Yhdistyksen ylimääräinen kokous – 23.5.2018

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Paikka: Agora Ag C232

Aika: 23.5.2018, klo 16.15

 

Läsnä (liite 1),  8 määrä äänioikeuttuja jäseniä

 

Esityslista

 

  1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen 16:17.

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Jami Laamanen. Valittiin sihteeriksi Leo Toiminen.
Valittiin ääntenlaskijoiksi ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arimo Lemettinen ja Minna Kangaspuoskari.

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

“10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sekä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen internet-sivuilla.”

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

  1. Valitaan hallitukseen uusi jäsen

Otto Jahnukainen ehdotti Taavi Heinonen hallituksen uudeksi jäseneksi.

Valittiin Taavi Heinonen hallituksen uudeksi jäseneksi.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen 16:21.