Yhdistyksen syyskokous

Linkki Jyväskylä ry.

Yhdistyksen syyskokous

paikka: Lea Pulkkinen

Aika 17:00 21.11.2017

 

Esityslista:

 

 1. Kokouksen avaus

Leevi Leppälä avasi kokouksen ajassa 17:21

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

Janne Mäyrä ehdottaa itseään kokouksen puheenjohtajaksi.

Kukaan ei vasutusta

Valitaan Janne Mäyrä puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja ehdottaa Artturi Lobskia kokouksen sihteeriksi.

Lobski on käytettävissä.

Valitaan Artturi Lobski sihteeriksi.

 

Puheenjohtaja ehdottaa pöytäkirjantarkastajiksi Tinja Vaskelaista ja Sampo Syrjästä.

Vaskelainen ja Syrjänen käytettävissä.

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tinja Vaskelainen ja Sampo Syrjänen.

 

Puheenjohtaja ehdottaa ääntenlaskijoiksi Sampo Syrjästä ja Mikko Mäntylää.

Mäntylä ja Syrjänen ovat käytettävissä.

Valitaan ääntenlaskijoiksi Sampo Syrjänen ja Mikko Mäntylä.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitus yhdistyksen kokouksesta on tehty ajoissa. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Puheenjohtajan johdolla käydään kokouksen säännöt läpi.

Todetaan, että on 30 äänioikeutettua kokouksessa paikalla.

 

 1. Päätetään Linkki Jyväskylä ry:n strategian hyväksymisestä

Leppälä esittelee yhdistyksen strategian (Liite 2).

 

Syrjänen kysyy onko missään määritelty kuinka sitovasti strategiaa on noudatettava.

Leppälä kertoo, että strategiaa on noudatettava.

 

Suljetaan keskustelu.

 

Ei vastaväitteitä stategian hyväksymisestä.

Hyväksytään strategia sellaisenaan.

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio

Leppälä esittää toimintasuunnitelman vuodelle 2018(Liite 3).

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Joonas Lattu kysyy, onko mainintaa tilan viherkasveista.

Leppälä vastaa, että mainittu ympäripyöreästi.

Lattu ilmaisee epämieltymyksensä.

 

Leo Toiminen ehdottaa, että muutetaan kohtaa tapahtumat.

Puheenjohtaja kannattaa.

Päätetään muuttaa kohdasta tapahtumat sana yhteistyösopimuksen sanaksi yhteistyösopimusten.

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Päätetään hyväksyä toimintasuunnitelma.

 

Puheenjohtaja esittelee talousarvion vuodelle 2018 (Liite 4)

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Keskustelua ei synny.

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

Hyväksytään sellaisenaan.

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018

Leppälä ehdottaa Otto Jahnukaista, Leo Toimista, Tinja Vaskelaista ja Nuutti Rantasta puheenjohtajan asemaan yhdistykseen.

 

Kaikki ehdokkaat ovat käytettävissä.

 

Jahnukainen esittelee itsensä.

Vaskelainen esittelee itsensä.

Toiminen esittelee itsensä.

Rantanen esittelee itsensä.

 

Leppälä haastattelee ehdokkaita.

 

Salla Takkinen saapui.

Sanna Räisänen saapui

 

Syrjänen kysyy ehdokkailta mitä Linkki ei tee nykyään, mitä he haluaisivat sen tekevän.

Ehdokkaat esittävät mielipiteensä asiasta.

 

Jami Laamanen kysyy ehdokkailta, mitä he tekisivät konkreettisesti puheenjohtajana, jotta jäsenet aktivoituisivat.

Ehdokkaat esittävät mielipiteensä asiasta.

 

Wiljam Rautiainen kysyy ehdokkailta millainen on hyvä johtaja.

Ehdokkaat esittävät mielipiteensä asiasta.

 

Puheenjohtaja sulkee keskustelun.

Puheenjohtaja tarkistaa, että kaikki äänioikeutettut ovat paikalla (31 jäsentä) ja kertoo äänestyksen säännöt.

 

Puheenjohtaja määrää tauon äänestyksen ajaksi.

Kokoustauko päättyi 18:02

 

Ensimmäisen kierroksen tulos:

– yhteensä        31

– hylättyjä            0

– tyhjiä          0

– Jahnukainen     17

– Vaskelainen         3

– Toiminen           10

– Rantanen        1

 

Jahnukaisella yli puolet äänistä.

Jahnukainen valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi

 

Jahnukainen kiittää.

 

 1. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vuodelle 2018

Leppälä ehdottaa Tinja vaskelaista ja Leo Toimista

Molemmat käytettävissä

 

Leppälä ehdottaa Niko Muukkosta

Muukkonen Käytettävissä.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Leppälä haastattelee ehdokkaita.

Ehdokkaat vastaavat kysymyksiin.

 

Laamanen kysyy, että mitä aluetta Linkistä kehittäisitte projektiluonteisesti.

Ehdokkaat esittävät mielipiteensä asiasta.

 

Jahnukainen kysyy mitkä ovat ehdokkaiden heikkoudet.

Ehdokkaat vastaavat kysymykseen.

 

Rantanen kysyy millasena ehdokkaat näkevät ensivuoden tapahtumakalenterin.

Ehdokkaat kertovat visiostaan.

 

Syrjänen kysyy ehdokkailta, että missä varapuheenjohtaja voisi hyödyntää auktoriteettiään.

Ehdokkaat kertovat mielipiteensä asiasta.

 

Lattu kysyy, että jos ehdokkaat eivät pääse kyseiseen tehtävään ovatko he vapaana muihin tehtäviin.

 

Ehdokkaat kertovat tilanteensa.

 

Puheenjohtaja päättää keskustelun.

 

Puheenjohtaja kertaa äänestyksen säännöt.

 

Puheenjohtaja määrä tauon äänestyksen ajaksi.

Kokous jatkuu 18:40

 

Ensimmäisen kierroksen tulos:

– yhteensä        30

– hylättyjä            0

– tyhjiä            0

– Muukkonen      11

– Vaskelainen         10

– Toiminen           9

 

Muukkonen ja Vaskelainen siirtyvät seuraavalle kierrokselle.

 

Puheenjohtaja määrää tauon äänestyksen ajaksi.

Kokous jatkuu 18:49.

 

Toisen kierroksen tulos:

– yhteensä        31

– hylättyjä            0

– Tyhjiä            1

– Muukkonen      18

– Vaskelainen         12

 

Valitaan Niko Muukkonen varapuheenjohtajaksi äänesyksen perusteella.

 

Muukkonen kiittää.

 

 1. Valitaan hallituksen sihteeri vuodelle 2018

Leppälä ehdottaa Julia Sippolaa ja Salla Takkista

 

Takkinen on käytettävissä.

Sippola ei käytettävissä.

 

Koska muita ehdokkaita ei ole valitaan Salla Takkinen uuden hallituksen sihteeriksi.

 

 1. Valitaan rahastonhoitaja vuodelle 2018

Leppälä ehdottaa Julia Sippolaa, Nuutti Rantasta, Tinja Vaskelaista rahastonhoitajaksi.

 

Kaikki ehdokkaat ovat käytettävissä.

 

Puheenjohtaja haastattelee ehdokkaat.

Ehdokkaat vastaavat kysymyksiin

 

Leppälä, kysyy jos ei laskuja makseta niin osaako ehdokas olla epämiellyttävä.

Ehdokkaat esittävät mielipiteensä.

 

Puheenjohtaja määrä tauon äänestyksen ajaksi.

Kokous jatkuu 18:53.

 

Ensimmäisen kierroksen tulos:

– yhteensä        31

– hylättyjä        0

– tyhjiä            0

– Sippola           4

– Vaskelainen        25

– Rantanen       2

 

Äänestyksen perusteella valitaan Tinja Vaskelainen uuden hallituksen rahastonhoitajaksi.

 

 1. Valitaan hallituksen kokoonpano vuodelle 2018

Leppälä ehdottaa kokoustaukoa.

Jahnukainen kannattaa.

Puheenjohtaja määrää kokoustauon ajalle 19:02- 19:12

 

Jahnukainen ehdottaa tulevan hallituksen kokoonpanon:

Kaksi tapahtumavastaavaa, kaksi yritysvastaavaa, koulutuspoliittinen vastaava, yhdistetty sosiaalipoliittinen vastaava ja fuksi vastaava sekä tiedottaja.

Muukkonen kannattaa

 

Rantanen ehdottaa kokoonpanoksi: kaksi tapahtuma vastaavaa , kaksi yritysvastaavaa, koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, yhdistetty alumni ja fuksi vastaava sekä tiedottaja.

Mikko Mäntylä kannattaa.

 

Pidetään käsiäänestys.

Rantasen ehdotuksen puolesta 7 ääntä ja Jahnukaisen ehdotusksen puolesta 19 ääntä.

Äänestyksen perusteella valitaan Jahnukaisen ehdottama kokoonpano.

 

 1. Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodelle 2018

Valitaan kaksi tapahtumavastaavaa

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Puheenjohtaja ehdottaa tapahtumavastaaviksi Toni Keskistä, Saija Niemelää ja Julia Sippolaa.

 

Niemelä ja Keskinen käytettävissä.

Sippola ei ole käytettävissä.

 

Lattu kysyy ehdokkailta, että ollaanko jallu vaihtamassa gambiinaan.

Ehdokkaat vastaavat.

 

Rautiainen kysyy, mikä on ehdokkaiden paineensietokyky.

Ehdokkaat vastaavat.

 

Lazar-Afflekt kysyy, ovatko ehdokkaat hyviä organisoimaan ja miten priorisoivat asioita.

Ehdokkaat vastaavat.

 

Rantanen kysyy, että monta tapahtumaa on aikomuksena järjestää per kuukausi.

Ehdokkaat kertovat visionsa.

 

Syrjänen kysyy ehdokkailta millon järjestettään seuraavat lanit.

Ehdokkaat vastaavat.

 

Puheenjohtaja sulkee keskustelun.

 

Koska muita ehdokkaita ei ole valitaan Toni Keskinen ja Saija Niemelä tapahtumavastaaviksi.

 

Yritysvastaavaksi Jahnukainen ehdottaa Riina Kokkosta, Julia Sippolaa, Leo Toimista ja Nuutti Rantasta.

 

Kaikki ehdokkaat ovat käytettävissä.

 

Jahnukainen haastattelee ehdokkaita.

Ehdokkaat vastaavat kysymyksiin.

 

Leppälä pyytää ehdokkaita nimeämään 3 yritystapahtumaa.

Kaikki ehdokkaat nimeävät tapahtumat.

 

Puheenjohtaja määrä tauon äänestyksen ajaksi.

Kokous jatkuu 19:30.

 

Ensimmäisen kierroksen tulos:

– yhteensä        60

– hylättyjä            0

– tyhjiä           0

– Sippola          20

– Kokkonen       17

– Rantanen           1

– Toiminen           22

 

Äänestyksen perusteella valitaan Julia Sippola ja Leo Toiminen yritysvastaaviksi.

 

Valitaan koulutuspoliittinen vastaava uuteen hallitukseen.

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Rantanen asettaa itsensä ehdolle.

Kokkonen asettaa itsensä ehdolle.

Rantanen vetäytyy.

 

Puheenjohtaja sulkee keskustelun.

Valitaan koulutuspoliittiseksi vastaavaksi vuodelle 2018 Riina Kokkonen.

 

Valitaan yhdistetty sosiaalipoliittinen vastaava ja fuksivastaava.

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Puheenjohtaja ehdottaa Minna Kangasuoskaria.

Kangaspuoskari käytettävissä.

Leppälä kysyy onko ehdokas valmis suureen fuksi määrään.

Ehdokas vastaa myöntävästi.

Puheenjohtaja sulkee keskustelun.

Valitaan Minna kangaspuoskari vuoden 2018 hallituken sosiaalipoliittiseksi ja fuksi vastaavaksi.

 

Valitaan tiedottaja uuteen hallitukseen.

 

Puheenjohtaja avaa keskustelun.

 

Leppälä ehdottaa Sara Afflekt-Lazaria.

Afflekt-Lazar ei ole käytettävissä.

 

Syrjänen ehdottaa Nuutti Rantasta.

Rantanen käytettävissä.

 

Syrjänen ehdottaa Artturi Lobskia.

Lobski ei käytettävissä

 

Ville Kankaanpää ehdottaa Milla Koivuniemeä.

Koivuniemi ei käytettävissä.

 

Leppälä ehdottaa, Janne Mäyrää.

Mäyrä ei käytettävissä.

 

Afflekt-Lazar ehdottaa Jami Laamasta.

Laamanen ei käytettävissä.

 

Puheenjohtaja sulkee keskustelun.

 

Koska muita ehdokkaita ei ole, valitaan Nuutti Rantanen tiedottajaksi.

 

Koivuniemi kysyy Rantasen kirjoitustaitoa.

Rantanen vastaa.

 

Jahnukainen kysyy, mikä on yhdistyksen lehden tulevaisuus.

Rantanen kertoo visiostaan.

 

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Rantanen ehdottaa ehdottaa Janne Mäyrää ja Leevi Leppälää.

 

Puheenjohtaja ehdottaa kokouksen puheenjohtajaksi Leo Toimista.

Toiminen käytettävissä.

Valitaan Leo Toiminen kokouksen puheenjohtajaksi.

 

Mäyrä ja Leppälä käytettävissä toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018.

Koska muita ehdokkaita ei ole valitaan Janne Mäyrä ja Leevi Leppälä toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018.

 

Puheenjohtaja ehdottaa kokouksen puheenjohtajaksi Janne Mäyrää.

Mäyrä käytettävissä.

Valitaan Janne Mäyrä kokouksen puheenjohtajaksi.

 

Puheenjohtaja ehdottaa varatoiminnantarkastajiksi Tommi Saloa ja Joonas Lattua.

Salo ja Lattu käytettävissä.

Koska muita ehdokkaita ei ole valitaan varatoiminnantarkastajiksi Tommi Salo ja Joonas Lattu.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:51