Hallituksen 18. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 18

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone

Aika: 14.11.2017, klo 16:15

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja (saapui kohdassa 5)

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Nico Foxell, yritysvastaava (poissa)

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava (saapui kohdassa 5)

Tinja Vaskelainen, sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Milla Koivuniemi, tiedottaja/päätoimittaja

Leo Toiminen, kopo-vastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:15.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

 

Valitaan ääntenlaskijoiksi Sara Afflekt-Lazar ja Ville Kankaanpää

 

Hyväksytään kokouksen 17 pöytäkirja.

 

 

 1. Ilmoitusasiat

Varapuheenjohtaja saapui.

 

Käydään TiLiKuuPPa(13.11.2017) puheenjohtajan ja kopo-vastaavan johdolla (Liite 1). Seuraava TiLiKuuPPa järjestetään 9.1.2018.

 

Kopo-vastaava ilmoittaa, että  JYY:n edustajistovaalit ovat ohi, Linkistä yksi jäsen edustajana ja monta varajäsentä.

 

Kopo-vastaava ilmoittaa, että olisi mukavaa jos ainejärjestömme edustajia olisi enemmän äänestämässä ja enemmän ehdolla.

Keskustelua aiheesta ja miten jäseniä saataisiin aktivoitumaan.

 

Otto Jahnukainen saapui

 

Jahnukainen kysyy olisiko joku mahdollisesti kiinnostunut edustamaan ainejärjestöä matlu rekrypäivä tapahtumassa 9.12.2017 seppä keskuksessa.

 

Päätettiin selvittää asiaa.

 

Jahnukainen poistui

 

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että viestintäohje on valmis.

 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että pestamenttien olisi hyvä olla valmiina ennen 1.12.2017

Pestamenttienteko-workshop järjestetään 20.11.2017 klo 18:00.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että taloustilanne on hallinnassa.

 

 1. Tapahtuma-asiat

Wiljam Rautiainen kertoo, että Syysristeily sujui oikein hyvin ja järjestetään varmasti uudelleen.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että fokuksen saunalla vähän osallistujia, mutta hyvä tapahtuma. Saunalla käytiin keskustelua, että lisää tapahtumia fokuksen kanssa pitäisi jatkossa järjestää.

 

Hallitushaku saunaan toivotaan enemmän osallistujia.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että Jyväskylään tuli teekkareita ympäri suomea 28.10.2017. Kaikki pitivät tapahtumasta, Helmessä olemisesta pidettiin erityisesti. Sää aiheutti osalle osallistujista mielipahaa.

 

Puheenjohtaja esittää pohjaesityksen, että budjetoidaan 2500€ ysärisitsit tapahtumaan.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 2500€ ysärisitsit tapahtumaan.

 

Varapuheenjohtaja esittää pohjaesityksen, että jälkibudjetoidaan Hallitushakusauna tapahtumaan 300 €.

Kukaan ei vastusta.

Jälkibudjetoidaan Hallitushakusauna tapahtumaan 300 €.

 

Puheenjohtaja esittää pohjaesityksen, että budjetoidaan 300€ Teerenpelin olutiltaan.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 300€ Teerenpelin olutiltaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetti fokuksen saunaan nostetaan 200 euroon.

Rautiainen kannattaa.

Muutetaan budjetti 200 euroon.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 170€ fokuksen vujuille edustuskuluihin.

Toiminen kannattaa.

Budjetoidaan 170€ fokuksen vujuille edustuskuluihin.

 

Puheenjohtaja ehdotaa, että budjetoidaan syyskokoukseen 300€.

Toiminen kannattaa.

Budjetoidaan 300€ syyskokoukseen.

 

 1. Talousarvion hyväksyminen

Puheenjohtaja ehdottaa, että korotetaan instanssin kuluja 1000€ talousarvioon.

Rahastonhoitaja kannattaa.

Korotetaan instanssin kulut talousarvioon 1000€:lla.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että esitetään vuoden 2018 talousarvio syyskokoukselle.

Toiminen kannattaa.

Päätetään esittää vuoden 2018 talousarvio (Liite 2) syyskokoukselle.

 

Laamanen poistui

 

 1. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Laamanen palasi.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että hyväksytään 2018 vuoden toimintasuunnitelma(Liite 3) korjattuna.

Afflekt-Lazar kannattaa

Päätetään hyväksyä 2018 vuoden toimintasuunnitelma(Liite 3) korjattuna.

 

 1. Syyskokouksen kutsuminen koolle

Puheenjohtaja esittää pohjaesityksen.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään, että puheenjohtaja kutsuu syyskokouksen koolle.

 

 1. Jäsenasiat

Seuraavat henkilöt yhdistyksen jäseniksi: Jonah Ahvonen, Jarkko Hynninen, Suvi Kaasalainen, Riku Ylönen, Salla Takkinen, Marwan Marten.

Sihteeri esittää pohjaesityksen.

Kukaan ei vastusta.

Hyväksytään edellä mainitut henkilöt yhdistyksen jäseniksi.

 

 1. Strategia

Puheenjohtaja ehdottaa, että esitetään Strategia (Liite 4) syyskokouksessa.

Janne Mäyrä kannattaa.

Päätetään esittää strategia (Liite 4) syyskokouksessa.

 

 1. META

Puheenjohtaja kertoo, että tulevassa syyskokouksessa valittu puheenjohtaja esittää hallituksen kokoonpanon.

 

Toiminen kertoo, että GoogleDrive kansiot olisi hyvä siirtää aina eteenpäin seuraavalle hallitukselle, ettei oikeudet jää edellisille hallituksille.

 

Toiminen kertoo, että talvella tulee paljon fukseja ja uuden ja vanhan hallituksen pitää olla valmiina ja ottaa tilanne haltuun.

 

Puheenjohtaja kertoo tulevan hallituksen hakijoista.

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:45