Latex-ohjeet

Latex-opas

LaTeX on Leslie Lamportin kehittämä ladontajärjestelmä. Latex koostuu joukosta makroja, jotka on rakennettu TeX-järjestelmän päälle. Se soveltuu erityisesti matemaattisen materiaalin latomiseen. Latex tukee lukuisia kieliä, myös suomea.

Latexin ajatuksena on yksinkertaistaa ladontaa Texiin verraten ja ohjata kirjoittaja kiinnittämään huomiota enemmänkin tekstin rakenteeseen kuin ulkoasuun. Latexiin löytyy hyvin laaja joukko erilaisia dokumenttityyppejä, minkä ansiosta kirjoittajan ei useinkaan tarvitse itse huolehtia dokumenttien muotoilusta. Latex huolehtii automaattisesti esimerkiksi rivin- ja sivunjaosta, kuvien asettelusta, dokumentin sisäisistä viittauksista ja sisällysluettelosta.

Latex-dokumentin tuottaminen koostuu kahdesta vaiheesta: kuvauskielisen dokumentin kirjoittamisesta ja dokumentin kääntämisesta. Käännettäessä Latex tuottaa DVI-tiedoston, jonka voi edelleen muuntaa PDF- tai Postscript-tiedostoksi.

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Latex
Ohjeet MiKTeX for Windows-jakelupaketin käyttämiseen.

Paketti löytyy osoitteesta: http://www.miktex.org/

PDF-dokumentin tuottaminen (komentoikkunassa)

Kirjoita tiedosto raportti.tex haluamallasi ascii-editorilla.
LaTeX-käännös komennolla: latex raportti
* Tämän jälkeen hakemistoon on ilmestynyt seuraavat tiedostot:
– raportti.aux
– raportti.dvi
– raportti.toc
Esikatselu komennolla: yap raportti.dvi
PDF-dokumentin tuottaminen komennolla: dvipdfm raportti

Tai

Kirjoita tiedosto raportti.tex haluamallasi ascii-editorilla.
PDF-dokumentin tuottaminen suoraan: pdflatex raportti

Tai

Kirjoita tiedosto raportti.tex haluamallasi ascii-editorilla.
Suorita komento: dvips raportti.dvi
* Hakemistoon syntyy tiedosto: raportti.ps
Tuotetaan PDF-dokumentti: ps2pdf raportti.ps
* Hakemistoon syntyy tiedosto: raportti.pdf
Suomenkielisen tavutuksen asentaminen

Agoran mikroluokissa suomenkielinen tavutus on oikein asennettu.
Muualla sen joutuu tekemään itse seuraavasti:

Start -> All Programs -> MiKTeX -> Settings (MiKTeX Options)
Valitse välilehti Languages
Laita ruksi kohtaan finnish
Valitse välilehti General
Paina nappulaa Update Formats

Kuvatiedostojen formaatit

Jos teet PDF-dokumentin komennoilla latex ja dvipdfm, niin kuvatiedostot voivat olla EPS-formaatissa. Myös muut formaatit (ainakin JPG) ovat mahdollisia, mutta tällöin voi joutua temppuilemaan erilaisten optioiden kanssa.

Jos taas teet PDF-dokumentin suoraan komennolla pdflatex, niin kuvatiedostot eivät voi olla EPS-formaatissa. Sen sijaan mahdollisia formaatteja ovat mm. PNG, PDF ja JPG.

Tarkempia tietoja kuvien käsittelystä löytyy LaTeX-oppaista, esimerkiksi:

http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Importing_Graphics

Lähdeviittaukset BibTeXillä

Jos käytät LaTeXia muuhunkin kuin vain lyhyiden raporttien kirjoittamiseen, kannattaa ehkä opetella myös BibTeXin käyttö. Kyseisellä työkalulla (joka on myös mukana MiXTeX-paketissa) pystyy hallitsemaan lähdeluetteloa ja lähdeviittauksia paremmin kuin pelkällä perus-LaTeXilla. Tutustuminen BibTeXiin kannattaa aloittaa vaikka näistä:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/it/wiki/BibTeX
http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX

Lähde: http://users.jyu.fi/~mannikko/kandiseminaari/

Gradua tai kandia kirjoittaessa kannattaa käyttää valmista tutkielmapohjaa, joka löytyy osoitteesta: http://users.jyu.fi/~mannikko/kandiseminaari/ kohdasta ”Latex-mallipohjia ja ohjeita”.

Vastaa