Avainsana: tapahtumat

ATK-YTP 2019 @ Helsinki

ATK-yhteis­toiminta­päivät, tai ATK-YTP, on Tieto­teknii­kan opis­keli­joiden lii­ton eli TiTOLin kaksi­päi­väinen semi­naari­tapah­tuma, joka kerää vuo­sit­tain yh­teen seit­se­mästä yli­opisto­kau­pungista IT-alan opis­ke­li­joita ympäri Suomea. Tapah­tuman järjes­tä­jänä toimii isän­tä­kau­pungin ICT-aine­jär­jestö, joka tänä vuonna on Helsingin Yliopiston tie­tojen­käsit­tely­tie­teiden aine­jär­jestö TKO-äly ry. Tapah­tuman ajan­kohta on 16.-18.10.2019.…