Yhdistyksen ylimääräinen kokous – 10.9.2018

Linkki Jyväskylä ry.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous. 10.09.2018

Aika: 14:15

Paikka: Ag. C226.1, Agora, Mattilanniemi 2, 40100, Jyväskylä

 

Paikalla: 5 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

 

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Niko Muukkonen avasi kokouksen ajassa 14:15.

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Lemettinen esitti kokouksen puheenjohtajaksi Niko Muukkosto. Ei muita esityksiä. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Niko Muukkonen.

Muukkonen esitti kokouksen sihteeriksi Nuutti Rantasta. Ei muita esityksiä. Valittiin kokouksen sihteeriksi Nuutti Rantanen.

Rantanen esitti, että kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat myös kokouksen ääntenlaskijoina. Muukkonen kannatti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lemettinen esitti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tinja Vaskelaista ja Arimo Lemettistä. Ei muita esityksiä. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tinja Vaskelainen ja Arimo Lemettinen.

 

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

“10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sekä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen internet-sivuilla.”

Puheenjohtaja totesi kokouksen olleen kutsuttu yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, joten puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja esitteli kokouksen työjärjestyksen. Ei pyydettyjä puheenvuoroja.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

  1. Hyväksytään uusi talousarvio

Vaskelainen esitteli uuden talousarvion. (liite 2)

Vaskelainen esittää uuden talousarvion hyväksymistä. Muukkonen kannattaa. Ei muita esityksiä.

Hyväksyttiin uusi talousarvio Vaskelaisen esityksen mukaan.

  1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:16.