Edunvalvonta

HUOMIOITHAN, ETTÄ TÄMÄ SIVU TULLAAN PÄIVITTÄMÄÄN PIAKKOIN!

Linkki Jyväskylä ry toimii  tietotekniikan opiskelijoiden oikeuksien valvojana sekä opiskeluiden ja etujen kehittäjänä.

Mitkä ovat oikeudet joita valvotaan?

Kaikki oikeutesi löytyvät täältä listattuna ja tarkemmin kuvailtuna. Ehkä tavallisin on se, että tentin tarkistaminen venyy ja kurssisuoritusta ei kirjata sinulle rekisteriin. Tämä voi muodostua kimurantiksi varsinkin, jos tarvitset opintopisteitä opintotukea varten.

Linkki Jyväskylä pyörii täysin vapaaehtoisten opiskelijoiden hartiavoimin ja välillä neuvoa tai apua ei saa akuutissa tilanteessa heti, koska toimijoilla on hoidettavina myös omat opiskelunsa, työnsä, sekä elämänsä. Ylioppilaskunnalla, eli JYYllä, on kuitenkin palkattua henkilökuntaa, joka auttaa.


Toimielimiä ja vaikutuskanavia

Linkki vaikuttaa opetukseen ja sen kehittämiseen kirjallisen ja suullisen palautteen pohjalta pitämällä yhteyttä mm. laitoksen pedagogiseen johtajaan, amanuenssiin, sekä kurssien pitäjiin. Tiedekuntatasolla yhteyttä pidetään varsinkin opintoasianpäällikkö Eija Hatanpäähän sekä Amanuenssi Ilona Lapinkylään.

Opiskelijat ovat lisäksi edustettuina yliopiston päättävissä elimissä professorien ja muun henkilöstön tavoin.

Oppiaine-taso

Tietotekniikan laitoksen opetuksen kehitystyöryhmässä vaikuttaa Perttu Rautaniemi sekä Tomi Lundberg.

Tiedekunta-taso

Tiedekuntaneuvostossa ovat  varajäseninä Emmi Huttunen, sekä Renne Hirsimäki.


Tuottaako vaikuttaminen tulosta?

Tiedekuntatasolla muutoksia tapahtuu toisinaan nopeastikin. Muutamiksi pieniksi vaikutusteoiksi mainittakoot, että:

  • Tärkeimpänä Opetussuunnitelmien jatkuva uudistaminen ja monipuolistaminen suuntaan, joka mahdollistaa niin monipuoliset sivuaineet kuin työelämän kehittyvien tarpeiden huomioinnin.
  • Kesäopetustarjonta lyödään nykyään lukkoon niin ajoissa, jotta kesäopintotukea on mahdollista hakea tarpeeksi ajoissa
  • Tutorina toimivien on käytävä JYYn koulutus tai suoritettava koulutuksen korvaava tehtävä
  • Myös keväällä aloittaville nimetään tutorit
  • Toisen kerroksen opiskelutila Kattila
  • IT-tiedekunnalla yhteiset puutarhajuhlat

Viime aikoina Linkkiläiset ovat yrittäneet mm. saada lisää joustavuutta ja suoritustapoja kurssien suorittamiseen, sekä kurssien aikarajoitteiden poistamista, sillä moni opiskelija käy opintojensa ohessa töissä. Vaikutustyötä on hidastanut etenkin lehtorien rajattu työaika sekä muutokset yliopiston hallinnollisessa rakenteessa.

Yliopistotasolla ja valtakunnan tasolla vaikuttamista ja sen tuomia tuloksia tapahtuu niin valtavasti, että listaamista ei kannata edes aloittaa. Näissä tietenkään ei Linkki voinut yksin kerätä kaikkea kunniaa, mutta olemme olleet mukana osana laajaa yhteistyötä ja varmistamassa että päätöksissä on otettu myös teknologiset mahdollisuudet ja rajoitukset huomioon.

Linkkejä


Ylioppilaskunta = JYY

JYY on Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden etuja ajava järjestö, mikä tarjoaa myös paljon muunlaisia palveluita. Kattavamman selityksen eduista ja palveluista voi lukaista vaikka JYYn kotisivuilta.

JYYn ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan vaaleilla joka toinen vuosi. Viimeiset vaalit olivat syksyllä 2016 ja seuraavat syksyllä 2013. 41-henkinen edustajisto kokoontuu kesäkuukausia lukuunottamatta suunnilleen tahdilla kerta per kuukausi.

Koska päätöksiä ja muita hommia tarvitsee kuitenkin tehdä paljon rivakkaampaan tahtiin, nimeää edustajisto tähän tehtävään pienemmän porukan – hallituksen. Hallitus vaihtuu joka vuosi. Sen tehtävänä on toteuttaa edustajiston laatima toimintasuunnitelma ja pyörittää JYYn jokapäiväistä toimintaa, sekä edustaa opiskelijoita monessa yliopistotason työryhmässä ja toimielimessä.

Hallituksen apuna päivittäisen toiminnan pyörittämisessä on sihteeristö, joka vastaa myös osasta opiskelijoita varten olemassa olevista palveluista. Sihteerit eivät ole vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä, vaan palkattuja työntekijöitä. Heidän palkkansa maksetaan meidän opiskelijoiden jäsenmaksuista, eli he ovat todella käytettävissämme ja töissä meitä varten.

JYYn edustajistossa toimivat jäseninä linkkareista:

Varsinainen: Leo Toiminen (JYY Vihreät opiskelijat)

Varalla: Tinja Vaskelainen (JyKo)


Työelämä

Kaiken tämän lisäksi olemme avanneet ovia opiskelijoiden tulevaisuutta varten ja erinäisiä tietoteknikoiden asioita ajavia järjestöjä ovat esimerkiksi Tivian alainen KETKY, sekä

teekkareiden kanssa yhteinen TEK.

Vastaa