ylimääräinen kokous, viimevuoden toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös

Puheenjohtaja esittelee Toimintakertomuksen

 

Tiedottaja/päätoimittaja poistui

 

Rahastonhoitajan ohjeistuksella käydään läpi 2016 vuoden tilinpäätös ja tase.

Puheenjohtajan ohjaamana käydään toiminnantarkastuskertomus läpi.

 

Rahastonhoitaja ehdottaa, että hyväksytään tilinpäätös

Puheenjohtaja kannattaa.

Päätetään hyväksyä tilinpäätös.

 

Puheenjohtaja esittää, että pohjaesityksen mukaan valtuutetaan puheenjohtaja kutsumaan kokous koolle kun kaikki tarvittavat materiaalit ovat valmiina.

Kukaan ei vastusta

Päätetään pohjaesityksen mukaan.

 

 1.  Instanssin domainin uusiminen

Varapuheenjohtaja esittää pohjaesityksen, jossa budjetoidaan 120€  Instanssin domainin uusimiseen.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 120€  Instanssin domainin uusimiseen.

 

 1. META

Puheenjohtaja kertoo, että 24.2 järjestetään yhdistyksen vuosijuhlat ja 19.1. järjestetään fuksisauna.

Puheenjohtaja esittelee mahdollisia vuosijuhla tiloja.

Puheenjohtaja kertoo, että tarjotaan sponsoripaketteja yhteistyökumppaneille.

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu koolle.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:07.