Ammattiliitot ja -järjestöt

MAL on akateemisia ammattilaisia edustava ammatillis-aatteellinen järjestö. Se järjestää jäsenistölleen mm. koulutusta, tekee jäsentutkimuksia ja toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ja mikä parasta, jäsenyys on ilmainen kyseenomaisten alojen opiskelijoille.

Lisäksi, MAL toimii Tekniikan Akateemisten Liiton TEKin yhteydessä ja kaikki MAL:n jäsenet ovat myös TEKin jäseniä. TEK puolestaan toimii jäsentensä etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä.

MAL on perustettu vuonna 1961, ja se pyrkii edistämään matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Liitto tekee yhteistyötä muiden matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen, kuten MAOL:n ja SFS:n kanssa.

Mitä hyötyä on jäsenyydestä? Jäsenenä saat liiton jäsentiedotteet ja muuta tietoa ajakohtaisista asioista sekä mahdollisuuden osallistua liiton järjestämään toimintaan, kuten koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja ekskursioihin. Saat myös tietoa opiskelijaelämän jälkeisestä ajasta.

MAL:n jäsenenä saat myös TEK:n jäsenedut, jotka ovat opiskelijajäsenelle suurilta osin samat kuin varsinaiselle jäsenelle.

Etuja ovat muun muassa:

  • työsuhteeseen liittyvää lainopillista neuvontaa maksutta
  • Tekniikka & Talous -lehti
  • tietoa opiskelijoiden toteutuneista harjoittelu- ja lopputyöpalkoista sekä valmistuneiden palkoista
  • opiskelijajäsenet vakuutetaan TEKin vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella opiskeluaikaisten työsuhteiden osalta
  • TEKin kautta TEK-kasko -autovakuutuksen, alennuksia tapaturma-, matka-, koti- sekä henkivakuutuksesta
  • jäsenkortilla monia jäsenalennuksia eri yrityksiltä

Jäseneksi voit liittyä MAL:n nettisivujen kautta tai Kattilasta saatavilla lomakkeilla.

TEK, eli Tekniikan akateemiset on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä noin 72 000 jäsenellään. Liittoon kuuluu diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä sekä muita vastaavan yliopistotutkinnon suorittaneita. MAL:n toimiessa TEKin alaisuudessa, liittyttäessä MALiin, liitytään myös TEKiin.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä.

Liittoyhteisön jäseninä on 10.000 alan ammattilaista ja lähes 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TIVIAn tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen.

TIVIAn tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. Liiton ja jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta. Niiden avulla tarjotaan jäsenkunnalle ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Opiskelijoiden jäsenmaksu on vuonna 2012 15-50 euroa riippuen jäsenyyden yhteydessä tilattavien lehtien määrästä. Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta löytyvät osoitteesta http://www.tivia.fi/jasenyys/opiskelijalle

TTL:n henkilöjäsenyyden tuomat etuudet löytyvät osoitteesta http://www.tivia.fi/jasenyys/jasenedut

Verrattuna esimerkiksi MAL:iin TEKiin TIVIA eroaa siinä, että TIVIA ei ole ammattiliitto, eikä TIVIA:n kautta saa työttömyyskassapalveluita.

TiTOL

Tietotekniikan Opiskelijoiden Liitto r.y. eli TiTOL on riippumaton IT-alan opiskelijajärjestöjen kattoyhdistys. TiTOL on maanlaajuinen liitto, joka perustettiin vuonna 2001. Liittoon kuuluu 13 alan opiskelijayhdistystä, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Myös Linkki on TiTOLin jäsen. Yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä TiTOLin tapahtumista on vuosittainen ATK-YTP, Suomen it-alan opiskelijoiden yhteistoimintapäivät. Tapahtuma järjestetään vuosittain eri kaupungeissa ja yleensä Linkki järjestää tapahtumaan excursion. TiTOL on TTL:n jäsenyhdistys.

Vastaa