Hallituksen 19. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 19

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone

Aika: 21.11.2017, klo 16:30

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Nico Foxell, yritysvastaava

Wiljam Rautiainen, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Tinja Vaskelainen, sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Milla Koivuniemi, tiedottaja/päätoimittaja

Leo Toiminen, kopo-vastaava

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16:32

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista muutoksineen.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen 18 pöytäkirja.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.

Varapuheenjohtaja kannattaa.

Päätetään, että tässä kokouksessa ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.

 

Valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Ville Kankaanpää ja Sara Afflekt-Lazar.

 1. Ilmoitusasiat

Varapuheenjohtaja ilmoittaa, että kyykkävarusteet ovat pian saapuneet.

 

Tiedottaja/päätoimittaja ilmoitti, että A href -lehti on lähtenyt painoon.

 

Afflekt-Lazar ilmoittaa, että Suomi-100 sitsit järjestetään, eventti on luotu ja yhdistyksemme hoitaa tapahtuman raha-asiat.

 

 1. Talousasiat

Rahastonhoitaja ilmoittaa, että saimme dekaanilta rahallista tukea, taloustilanne mainio.

 

 1. Budjetoinnit

Afflekt-Lazar esittelee pohjaesityksen.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 2000€ Suomi 100-sitseihin.

 

Puheenjohtaja esittelee pohjaesityksen.

Kukaan ei vastusta.

Lisäbudjetoidaan 200€ kyykkä varusteisiin.

 

Puheenjohtaja esittelee pohjaesityksen.

Kukaan ei vastusta.

Budjetoidaan 385€ MM-kyykkä edustuskuluihin (vain joukkueet).

 

Tiedottaja/päätoimittaja ehdottaa, että budjetoidaan 300€ A href -lehden painoon.

Puheenjohtaja kannattaa

Budjetoidaan 300€ A href -lehden painoon.

 

 1. Uuden jäsenen hyväksyminen

Rahastonhoitaja ehdottaa, että hyväksytään Joona Heinilä yhdistyksen jäseneksi.

Puheenjohtaja kannattaa.

Hyväksytään Joona Heinilä yhdistyksen jäseneksi.

 

 1. META

Ei muita esille tulevia asioita.

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:38