Hallitus & Tiimit

TERMEISTÄ

HALLITUS valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa, minne ovat tervetulleita äänestämään kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallituslaiset eivät eroa yhdistyksen jäsenistöstä muuten, kuin että heillä on velvoitteita toteuttaa yhdistyksen lakisääteiset tavoitteet, sekä yhdistyksen jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma. LINKIN hallituslaisia ovat HALLINTOTIIMI:n jäsenet, sekä muiden TIIMIEN päälliköt.

AKTIIVI on yhdistyksen jäsen, joka tiimin jäsen. Aktiiveja kutsutaan myös toimihenkilöiksi. Aktiivi eroaa hallituslaisesta vain siten, että hänellä ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia yhdistyksessä. Mikäli haluat mukaan aktiivitoimintaan, niin täyttele oheinen lomake, ja pingaa pj@old.linkkijkl.fi niin katsotaan sopivaa pestiä!

TIIMI on yhdistyksen organisaatiossa joukko, missä toteutetaan tiimin tehtäviä. Tehtäviä ohjaa lainsäädäntö, sekä jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma.

TIIMIT

HALLINTOTIIMI

Hallintotiimin tehtävä on pääsääntöisesti varmistaa ja työskennellä sen puolesta, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä, kuten yhdistyslakia. Tiimissä tehdään työtä, että kokoukset järjestetään lain vaatimilla edellytyksillä ja huolehditaan talouden seurannasta, sekä budjetoinnista. Tiimi toimii enemmän hallinnollisessa, sekä koordinoivassa roolissa. Tiimin jäsenet osallistuvat tarvittaessa myös muiden tiimien toimintaan.

YRITYS- JA YHTEISTYÖTIIMI

Yritys- ja yhteistyötiimin tehtävänä on vaalia yhdistyksen yhteistyökumppanuuksia, huolehtia että yhteistyökumppanuuksien sopimuksien molemmat osapuolet täyttävät yhteistyösopimuksien ehdot, sekä etsiä mahdollisia uusia kumppanuuksia.

TAPAHTUMATIIMI

Tapahtumatiimin tehtävänä on ideoida, organisoida, sekä toteuttaa yhdistyksen järjestämät kulttuuritilaisuudet, matkat, sekä muut tapahtumat. Tapahtumatiimin toiminta on kenties näkyvin osa yhdistyksen toimintaa.

HYVINVOINTITIIMI

Hyvinvointitiimin tehtävänä on huolehtia yhdistyksen jäsenien edunvalvonnasta ja sosiaalipoliittisista kysymyksistä, kuten yhdenvertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa. Tiimi tekee työtä ainejärjestön puolesta sen eteen, että jokaiselle on tarjolla turvallinen opiskeluympäristö, jossa jokaisella on oikeus opiskella kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Tiimi pyrkii myös varmistamaan, että jäsenistöllä on tarvittavat tiedot esimerkiksi opiskelijan toimeentulosta ja asumismahdollisuuksista sekä omasta jaksamisesta.

MEDIATIIMI

Mediatiimin tehtävänä on tiedottaa jäsenistöä yhdistyksen eri kanavissa kuten kotisivuilla, sosiaalisen median kanavissa, sekä sähköpostilla. Tiimi ylläpitää ja kehittää yhdistyksen verkkosivuja sekä tuottaa multimediaa yhdistyksen muiden tiimien tarpeisiin.